Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Кількість груп платників єдиного податку збільшиться з 4 до 6,- думка юриста

11 липня 2012, 14:49
934
3
Реклама

За словами юриста, одним з найбільш суттєвих нововведень Податкового кодексу (далі - НК) у частині єдиного податку стало виділення 4-х груп платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування. Приналежність до певної групи визначається видом госпдіяльності, використанням праці найманих осіб і кількістю таких осіб, а також об'ємом прибутків впродовж календарного року. Розмір єдиного податку, у свою чергу, залежить від того, до якої групи віднесений суб'єкт господарювання.

У свою чергу Ю. Божко нагадала, що Законом № 4834 - IV від 24 травня 2012 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно удосконалення деяких податкових норм" в НК були внесені ряд змін, у тому числі, в частині регулювання спрощеної системи оподаткування.

"У разі ж набуття чинності Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно державної податкової служби і у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" (законопроект № 10224)- відмічає партнер ЮФ "Закон Перемоги"- кількість груп платників єдиного податку збільшиться з чотирьох до шестиа також "единщиков" чекають і деякі інші зміни". При цьому вимоги до платників єдиного податку першо-четвертою груп істотно не змінюватися.

Ю. Божко детально проаналізувала кожну з шести груп.

За її словами, до першій групі віднесені підприємці, які не використовують працю найманих осіб і здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгових місць на ринках і господарську діяльність за поданням побутових послуг населенню, з об'ємом прибутків впродовж календарного року не вище 150 тис. грн. Для цих осіб ставу податку встановлюється в межах від 1% до 10% мінімальної заробітної плати.

Друга група - це підприємці, впродовж календарного року що використовують працю не більше 10 найманих осіб, з об'ємом доходу не більше 1 млн. грн., які здійснюють господарську діяльність за поданням послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку і населенню, виробництво і продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Ставка податку для них - від 2% до 20% мінімальної заробітної плати.

Юрист відмічає, що для платників податків першої і другої груп фіксовані ставки єдиного податку встановлюються відповідними органами місцевого самоврядування, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць. При здійсненні платниками єдиного податку першої і другої груп декількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір фіксованої ставки. Якщо господарська діяльність здійснюється на територіях більше за одну сільську, селищну або міську раду, застосовується максимальний розмір ставки для відповідної групи.

Третя група - це підприємці, що мають не більше 20 найманих осіб і об'єм доходу не більше 3 млн. грн.

Четверта група - це юридичні особи з доходом до 5 млн. грн. і кількістю співробітників до 50 чоловік.

Юрист відмічає, що ставка податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку складає 3% від отриманого доходу за умови сплати ПДВ або 5% без ПДВ.

Що стосується додаткових груп "упрощенцев"то, по словах Ю. Божко, згідно новоприйнятому Законудля них будуть встановлені наступні вимоги.

П'ята група - фізичні особи - підприємці, у яких впродовж календарного року кількість працівників одночасно не перевищує 20 чоловік, а об'єм доходу складає не більше 20 млн. гривен.

Шоста група - це юридичні особи з доходом впродовж календарного року до 20 млн. гривен і чисельністю найманих осіб до 50 чоловік.

Юрист відмічає, що ставка єдиного податку для цих груп складає 7% від доходу за умови сплати ПДВ або 10% від доходу - для неплатників ПДВ.

Податковим (звітним) періодом для першої групи являється календарний рік, для інших - календарний квартал.

Нормы Кодекса в частині неможливості застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів госпдіяльності, вказаних в пункті 291.5 статей 291 НК, зберігають свою дію, за винятком декількох змін.

"Згідно Закону № 4834 - IVбули зняті обмеження для застосування спрощеної системи оподаткування суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність по реалізації корисних копалини місцевого значення, а також кур'єрську діяльність і діяльність зв'язку, що не підлягає ліцензуванню (відповідні зміни були внесені в підпункт 291.5.1 пункту 291.5 статей 291 НК)"- говорить партнер ЮФ "Закон Перемоги".

Крім того, за її словами, було розширено коло фізичних осіб - підприємців, на яких не поширюється дія підпункту 2 підпункти 291 ст. 291 НК (відносно вимог до другої групи платників податків). На сьогодні, окрім СПД, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди і оцінки нерухомого майна, не можуть належати до другої групи платників єдиного податку також СПД, що здійснюють діяльність по виробництву, постачанню, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, коштовних каменів, коштовних каменів органогенної освіти і напівкоштовних каменів. Такі фізичні особи можуть належати виключно до третьої групи, якщо відповідають встановленим для цього вимогам, із ставкою податку у розмірі 5 % доходу. А у разі набуття чинності змін, згідно з новоприйнятим Законом- до третьої або п'ятої групи. Такі підприємці зможуть застосовувати ставку єдиного податку 5% або 10% відповідно.

"Подібні зміни, поза сумнівом, є позитивними. До внесення таких змін особи, що займаються подібною діяльністю, взагалі не могли бути платниками єдиного податку, оскільки підпадали під обмеження, встановлені для діяльності по здобичі, виробництву, реалізації дорогоцінних металів і коштовних каменів, відповідно до підпункту 4 підпункти 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 НКякий не містив ніяких виключень", - говорить Юлія Божко.

Юрист звертає увагу на те, що платники податків мають право застосовувати спрощену систему оподаткування в наступному календарному році за умови, якщо впродовж календарного року не перевищений об'єм доходу, встановлений для відповідної групи

При цьому якщо впродовж календарного року платники першої і другої груп (в редакції новоприйнятого Закону - першо-третьою груп) використовували право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням об'єму доходу, встановленого для їх групи, вони мають право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році за умови не перевищення ними впродовж календарного року об'єму доходу більше 3 млн. гривен (20 млн. гривен - згідно зі змінами, передбаченими новоприйнятим Законом).

Для першої - третьою груп, у разі перевищення передбаченого об'єму прибутків, а також отримання доходу від діяльності, не вказаної у свідоцтві, або від діяльності, яка не надає права застосовувати спрощену систему оподаткування, застосування іншого способу розрахунків, встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 15% на суму такого перевищення або суму доходу відповідно. Згідно з новоприйнятим Закономподібні вимоги встановлені також і для платників єдиного податку п'ятої групи.

Для платників четвертої групи (а також шостий - в редакції новоприйнятого Закону) у цих же випадках (окрім отримання доходу від діяльності, не вказаної у свідоцтві) ставки єдиного податку встановлюються в подвійному розмірі ставок податку для такої групи.

Терміни сплати єдиного податку для першої і другої груп - авансом не пізніше 20 чисел (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за увесь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більше ніж до кінця поточного звітного року.

Для платників податків усіх інших груп єдиний податок має бути сплачений впродовж 10 календарних днів після граничного терміну представлення податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування встановлений статтею 298 НК.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає в орган Державної податкової служби відповідну заяву.

Якщо СПД подав заяву про обрання першої або другої групи до кінця місяця, в якому він був зареєстрований, такий СПД вважається платником єдиного податку з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

По словах Ю. Божко, новостворені суб'єкти господарства, що подали заяву на інші групи єдиного податку до закінчення місяця, в якому відбулася їх державна реєстрація (впродовж 10 днів з дня державної реєстрації, - в редакції новоприйнятого Закону)вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

У свою чергу визначено право платника податків, за умови дотримання ним встановлених для вибраної групи вимог, самостійно перейти на сплату єдиного податку іншої групи шляхом подачі заяви в орган Державної податкової служби не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої і п'ятої груп, які є платниками ПДВ, анулюється свідоцтво платника ПДВ в порядку, встановленому НК.

Ю. Божко звертає увагу, що новоприйнятим Законом НК доповнений положенням про те, що до платників єдиного податку за порушення в 2012 р. порядку нарахування, правильності заповнення податкових декларацій і повноти сплати сум єдиного податку штрафні санкції не застосовуються, як і адміністративні штрафи за неправильність заповнення книги обліку прибутків і книги обліку прибутків і витрат.

"Підсумовуючи вищевикладене, існування диференційованого підходу до класифікації СПД залежно від річного доходу, а також надання фізичним особам-підприємцям можливості реєстрації платником ПДВ є безперечними перевагами "в частині спрощеної системи оподаткування. Розширення груп платників єдиного податку за рахунок введення додаткових двох груп "упрощенцев" з об'ємом доходу до 20 мільйонів гривен розширює можливості для суб'єктів господарювання в частині вибору способів оптимізації оподаткування, а також дозволить створити рівні конкурентні умови з суб'єктами господарювання, які працюють на загальній системі оподаткування", - вважає Ю. Божко.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини