Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

В Україні реалізовуватиметься експериментальний проект щодо ведення Електронного реєстру нотаріальних дій

Реклама

Кабінет Міністрів погодився з пропозицією Міністерства юстиції стосовно реалізації експериментального проекту щодо реєстрації вчинених нотаріусами нотаріальних дій в Електронному реєстрі нотаріальних дій протягом двох років з дня, наступного за днем опублікування Мін'юстом в Офіційному віснику України рішення про початок функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій.

30 травня Уряд ухвалив постанову № 619, якою затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо процедури ведення Електронного реєстру нотаріальних дій.

Документом, серед іншого, установлено, що під час реалізації експериментального проекту реєстрація в Електронному реєстрі нотаріальних дій здійснюється нотаріусами у день вчинення нотаріальної дії після внесення записів про таку дію до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, що ведеться у паперовій формі відповідно до законодавства.

Уряд доручив Мін'юсту забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення, необхідного для ведення Електронного реєстру нотаріальних дій як складової Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.

Метою експериментального проекту є встановлення єдиного підходу до ведення Електронного реєстру нотаріальних дій (Реєстр) для забезпечення функціонування уніфікованої системи відомостей про вчинені нотаріальні дії.

Ведення Реєстру передбачає:

1) внесення та реєстрацію відомостей про нотаріальні дії, вчинені державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватними нотаріусами;

2) пошук відомостей про вчинені нотаріальні дії;

3) електронну інформаційну взаємодію Реєстру із складовими частинами Системи е-нотаріату;

4) формування електронних справ;

5) надання інформації з Реєстру у випадках, установлених законом.

Установлено, що відомості про нотаріальну дію реєструються в Реєстрі в день її вчинення після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається, та зробить запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій у паперовій формі.

Відомості Реєстру є достовірними, якщо інше не встановлено рішенням суду, що набрало законної сили.

До Реєстру вносяться відомості про:

1) номер нотаріальної дії, за яким нотаріальна дія зареєстрована у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій у паперовій формі та який був проставлений на нотаріальному документі.

У разі одночасного вчинення кількох пов'язаних нотаріальних дій, що включає, зокрема, засвідчення справжності підпису перекладача, засвідчення вірності письмового перекладу документа нотаріусом, засвідчення справжності підпису особи, яка розписалася замість учасника правочину, який не може самостійно підписати документ, щодо кожної з таких нотаріальних дій вноситься окремий номер нотаріальної дії, а програмними засобами Реєстру забезпечується їх пов'язаність між собою;

2) дату вчинення нотаріальної дії, якою є дата, зазначена у посвідчувальному написі нотаріального документа або підписаному нотаріусом документі, що збігається з датою, зазначеною у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій у паперовій формі;

3) особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії:

для фізичних осіб:

- прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

- громадянство України, іншої держави або його відсутність;

- дата народження;

- задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

У відомостях про представника зазначаються також реквізити (назва та дата видачі/посвідчення) документа, за яким встановлено його повноваження.

У відомостях про фізичну особу, яка діє як підприємець, зазначається інформація про її державну реєстрацію як фізичної особи - підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

для юридичних осіб:

- повне найменування;

- країна резидентства;

- місцезнаходження;

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (код згідно з ЄДРПОУ) або ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) у країні реєстрації юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави;

для представника:

- прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

- громадянство України, іншої держави або його відсутність;

- дата народження;

- задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- посада (якщо юридична особа діє через свій орган управління);

- реквізити (назва та дата видачі/посвідчення) документа, за яким встановлено повноваження представника;

4) особу, яка підписалася за особу, яка внаслідок хвороби, фізичної вади або з інших причин не може власноручно підписати нотаріальний документ, а також про перекладача, сурдоперекладача, свідків (за наявності):

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

громадянство України, іншої держави або його відсутність;

дата народження;

задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

причина, з якої відповідна особа не може підписатися власноручно;

5) документ, за яким встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії:

для фізичних осіб:

- реквізити документа;

- тип та номер візи України, строк дії візи або дата в'їзду в Україну з країни, з якою Україною встановлено безвізовий режим (щодо іноземців та осіб без громадянства);

для юридичної особи:

- щодо представника юридичної особи - відомості про реквізити (назва та дата видачі/посвідчення) документів, що підтверджують повноваження такого представника;

- реквізити чинного статуту (положення) чи іншого документа, яким підтверджується правоздатність та дієздатність юридичної особи;

- щодо іноземної юридичної особи (якщо нотаріальна дія вчиняється за її участю) - відомості про реквізити документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у державі її місцезнаходження (код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента), а також статуту (положення) чи іншого документа, яким підтверджується правоздатність та дієздатність юридичної особи, а також їх консульської легалізації, апостиля, перекладу (у разі необхідності згідно з вимогами законодавства);

- щодо фізичної особи - підприємця (якщо нотаріальна дія вчиняється за її участю) - відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо дати та номера запису про державну реєстрацію;

6) вид та підвид нотаріальної дії (короткий зміст документа, що оформляється за результатами вчинення нотаріальної дії);

7) місце вчинення нотаріальної дії (якщо нотаріальна дія вчинялася за межами контори чи робочого місця (контори) приватного нотаріуса);

8) серію та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (за наявності);

9) вчинення нотаріальної дії у порядку покладення обов'язків з обслуговування населення на іншого державного нотаріуса або заміщення приватного нотаріуса:

для державних нотаріусів - номер та дата видачі наказу про покладення обов'язків з обслуговування населення на іншого державного нотаріуса;

для приватних нотаріусів - порядковий номер журналу реєстрації фактів заміщення, що ведеться згідно з вимогами законодавства, реквізити (дата укладення, номер) договору про заміщення та прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) приватного нотаріуса, якого заміщують;

10) зміну, скасування, розірвання нотаріального документа за бажанням осіб, в інтересах яких вчинено відповідну нотаріальну дію:

вид дії:

- зміна правочину;

- скасування довіреності;

- скасування заповіту;

- розірвання договору;

- реквізити документа, що є підставою для зміни, скасування, розірвання нотаріального документа:

- назва (заява, договір тощо);

- дата складення;

- особи, які склали документ;

11) оскарження нотаріальної дії:

номер справи згідно з відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень;

наявність рішення суду, яке набрало законної сили і яким справу вирішено по суті, дата його ухвалення та короткий зміст резолютивної частини.

Після реєстрації нотаріусом нотаріальної дії у Реєстрі програмні засоби Реєстру забезпечують можливість формування нотаріусом електронної справи.

Зосередьтесь на важливому. Про рутину подбає LIGA360:Нотаріус. Отримайте доступ до 50 цифрових функцій, що допоможуть перевіряти клієнтів, аналізувати та моніторити законодавство, формувати нотаріальні документи. Спробуйте новинку першими.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини