Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Нова практика Верховного Суду в сімейних справах за часів воєнного стану

У статті надано короткий огляд важливих правових висновків, які містяться в постановах Касаційного цивільного суду, ухвалених ним у сімейних справах з початку 2022 року

Починаючи з моменту початку повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, національні суди практично не припиняли свою роботу та продовжували розглядати справи. Верховний Суд не є виключенням і невпинно переглядав справи за касаційними скаргами, створюючи при цьому судову практику, яка одразу ставала орієнтиром для судів нижчих інстанцій.

У цій статті буде наданий короткий огляд важливих правових висновків, які містяться в постановах Касаційного цивільного суду, ухвалених ним у сімейних справах з початку 2022 року.

Для підготовки цього огляду були використані різноманітні огляди судової практики ВС, які він власне публікує час від часу на своєму сайті та у різноманітних соціальних мережах, зокрема на своєму офіційному каналі в Telegram.

З тим, щоб охопити досить широкий спектр питань, у цій статті не буде надаватися детальний аналіз тієї чи іншої постанови ВС, а лише короткий правовий висновок, який надає аудиторії змогу самій визначитися, чи цікавить її така постанова чи ні (такий самий підхід наразі використовує і сам Верховний Суд, публікуючи огляди своєї судової практики).

Аліменти та додаткові витрати

Надання послуг із організації вступу до вищих навчальних закладів для здобуття професійної освіти, щодо підготовки документів для поїздки на навчання до навчального закладу за кордоном, вступ до навчального закладу за кордоном та консультації з цих питань є особливими обставинами, щодо яких передбачено стягнення додаткових витрат з батьків на утримання дитини відповідно до положень статті 185 СК України.

З текстом постанови Верховного Суду від 12 січня 2022 року у справі № 640/15771/19 можна ознайомитися за посиланням.

Відшкодування одним із батьків половини вартості ремонту технічних пристроїв, половини вартості витрат на лікування, відвідування секцій та позашкільних закладів не є додатковими витратами у розумінні вимог Сімейного кодексу України та охоплюються розміром аліментів, що стягуються з нього на утримання дитини на користь іншого з батьків.

З текстом постанови Верховного Суду від 12 січня 2022 року у справі № 545/3115/19 можна ознайомитися за посиланням.

При здійсненні часткових платежів аліментів грошові кошти спочатку зараховуються на погашення заборгованості за аліментами, яка виникла в попередньому місяці (місяцях), починаючи з першого місяця її виникнення, а потім у разі відсутності заборгованості на погашення платежу за поточний місяць. Формулювання «не більше 100 відсотків заборгованості» означає, що розмір пені не повинен перевищувати розмір заборгованості, на яку вона нараховується.

З текстом постанови Верховного Суду від 19 січня 2022 року у справі № 711/679/21 можна ознайомитися за посиланням.

Успадковане та отримане в дар майно не є доходом, який ураховується при визначенні розміру аліментів.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 15 червня 2022 року у справі № 682/1277/20 можна ознайомитися за посиланням.

Обов'язковою умовою для стягнення аліментів на дитину на користь одного з батьків є факт проживання з ним самої дитини, на утримання якої і стягуються аліменти.

З текстом постанови Верховного Суду від 22 листопада 2022 року у справі № 188/1029/19 можна ознайомитися за посиланням.

Погіршення стану здоров'я дитини може бути підставою для зміни раніше визначеного судом розміру аліментів на її утримання, якщо внаслідок такого погіршення раніше визначений розмір аліментів не забезпечує гармонійного розвитку дитини.

З текстом постанови Верховного Суду від 23 листопада 2022 року у справі № 128/2206/21 можна ознайомитися за посиланням.

Сімейне законодавство України не передбачає обов'язку батька за походженням, чия дитина усиновлена іншим чоловіком, утримувати таку дитину до досягнення нею повноліття.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 31 серпня 2022 року у справі № 522/5039/21 можна ознайомитися за посиланням.

Поділ майна та фактичні шлюбні відносини

Грошові кошти, витрачені на придбання нерухомого майна і сплачені за рахунок кредитних коштів під час перебування сторін у фактичних шлюбних відносинах, не можуть бути об'єктом права спільної сумісної власності подружжя і підставою для стягнення частки витрачених коштів на користь одного із колишнього подружжя.

З текстом постанови Верховного Суду від 16 лютого 2022 року у справі № 760/16783/15-ц можна ознайомитися за посиланням.

За домовленістю сторін шлюбного договору правовий режим майна, набутого під час шлюбу, після укладання шлюбного договору може бути змінений із режиму спільності на режим роздільності.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 травня 2022 року у справі № 755/5802/20 можна ознайомитися за посиланням.

Законодавець розмежував випадки, коли позовна давність для поділу майна подружжя застосовується та коли не застосовується (частина друга статті 74 СК України). У спорах про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, позовна давність не застосовується, коли жінка та чоловік проживають однією сім'єю, і, навпаки, позовна давність застосовується, якщо жінка та чоловік припиняють проживати однією сім'єю.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 12 травня 2022 року у справі № 212/10842/19 можна ознайомитися за посиланням.

Початок перебігу позовної давності у справах про поділ спільного майна подружжя, шлюб якого розірвано, обчислюється не з дати ухвалення постанови державного органу реєстрації актів цивільного стану чи з дати набрання рішенням суду законної сили, а від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 серпня 2022 року у справі № 541/312/21 можна ознайомитися за посиланням.

Зазначення в резолютивній частині судового рішення конкретних приміщень, з яких складається належна сторонам на праві спільної часткової власності частка, є зайвим, оскільки кожен учасник спільної часткової власності володіє не часткою майна в натурі, а часткою в праві власності на спільне майно в цілому, яка є ідеальною та визначається відповідними процентами від цілого чи у дробовому вираженні.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 14 грудня 2022 року у справі № 754/2060/17 можна ознайомитися за посиланням.

Суб'єктивне право на поділ майна, що перебуває на праві спільної сумісної власності подружжя, належить кожному з них незалежно від того, в який момент здійснюється поділ: під час шлюбу або після його розірвання. Поділ може бути здійснений як за домовленістю подружжя, так і за судовим рішенням.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 08 березня 2023 року у справі № 307/2148/16 можна ознайомитися за посиланням.

Олександр Губін

Батьківські права

Поведінка особи, яка свідомо змінює країну проживання, не бере участі у вихованні дитини, свідчить про її ухилення від виконання батьківських обов'язків у розумінні статті 164 СК України і може бути підставою для позбавлення цієї особи батьківських прав щодо дитини.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 26 квітня 2022 року у справі № 520/8264/19 можна ознайомитися за посиланням.

При вирішенні питання про відібрання дитини від батька / матері без позбавлення батьківських прав, у разі неможливості передати її родичам, дитина передається органу опіки та піклування для вжиття заходів щодо захисту її особистих і майнових прав та забезпечення її тимчасового влаштування.

З текстом постанови Верховного Суду від 3 травня 2022 року у справі № 308/12188/18 можна ознайомитися за посиланням.

Лише факт застосування до одного з батьків запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, який унеможливлює виконання ним батьківських обов'язків, не є безумовною підставою для позбавлення його батьківських прав.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 8 червня 2022 року у справі № 362/4847/20 можна ознайомитися за посиланням.

У разі коли батьки народженої дитини не дійшли згоди щодо її імені та/або прізвища, суд, ураховуючи інтереси обох батьків, може надати запропоноване батьками подвійне ім'я та/або прізвище, що узгоджується із частиною другою статті 145, частиною другою статті 146 СК України.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 29 червня 2022 року у справі № 753/7395/20 можна ознайомитися за посиланням.

У разі скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав втрачаються ті правові наслідки, які з нього випливають, зокрема і право іншої особи на усиновлення дитини. Ігнорування приписів закону щодо обов'язкової згоди на усиновлення батька / матері дитини є підставою для визнання такого усиновлення недійсним.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 5 вересня 2022 року у справі № 554/1924/20 можна ознайомитися за посиланням.

Необізнаність особи щодо її батьківства стосовно дитини свідчить про поважність причин пропуску строку на звернення до суду з позовом про оспорювання батьківства, встановленого статтею 56 КпШС України.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 25 січня 2023 року у справі № 756/10603/17 можна ознайомитися за посиланням.

Гаазькі Конвенції

Під час вирішення спору про забезпечення повернення дитини до країни проживання слід звертати увагу, коли розпочато процедуру повернення такої дитини. У разі якщо судова процедура повернення дитини до країни проживання розпочата до спливу річного строку з моменту викрадення, варто застосовувати положення частини першої статті 12 Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

З текстом постанови Верховного Суду від 20 липня 2022 року у справі № 757/32690/20-ц можна ознайомитися за посиланням.

Гаазька конвенція 1980 року жодним чином не перешкоджає судам договірних держав розглядати справу про викрадення дітей, не звертаючись до Центральних органів влади. Залежно від встановлення певних обставин справи, зокрема постійного місця проживання дітей, суд має застосувати одне із правил, визначених Гаазькою конвенцією 1996 року, про юрисдикцію спору. Юрисдикція спору ґрунтується на прив`язці постійного місця проживання дитини та вирішується у кожному конкретному спорі залежно від встановлених фактичних обставин справи.

