Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Як оформити домовленості засновників при створенні підприємства

Реклама

Питання створення бізнесу завжди було і лишається актуальним у будь-який час. Однією з найпоширеніших форм ведення бізнесу є підприємство. При створенні підприємства одним з найважливіших етапів є оформлення домовленостей між засновниками.

Актуальність питання оформлення домовленостей між засновниками при створенні підприємства полягає перш за все в чималій кількості нормативно - правових актів, які регулюють дане питання, а також у певній свободі щодо визначення багатьох умов при створенні підприємства, що досить часто впливає на подальшу співпрацю засновників.

Сам процес оформлення домовленостей засновників не містить чіткого регулювання та може відрізнятися в залежності від обраного виду підприємства. Однак, є етапи, які є спільними незалежно від виду підприємства.

Так, у процесі оформлення домовленостей засновників підприємства можна виділити наступні етапи:

1. Укладення установчого договору.

Даний етап передбачає письмову угоду між засновниками, у якій варто визначити наступне:

  • визначити критерії за якими буде створюватися підприємство (мета, предмет діяльності, організаційно-правова форма, найменування, порядок управління підприємством тощо). Чим більше критеріїв зможуть погодити засновники тим більш імовірним буде успіх у створенні та подальшому функціонуванні підприємства;

  • зобов'язання засновників створити підприємство за визначеними критеріями;

  • прописати спільні дії засновників для створення підприємства, визначити у чому саме будуть полягати такі дії;

  • визначити умови на яких засновники будуть передавати майно для створення підприємства;

  • порядок розподілу прибутків та збитків;

  • участь засновників в управлінні підприємства (наприклад безпосередньо або через уповноважені органи);

  • відповідальність засновників за порушення зобов'язань за договором, яка може полягати у фінансових санкціях;

  • застереження про не конкуренцію;

  • визначити строк дії договору (наприклад до державної реєстрації створення підприємства).

Як дізнатися чи є ваша компанія у плані-графіці перевірок на 2023 рік? Знайдіть досьє на LIGA360 - та відкрийте розділ “Перевірки”. Спробуйте прямо зараз. 

2. Погодження умов статуту.

За загальним правилом підприємство діє на підставі статуту якщо інше не встановлено законом.

На цьому етапі засновникам потрібно погодити найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, органи управління підприємства і контролю, їх компетенцію, умови реорганізації та ліквідації підприємства.

Проходження наведених вище етапів дозволяє зробити створення підприємства передбачуваним для засновників та убезпечить їх від понесення збитків внаслідок порушення одним з засновників домовленостей щодо створення підприємства.

Особливості оформлення домовленостей засновників при створенні окремих видів підприємства.

Як вже зазначалося вище, процес оформленням домовленостей засновників може відрізнятися в залежності від виду підприємства. Так, в залежності від виду підприємства процес оформлення домовленостей засновників при створенні підприємства може передбачати додаткове регулювання. Так, якщо засновники вирішили створити підприємство у формі господарського товариства, то у такому випадку в силу вступають, як мінімум норми Закону України «Про господарські товариства», який на сьогодні зберігає чинність у тому вигляді, якому він є та встановлює додаткові вимоги до установчих документів, а саме вимоги щодо зазначення розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі.

Важливо зазначити, що згідно абзацу 4 ст. 4 цього Закону відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства. А як відомо, товариство набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації.

Якщо ж піти далі і обрати, наприклад такий вид господарського товариства, як акціонерне товариство, то тут процес створення повністю врегульований Законом України «Про акціонерні товариства» (надалі також - «Закон»). Так, згідно з ст. 10 Закону засновники акціонерного товариства повинні здійснити емісію акцій товариства, провести установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства. Крім того, Закон надає можливість засновникам укласти засновницький договір. В такому випадку Закон покладає на засновників обов'язок визначити у договорі порядок провадження спільної діяльності щодо заснування товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання акцій, строк і форма оплати вартості акцій. Законом також чітко визначено строк дії такого договору, а саме до дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій.

Інший вид товариства, який є на сьогодні найбільш популярним це Товариство з обмеженою відповідальністю. Популярність такого виду товариства пояснюється в першу чергу тим, що його засновники нестимуть відповідальність виключно в межах своїх вкладів. При створенні такого товариства вступають у дію норми Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі - «Закон про ТОВ та ТДВ»).

Закон про ТОВ та ТДВ також передбачає додаткові вимоги до статуту, зокрема щодо порядку вступу до товариства та виходу з нього, а також облік часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

Як Закон «Про акціонерні товариства» так і Закон про ТОВ та ТДВ передбачають додатковий інструмент врегулювання відносин засновників на етапі створення, а саме корпоративний договір. Предметом такого договору може бути порядок реалізації корпоративних прав засновниками, зокрема при взаємодії учасників під час створення товариства.

Враховуючи викладене можна зробити висновок, що в залежності від виду підприємства у засновників може постати проблема в узгодженні додаткових питань на етапах створення підприємства, а також потреба у вчиненні додаткових дій для створення підприємства.

Висновок

Отже, при створенні підприємства засновникам варто укладати установчий договір у якому визначати критерії підприємства, яке бажають створити засновники, а також умови співпраці при створенні підприємства. Це дозволить уникнути спорів на етапі створення підприємства, а також зробить сам процес створення підприємства чітким та передбачуваним для засновників. Крім того важливо погоджувати умови установчого документу, щоб врахувати особливості організаційно-правової форми, яку обрали засновники.

Оформлення домовленостей засновників при створенні підприємства є важливим етапом, який дозволяє у майбутньому уникнути непорозумінь щодо діяльності підприємства, а також дозволить максимально врахувати інтереси усіх засновників, які бажають взяти участь у створенні підприємства. Тому процес оформлення домовленостей засновників на етапі створення підприємства не варто ігнорувати.

Інформація працюватиме на вас - з рішенням LIGA360:Юрист. Здійснюйте legal research українського законодавства й судової практики, прогнозуйте результати судових справ, читайте експертну аналітику з "гарячих" тем. Замовте тестовий доступ за посиланням. 

Читайте також: За що передбачена кримінальна відповідальність для роботодавців?

Адвокатський запит: як не допустити помилки при оформленні

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини