Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Поновлення строку на апеляційне оскарження: висновки Верховного Суду щодо застосування норм процесуального права

Реклама

У зв'язку зі змінами, внесеними Законом України від 27 квітня 2021 року №1416-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» (далі - Закон № 1416-ІХ) до статті 18 КАС України в учасників судового процесу виникло питання чи повинен (зобов`язаний) суд першої інстанції надсилати копію судового рішення, ухваленого за наслідками розгляду справи, і позивачеві, і його представнику, за посередництва якого він, позивач, брав участь у судовому процесі (зокрема звертався до суду з позовом) та з якої дати починається перебіг строку на апеляційне оскарження.

Закон №1416-ІХ набрав чинність 26 травня 2021 року та змінив існуючий доти концепт повідомлення учасників справи і вручення їм процесуальних документів суду на паперових носіях (засобами поштового зв`язку), змістивши акцент на електронну комунікацію за допомогою функціоналу ЄСІТС, впровадження якої має здійснюватися поетапно.

За висновками Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного адміністративного суду, висловленими у постанові від 08 лютого 2024 року у справі №480/8341/22, адвокат як представник (стаття 57 КАС України) бере участь у судовому процесі від імені особи (сторони чи третьої особи), інтереси якої він представляє, відповідно наділений правами та обов`язками останньої (за умови, що в ордері немає застережень про обмеження повноважень адвоката). Відомо й те, що адвокат як представник не є і не може бути учасником (стороною) матеріально-правового спору, як і не може мати в ньому особистого інтересу; участь адвоката як представника у судовому процесі головним чином полягає у реалізації процесуальних прав та обов`язків особи, яку він представляє, від імені цієї особи і для цієї особи. Це означає також, що процесуальні дії/рішення/позиція представника у судовому процесі створюють юридичні наслідки саме для особи, від імені якої він діє, й остання має теж це розуміти.

Суд не повинні цікавити взаємовідносини адвоката та особи, інтереси якої він представляє (окрім тих, що стосуються обсягу повноважень адвоката), водночас участь сторони у судовому процесі через свого представника (адвоката) - що є правом сторони - дозволяє суду здійснювати офіційну процесуальну комунікацію з цим представником, відтак застосовувати до учасника справи, від імені якого цей представник діє, передбачені процесуальним законом наслідки, якщо виникнуть відповідні казуальні підстави.

Відстежуйте судові справи по контрагентах, аналізуйте правові позиції та судові рішення. Формуйте власну сильну позицію з системою аналізу судових рішень VERDICTUM. Отримайте тестовий доступ за посиланням.

Зважаючи на наведені міркування, об'єднана палата трактує участь позивача (як учасника справи) у судовому процесі через свого представника - повноваження якого належно підтверджені - саме як участь позивача, тобто «учасника справи».

Вибір адвоката, який надаватиме професійну правничу допомогу, зокрема у формі представництва інтересів в суді, є правом особи (позивача), але правом, яке передбачає також настання відповідних юридичних наслідків (як процесуального характеру, так і в матеріально-правовому спорі, переданого на розгляд суду), передовсім для позивача. Незнання цього не звільняє від настання цих наслідків.

Отже, у ситуації, коли позивач (як фізична особа) не має офіційної електронної адреси, але її має адвокат, який представляв в суді його інтереси, суд, відповідно до приписів частини п`ятої статті 18 КАС України, надсилає електронну копію судового рішення адвокату як представнику позивача на офіційну електронну адресу, що, в розумінні приписів частини сьомої статі 251 КАС України, є належним і достатнім способом вручення судового рішення учаснику справи, з датою якого можна пов`язувати строк на його апеляційне оскарження позивачем як «учасником справи».

Таким чином, якщо у учасника справи відсутня офіційна електронна адреса (зареєстрований Електронний кабінет), то суд зобов'язаний направити копію судового рішення такій особі засобами поштового зв`язку з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, дата, зазначена у якому і є датою вручення паперової копії судового рішення. Однак, у ситуації, коли таку особу представляв адвокат, який має зареєстрований електронний кабінет і отримав електронний примірник судового рішення через підсистему «Електронний суд», то така дата відповідає положенням пункту 2 частини шостої статті 251 КАС України і є датою вручення судового рішення. Відповідно до частини сьомої статті 251 КАС України ця дата вважається також датою вручення судового рішення особі, інтереси якої цей адвокат представляв у суді.

Варто зазначити про те, що при вирішенні питання про поновлення строку апеляційного оскарження суд має надати оцінку обставинам, які слугували перешкодою для своєчасного звернення до суду, у взаємозв'язку з інтервалами часу: з моменту закінчення встановленого статтею 295 КАС України строку апеляційного оскарження до дати звернення з апеляційною скаргою вперше; з моменту повернення вперше поданої апеляційної скарги до дати повторного звернення з апеляційною скаргою тощо.

У постановах від 24 липня 2023 року (справа № 200/3692/21) та від 07 вересня 2023 року (справа №120/3679/22) Верховний Суд сформував висновок, відповідно до якого строк на апеляційне оскарження у разі повторного подання апеляційної скарги може бути поновлено у випадку дотримання одночасно таких умов:

- первісне звернення до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою відбулось у межах передбаченого процесуальним законом строку на апеляційне оскарження;

- повторне подання апеляційної скарги відбулось в межах строку апеляційного оскарження, встановленого процесуальним законом, або упродовж розумного строку після отримання копії відповідної ухвали суду про повернення первісної скарги, без невиправданих затримок і зайвих зволікань;

- скаржником продемонстровано добросовісне ставлення до реалізації ним права на апеляційне оскарження й вжито усіх можливих та залежних від нього заходів з метою усунення недоліків апеляційної скарги, які стали підставою для повернення вперше поданої апеляційної скарги, і такі недоліки фактично усунуті станом на момент повторного звернення з апеляційною скаргою;

- доведено, що повернення попередньо поданих апеляційних скарг відбулося з причин, які не залежали від особи, яка оскаржує судові рішення, і які обумовлені наявністю об`єктивних і непереборних обставин, що унеможливили або значно утруднили можливість своєчасного звернення до суду апеляційної інстанції, й не могли бути усунуті скаржником;

- наявність таких обставин підтверджено належними і допустимими доказами.

У справі № 320/783/23 ухвала про залишення без руху апеляційної скарги була надіслана лише до електронного кабінету позивачки, проте не надіслана представнику позивачки, яка у письмовій формі безпосередньо до суду подала апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, тобто у строк, передбачений статті 295 КАС України.

У постанові від 26 березня 2024 року у справі №320/783/23 Верховний Суд указав на те, що суд повинен був інформувати про ухвали у справі, надсилаючи їх до Електронного кабінету представника позивачки. У справі немає відомостей чи надсилалася ухвала до Електронного кабінету адвокатського бюро і чи вплинула ця невідповідність на судове рішення, що оскаржується. У будь-якому разі, суд мав можливість надіслати ухвалу на електронну адресу представника позивачки або повідомити телефонограмою за контактами, наведеними в апеляційній скарзі.

У зв'язку із такими обставинами справи Верховний Суд дійшов висновку про те, що ухвала апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження підлягає скасуванню, оскільки судом порушено норми процесуального права, наслідком чого стало порушення права скаржника на доступ до суду на стадії апеляційного оскарження.

Таким чином, потрібно бути обачними та відповідальними у питаннях контролю за процесуальними документами, які надсилає суд учасникам справи щоб не допускати ситуацій із пропущенням строків, визначених процесуальним законодавством. Також дотримання учасниками справи процесуальних строків впливає на своєчасність розгляду справи судом та отримання кінцевого рішення суду.

радниця, Адвокатське об'єднання «АЗОНС»

Альона Поночовна

LIGA360 LEGAL SOLUTION - аналіз законодавства й практика правозастосування для кожного фахівця. Знайдіть нормативні документи, досліджуйте правові питання та звіряйтеся з експертами. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Читайте також:

Новий Закон про цифровий контент та цифрові послуги: регулювання, якого бракувало, чи брак?

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини