Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Особливості застосування договорів FIDIC

Реклама

Вступ

У зв'язку з майбутнім відновленням Україна очікує збільшення обсягів іноземних інвестицій. Іноземні інвестори мають свої побоювання, та, у свою чергу, також очікують від України певних дій. Крім очевидних безпекових ризиків, їх хвилюють проблеми захисту права власності в Україні, регуляторної політики. Окремо також постає питання застосування юридичних механізмів зрозумілих світовому ринку. На будівельному ринку одним з таких інструментів є договори FIDIC, які широко застосовуються та мають репутацію надійних та збалансованих.

Договори FIDIC для України не нові. Вони використовувалися у деяких проєктах, зазвичай у тих, що фінансувалися за рахунок міжнародних фінансових організацій. Але це були все-таки виключення та поки що говорити про якусь широку практику застосування договорів FIDIC не доводиться. Скоріше за все ця ситуація буде змінюватися. Так, наприклад, Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури заявляє, що буде застосовувати модель, передбачену жовтою книгою FIDIC у проєктах захисних укриттів. У сфері дорожнього будівництва, договори FIDIC вже активно використовуються кілька років і немає підстав вважати, що це зміниться.

Чому ж про іноземні договори FIDIC взагалі говорять в Україні? Чому вони стали такими популярними у світі? Чи є проблеми із їх застосуванням в нашій правовій системі? На ці та інші питання дамо відповіді у серії статей про договори FIDIC та їх застосування в Україні. У цій статті ми в загальному розглянемо договори FIDIC, їх ключові особливості та як їх використовувати. У наступних статтях серії більш детально розглянемо застосування договорів FIDIC за законодавством України, статус інженера-консультанта, а також особливості вирішення спорів за договорами FIDIC.

Що таке FIDIC

FIDIC - це міжнародна федерація інженерів-консультантів, заснована в Бельгії в 1913 році. Основою місією FIDIC є просування інтересів інженерів-консультантів - членів FIDIC. Поступово сфера діяльність федерації розширювалася, а її продукти популяризувалися.

Зараз основною діяльністю FIDIC є розробка стандартних договорів, довідників та кращих практик у сфері будівництва.

Договори FIDIC - це типові проформи договорів, які містять стандартні умови договорів будівельного підряду. Ці проформи набули значного розповсюдження завдяки своїй універсальності, пропрацьованості з розумінням будівельної справи, та збалансованості інтересів сторін.

Час від часу проформи оновлюються, до них вносяться правки, видаються нові редакції. Іноді розробляються абсолютно нові договори для врахування специфіки певних типів проєктів.

Проформи FIDIC застосовуються в різних державах, з різними правовими системами. Саме тому ці проформи мають адаптуватися сторонами під законодавство конкретної держави. Тобто, у випадку якщо стандартні положення проформи FIDIC не відповідають обов'язковим нормам законодавства держави, право якої застосовується до договору, відповідні стандартні положення мають бути змінені.

Інженер-консультант

Багато з договорів FIDIC передбачають залучення до будівництва інженера-консультанта. Таку особу часто розглядають як ключову за договором FIDIC з точку зору управління проєктом.

Інженер-консультант одночасно виконує дві функції: 1) діє від імені замовника та адмініструє проєкт, 2) діє самостійно приймаючі неупереджені рішення як нейтральна сторона (хоча при цьому все одно залишається представником замовника). Інженер-консультант залучається замовником за окремим договором про надання послуг.

За частиною договорів FIDIC, де основна відповідальність за управління проєктом лежить на підряднику, залучення інженера-консультанта не передбачене. Замість цього замовника представляє так званий «представник замовника».

Більш детально статус інженера-консультанта, його права та обов'язки ми розглянемо в наступних статтях цієї серії.

Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.

Види договорів FIDIC

Договори FIDIC розрізняються за обсягом робіт та проєктами, у яких вони застосовуються. Зазвичай, вони називаються за кольором обкладинки книжки, в якій видано власне текст та допоміжні матеріали проформи. Найбільш розповсюдженими є наступні договори:

1. Червона книга - договір будівельного підряду, в якому проєктна документація надається підряднику замовником. При цьому договір може передбачати здійснення незначних проєктних робіт підрядником.

Стандартним варіантом оплати за червоною книгою є оплата підряднику за одиницю робіт відповідно до фактично виконаного обсягу (remeasured contract).

Червона книга є найбільш популярним договором FIDIC.

2. Жовта книга - договір будівельного підряду, в якому проєктна документація розробляється підрядником.

Стандартним варіантом оплати за жовтою книгою є загальна фіксована ціна (lump-sum).

3. Срібна книга - договір, за яким підрядник, розробляє проєктну документацію, виконує будівельні роботи, а також здійснює поставку матеріалів. Це так званий договір «EPC» або «будівництво під ключ».

Стандартним варіантом оплати за срібною книгою є загальна фіксована ціна (lump-sum).

Срібна книга не передбачає залучення інженера-консультанта.

Іншими, більш спеціальними проформами договорів FIDIC є:

1. Зелена книга - коротка форма договору будівельного підряду. Застосовується до проєктів із вартістю до USD 500 000 та/або строком будівництва до 6 місяців. Також може застосовуватися до більш великих проєктів, якщо вони передбачають лише однотипні прості роботи.

2. Золота книга - договір будівельного підряду, що передбачає розробку проєктної документації підрядником, а також подальше обслуговування ним збудованого об'єкта.

3. Рожева книга - договір будівельного підряду, в якому проєктна документація надається підряднику замовником. Відмінність від червоної книги в тому, що ця форма розроблена спеціально для проєктів, що фінансуються міжнародними банками розвитку та відображає стандартні вимоги останніх щодо аудиту, протидії корупції, умов праці тощо.

4. Смарагдова книга - договір будівельного підряду на виконання підземних робіт.

5. Червона книга (субпідряд) - договір субпідряду до договору підряду за червоною книгою.

6. Жовта книга (субпідряд) - договір субпідряду до договору підряду за жовтою книгою.

7. Біла книга - договір про надання послуг між замовником будівництва та інженером-консультантом.

Як готується договір FIDIC

Підготування тексту договору FIDIC відрізняється від процесу складання більшості звичних нам договорів. Сторонам слід розуміти, що робота з таким договором, це робота з зі стандартом, тому не можна просто взяти його текст і редагувати під конкретний проєкт як заманеться.

Для того, щоб розуміти, як саме розробляється конкретний договір FIDIC, необхідно розглянути структуру стандартної форми. Так, актуальні договори FIDIC 2017-го року включають:

1) загальні умови;

2) керівництво з підготовки особливих умов;

3) форми.

Загальні умови - це умови договору розроблені FIDIC, які включаються сторонами до договору без будь-яких змін шляхом посилання них.

Особливі умови готуються безпосередньо сторонами, тому форма FIDIC містить лише керівництво з їх підготовки. Особливі умови складаються з двох частин - конкретних умов договору (Contract Data) та спеціальних положень (Special Provisions).

Конкретні умови договору - це доволі короткий документ, у якому зазначають основні умови (строки, ціни, реквізити сторін тощо), а також уточнюються загальні умови. Так, наприклад, загальні умови можуть передбачати, що сторони обирають один з варіантів, і вибір такого варіанту фіксується в конкретних умовах договору.

Спеціальні положення - це документ, яким сторони вносять зміни до загальних умов. Проформи FIDIC містять інструкції з підготовки спеціальних положень, включаючи приклади формулювань, які сторони можуть використовувати.

Загалом, сторони можуть змінювати будь-які умови загальних положень, але самим FIDIC задумано, що принципові положення щодо розподілу відповідальності залишатимуться незмінними. Сторони ж у спеціальних положеннях будуть лише адаптувати загальні умови під національне законодавство та специфіку відповідного проєкту.

Бачення FIDIC щодо того як слід готувати спеціальні положення відображено в Золотих принципах FIDIC. Ці принципи є наступними:

1. Обов'язки, права, зобов'язання, ролі та відповідальність сторін договору повинні бути в кінцевому підсумку такими, як це передбачено в загальних умовах, та відповідати вимогам проєкту.

2. Особливі умови повинні бути сформульовані чітко та недвозначно.

3. Особливі умови не повинні змінювати баланс розподілу ризиків та винагород, передбачений загальними умовами.

4. Усі строки, зазначені в договорі для виконання сторонами своїх зобов'язань, повинні мати розумну тривалість.

5. За винятком випадків, коли існує конфлікт із законодавством, що регулює договір, всі спори повинні передаватися на розгляд Ради з запобігання/вирішення спорів або Ради з вирішення спорів для прийняття обов'язкового до виконання рішення як попередньої умови для арбітражу. Ці ради є спеціальними органами вирішення спорів FIDIC, статус та повноваження яких ми детально розглянемо у наступних статтях цієї серії.

При цьому, золоті принципи не є обов'язковими, тому сторони не зобов'язані їх дотримуватися, хоча FIDIC це активно рекомендує.

Крім загальних та особливих умов договори FIDIC також містять форми, які включають зазвичай (залежно від конкретного виду договору) лист із тендерною пропозицією, лист-згоду на тендерну пропозицію, угоду про запобігання/вирішення спорів та договір-контракт. Останній є коротким документом, у якому зазначається, що сторони підписують договір та перелічуються документи, які складають договір.

Право на використання договору FIDIC

Для того, щоб отримати право на використання договору FIDIC, необхідно придбати його в електронному або у фізичному форматі у FIDIC або в інших організацій, яким FIDIC надав право продажу. При цьому така купівля не дає права на необмежене використання договору. Конкретні умови використання зазначаються або у самому фізичному договорі, або на сайті продавця договору FIDIC - при купівлі електронної версії.

Так, наприклад, при купівлі договору в електронному форматі на сайті FIDIC вам надається право доступу до електронного документу протягом 1 року та право роздрукувати його не більше 10 разів.

LIGA360 LEGAL SOLUTION - аналіз законодавства й практика правозастосування для кожного фахівця. Знайдіть нормативні документи, досліджуйте правові питання та звіряйтеся з експертами. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Читайте також:

Перевірки 2024: алгоритм дій для юриста

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини