ТОВ "ІНСТАКО"
Юридична фірма
Відгуки клієнтів

4

Занурення до проблеми
4
Співвідноцення ціна/якість
4
Швидкість реакції на запити
4
Ясність пояснень
4
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Істотні умови за договором міни (бартеру) + шаблон договору міни (бартеру) з актом прийому-передачі

3.07.2022, 13:42

Відповідно до ст. 715 ЦКУ за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Відмінністю від звичайного договору купівлі-продажу є те, що у цьому договорі ми не маємо одного покупця і одного продавця. Кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін (ч. 2 ст. 715 ЦКУ).

Сучасні економічні відносини побудовані так, що неможливо їх представити без купівлі або продажу будь-яких товарів, послуг, транспорту, нерухомості тощо. З юридичної точки зору всі такі операції ми оформлюємо в рамках договору купівлі-продажу.

Однак існують ситуації, коли нам необхідно не просто купити чи продати товар за гроші, а коли необхідно здійснити обмін товарами між суб’єктами.

В таких випадках нам на допомогу приходить такий різновид договору купівлі-продажу як договір міни (бартеру).

Договір міни (бартеру) не такий популярний як договір купівлі-продажу, але він має свої особливості і мету застосування, та допомагає врегулювати дещо особливі договірні зобов’язання. 

Саме тому в цивільному законодавстві України даний вид договору займає не останню роль.

По-перше, слід відзначити, що даний вид договору є різновидом договору купівлі-продажу, та до нього застосовуються усі положення договору купівлі-продажу згідно Цивільного Кодексу України (надалі –  ЦКУ).

Відповідно до ст. 715 ЦКУ за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

Відмінністю від звичайного договору купівлі-продажу є те, що у цьому договорі ми не маємо одного покупця і одного продавця.

Кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін (ч. 2 ст. 715 ЦКУ).

Тобто, на кожного суб’єкта покладаються права і обов’язки як покупця, так і продавця відносно один одного.

Щодо інших прав і обов'язків сторін договору міни (щодо якості товару, кількості товару, їх вартості тощо), то вони визначаються договором і відповідними нормами ЦК України чи інших законів, які регулюють купівлю-продаж, поставку, контрактацію тощо. У такий же спосіб мають вирішуватися питання, пов'язані з розірванням договору із застосуванням правових наслідків невиконання чи неналежного виконання умов договору міни.

Крім цього, у даному виді договору ми не маємо оплату за об’єкт міни у звичному нам виключно грошовому вигляді.

Оплатою кожного із суб’єктів як продавця є передання свого права власності на майно іншому суб’єкту договору, який виступає в ролі покупця, і так само навпаки.

Також слід зазначити, що поняття міни та бартеру є тотожними у сучасному законодавстві. Хоча раніше, поняття бартеру трактувалося як різновид договору міни між юридичними особами.

Відповідно до договору міни одна сторона передає іншій стороні товар в обмін на інший товар. Саме товари, якими обмінюються сторони є об’єктами договору.

У цьому випадку під поняттям «товар» слід розуміти будь-яку річ, тобто предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки (ст. 179 ЦКУ).

Але обов’язковою умовою має бути наявність права власності на цю річ у суб’єктів договору.

Особливості укладання та виконання договору міни (бартеру) можуть бути передбачені не тільки ЦКУ, але й іншими законами. Наприклад, це стосується Закону України «Про врегулювання товарообмінних (бартерних) операцій в області зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 1998 р.

Що стосується міни державної та комунальної власності, то відповідно до п. 4 ст.  293 Господарського Кодексу України (надалі – ГКУ), не може бути об'єктом міни (бартеру) майно, віднесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством. Законодавством можуть бути встановлені також інші особливості здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, пов'язаних з придбанням і використанням окремих видів майна, а також здійснення таких операцій в окремих галузях господарювання.

Не застосовуються норми про міну (бартер) до зовні подібних відносин, іменованим обміном. Так, не є договорами міни обмін житлових приміщень, здійснюваний наймачами-громадянами. При укладенні таких договорів не відбувається зміни власників. Не можна також розглядати як договір міни, вчинений громадянином, обмін придбаного в магазині доброякісного товару на інший. Надане покупцю право випливає з факту укладення договору купівлі-продажу.

Таким чином ми бачимо, що коло об’єктів цивільних прав, які можуть бути предметом договору міни, є значно ширшим, аніж при звичайній купівлі-продажу.

Ви можете завантажити шаблон договору міни (бартеру) та акт прийому-передачі на нашому сайті https://instaco.com.ua

Телефон для довідок: 📲38(063) 788 6291
🌏 м.Київ, вул.Максимовича,24
💙Все буде Україна 💛