З текстом постанови Верховного Суду від 17 серпня 2022 року у справі № 613/1185/19 можна ознайомитися за посиланням.

Розірвання шлюбу

При застосуванні положень частини другої статті 110 СК України визначальним є факт вагітності дружини або наявність у неї дитини, якій не виповнилося одного року, на день пред'явлення позову про розірвання шлюбу до суду, а положення пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України не передбачають закриття провадження в разі, якщо у справах про розірвання шлюбу вагітність дружини настала після пред'явлення такого позову.

З текстом постанови Верховного Суду від 7 листопада 2022 року у справі № 361/1017/20 можна ознайомитися за посиланням.

Склад сім'ї

До сім'ї своїх батьків, незалежно від місця проживання, належать лише діти, крім повнолітніх дітей, які створили свою сім'ю.

З текстом постанови Верховного Суду від 7 лютого 2022 року у справі № 368/963/20-ц можна ознайомитися за посиланням.

Домашнє насильство

У разі посилання учасників сімейного спору на факти вчинення одним із них домашнього насильства суд обов'язково повинен перевіряти, чи відбувалося домашнє насильство щодо дитини або за її присутності.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 22 червня 2022 року у справі № 757/33742/19-ц можна ознайомитися за посиланням.

Усиновлення

Ухилення усиновлювачів від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини, їхня відмова від неї і бажання скасувати усиновлення є підставою для позбавлення усиновлювачів батьківських прав щодо такої дитини та стягнення аліментів на її утримання.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 23 червня 2022 року у справі № 175/1713/20 можна ознайомитися за посиланням.

Думка дитини

Озвучена в судовому засіданні думка дитини не є єдиною підставою, яка враховується під час вирішення питання про позбавлення батьківських прав, оскільки вона може бути висловлена під впливом певних зовнішніх факторів, яким дитина через малолітній вік неспроможна надавати об'єктивну оцінку, та не завжди відповідає інтересам самої дитини.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 13 липня 2022 року у справі № 705/3040/18 можна ознайомитися за посиланням.

Застосування ДРТ

Згода батька дитини на використання в лікуванні безпліддя донорських ембріонів має фундаментальне значення для виникнення в нього батьківських прав та обов'язків щодо дитини, яка народилася за допомогою методів допоміжних репродуктивних технологій, адже така методика лікування виключає будь-яку кровну спорідненість його з дитиною, що в разі непоінформування та незгоди батька стосовно застосування таких методів є підставою для виключення відомостей про батька дитини з актового запису про її народження.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 3 серпня 2022 року у справі № 344/1962/19 можна ознайомитися за посиланням.

Права інших родичів на спілкування з дітьми

Порядок спілкування баби та/або діда з онуками повинен забезпечувати якнайкращі інтереси дітей, зокрема спілкування з онуками згідно з графіком має відбуватися з дотриманням режиму дітей та уникнення створення конфліктних ситуацій.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 21 вересня 2022 року у справі № 172/456/21 можна ознайомитися за посиланням.

Позов про усунення перешкод у вихованні дитини і спілкуванні з нею є позовом про заборону поведінки особи, яка чинить перешкоди іншій особі в здійсненні нею свого права, тому задоволення вимоги баби та діда про зобов'язання одного з батьків дітей, з яким вони проживають, не чинити перешкоди в спілкуванні з онуками можливе лише за наявності таких перешкод.

З текстом постанови Верховного Суду від 12 січня 2023 року у справі № 607/1377/22 можна ознайомитися за посиланням.

Підсумовуючи, можна констатувати, що судова практика йде шляхом вдосконалення, підтримання єдності та заповнення прогалин, які існують у чинному сімейному законодавстві.

Зокрема, наприклад, за відсутності закону, який би регулював застосування Гаазької конвенції 1996 року на території України, Верховний Суд нарешті зробив низку важливих правових висновків, які безсумнівно сприятимуть належному виконанню зазначеної Конвенції в нашій державі.

Олександр Губін,

член Ради Комітету Асоціації правників України

з цивільного, сімейного та спадкового права,

адвокат AGA Partners

Як швидко знайти подібні судові рішення? 35 фільтрів для пошуку доступні на ІТ-платформі LIGA360. Дізнайся, як знаходити smart-рішення для захисту в суді, за посиланням.

Запропонуйте своїй команді універсальний і зручний інструмент для роботи - рішення LIGA360. Придбайте його для 10 користувачів за ціною 3! На вибір - рішення для керівників, юристів, бухгалтерів та HR. Деталі акції.

Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
На эту тему