Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Як зареєструвати благодійний фонд в умовах війни

26 квітня 2022, 13:35
27941
0
Реклама

24 лютого 2022 року змінило діяльність виконавчих органів влади України, у тому числі й осіб, які мають повноваження на здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Так, з першого дня війни держаною було закрито доступи до усіх єдиних та державних реєстрів, включаючи й Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Доступ було закрито як для суб'єктів державної реєстрації, так і для вільних користувачів відкритих реєстрів. Такі дії є результатом досвіду, отриманого вісім років тому у Донецькій та Луганській областях України, та направлені в першу чергу на збереження життів осіб, які мають повноваження на здійснення державної реєстрації, так і для перешкоджання здійснення неправомірних дій, направлених на позбавлення фізичних та юридичних осіб права власності, включаючи корпоративні права та/або зміну органів управління юридичних осіб (та подальших дій, шо суперечать волі справжніх власників підприємств, у т.ч., але не виключно розкрадання майна у будь-яких його формах).

Врегулювання питання здійснення окремих, за визначених переліком Міністерства юстиції України, дій та осіб, які мають на таке право, здійснено Постановою Кабінету Міністрів України № 209 від 06 березня 2022 р. «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» та Постановою Кабінету Міністрів України № 364 від 24 березня 2022 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209».

В умовах війни закріплено перелік дій, які можна здійснити у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та осіб, які мають на таке повноваження. Так державна реєстрація, крім державної реєстрації в автоматичному режимі, проводиться виключно державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація. На практиці такими особами є державні реєстратори територіально управління Міністерства юстиції України (не усі, виключно такі, які не мають скарг на свою діяльність та відрізняються високим рівнем досвіду та трудової дисципліни). Серед переліку дій, дозволених для здійснення державним реєстратором в умовах війни є також і державна реєстрація створення благодійних організацій та зміни до відомостей про такі організації, включаючи й голову.

Пакет документів, необхідний для здійснення державної реєстрації створення благодійної організації як товариства, установи чи фонду під час війни не відрізняється від пакету, необхідного для подання у мирний час, а саме: протокол Загальних зборів засновників (або рішення одноосібного засновника) про створення БО із визначенням найменування, місцезнаходження, Голови / Правління, за необхідністю створення Наглядової ради (якщо засновників 10 та більше осіб її створення обов'язкове) та визначення переліку її посадових осіб, затвердження статуту; статут благодійної організації, структура власності (із зазначенням відсутності бенефіціарів з причини відсутності статутного капіталу та неприбутковості організації), заява про державну реєстрацію створення юридичної особи та довіреність (у випадку підписання за нею документів). Справжність підписів на протоколі/рішення та статуті засвідчувати нотаріально не обов'язково у випадку якщо такі здійснюються у присутності державного реєстратора із встановленням особи підписанта на підставі документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». У випадку, якщо благодійна організація має намір співпрацювати із міжнародними організаціями, іноземними меценатами тощо, засвідчені нотаріусом на документах підписи сприятимуть більш довірливим відносинам та значно зменшить кількість можливих питань щодо правового статусу організації.

Подати документи можна як особисто заявником (одним із засновників, уповноваженим протоколом на здійснення таких дій) державному реєстратору відповідного територіального Управління Міністерства юстиції, так і електронною поштою або за допомогою інших засобів зв'язку документів в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій документів в паперовій формі. Електронні копії документів в паперовій формі приймаються за умови підписання таких копій з використанням кваліфікованого електронного підпису заявника. Державний реєстратор, посадова особа проводить перевірку такого підпису через офіційний веб-сайт центрального засвідчувального органу та завантажує результати такої перевірки до реєстру, крім випадків відсутності доступу до зазначеного веб-сайту.

Звертаю увагу, що на час воєнного стану здійснювати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за визначеним Мінюстом переліком дозволених дій можна без дотримання принципу територіальності. Тобто, у місті Одеса / Івано-Франківськ / Хмельницький тощо можна зареєструвати благодійну організацію з місцезнаходженням у Києві, Тернополі, Луцьку тощо, що значно полегшує діяльність як засновників БО, так і юристів.

Адміністративний збір за здійснення державної реєстрації створення БФ, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії, відсутній.

Щодо часу здійснення державної реєстрації створення БФ, то відповідно до нормативно-правових актів, прийнятих під час воєнного положення, така здійснюється невідкладно після отримання у повному обсязі належних документів для державної реєстрації. Якщо документи для державної реєстрації надіслано електронною поштою або за допомогою інших засобів зв'язку - одразу після їх отримання. На практиці, реєстрація буде здійснення протягом дня, у який подано документи, а формування та видача виписки як і довоєнні часи здійснюється протягом 2 днів після дня подання документів.

Окремо варто пам'ятати, що статутні документи БФ мають містити інформацію, що визначена як обов'язкова відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а саме:

1) найменування благодійної організації;

2) цілі та сфери благодійної діяльності;

3) органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;

4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

5) порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;

6) джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;

7) підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.

Додатково статут має містити положення, обов'язкові для отримання у контролюючих органах статусу неприбуткової та включення благодійного фонду до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а саме:

1) заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

2) передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Для отримання статусу неприбутковості достатньо подати державному реєстратору разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи відповідну сторінку відомостей. У випадку якщо податкова не отримала таку заяву від державного реєстратора або вона не була подана взагалі, Голова БФ має протягом 10 (десяти) календарних днів з дати реєстрації створення БФ подати до відповідного контролюючого органу заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій та належно засвідчені копії документів організації. Благодійний фонд як неприбуткова організація зобов'язана подавати звіти про використання доходів (прибутків) та річну фінансову звітність. Відповідно до положень закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», фонд зобов'язаний дотримуватися розміру адміністративних витрат на його діяльність, встановленого як максимального у поточному році, а саме не більше 20 %.

З огляду на викладене, варто зазначити, що створення благодійної організації як фонду за процедурою, переліком та змістом документів не відрізняється від процедури, яка мала місце у довоєнний час. Водночас, законодавцем взято до уваги кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні, яка з 24 лютого 2022 р. складає більше 7 мільйонів осіб, та на час воєнного стану в Україні дозволено не дотримуватися принципу територіальності здійснення реєстрації, що значно полегшує підписання та процедуру державної реєстрації. Однак, перелік суб'єктів, що мають право здійснювати реєстрацію, залишається досить вузьким, а тому очікуємо на перемогу України у війні та розширення переліку таких осіб без загрози для їх життя.

Юрист ЮКК «Де-юре»

Кравченко Дарина

Як встигнути за змінами законодавства в умовах воєнного стану? Оперативні надходження актуальних документів - у LIGA360. Замов сьогодні зі знижкою 40%.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини