Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Депутати мають намір по-новому врегулювати страховий ринок

Реклама

На засіданні ВР 17 червня за основу прийнято законопроект № 5315  "Про страхування".

Усі законопроекти з пояснювальними записками до них можна знайти в модулі "Законопроекти" ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Переконайтесь у зручності подання інформації, замовивши тестовий доступ до систем.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, пропонується:

1) удосконалення термінології - визначити всі основні поняття, що стосуються сфери страхування (страховий ризик, страховий інтерес, об'єкт страхування, страхове покриття, страхова послуга тощо);

2) оновлення підходу до ліцензування страховиків:

- новий порядок отримання єдиної ліцензії на здійснення діяльності зі страхування з можливістю її звуження та розширення;

- право страховика надавати гарантії в рамках ліцензії на здійснення діяльності зі страхування;

- можливість ліцензування страховика як професійного перестраховика на підставі ліцензії на здійснення діяльності з вхідного перестрахування;

- перехід від обов'язкових видів страхування до обов'язку наявності укладеного договору страхування за окремими видами діяльності;

3) удосконалення вимог до власників істотної участі страховика:

- обов'язковість регулярного подання та оприлюднення актуальної інформації про структуру власності страховика;

- запровадження більш сутнісних вимог щодо підтвердження належного фінансового/майнового стану та ділової репутації засновників та власників істотної участі страховика;

- встановлення принципу, згідно з яким засновники страховика та власники істотної участі в ньому повинні довести Національному банку України відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової репутації визначеним законодавством вимогам;

- право Національного банку України вимагати припинення участі у страховику, накладати заборону на збільшення участі у страховику та на відчуження акцій;

- посилення відповідальності за порушення процедури погодження набуття істотної участі, зокрема встановлення наслідків у вигляді нікчемності правочину про набуття такої участі без погодження Національного банку України або за наявності заборони на таке набуття;

Найзручніший пошук і аналіз судових рішень доступний в LIGA360. Знаходьте схожі преценденти в базі з 93 млн судових рішень, контролюйте нові надходження та переходьте до НПА в один клік. Деталі за посиланням.

4) запровадження нового підходу в регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових та перестрахових продуктів:

- встановлення професійних та кваліфікаційних вимог щодо осіб, які здійснюють діяльність з реалізації страхових продуктів;

- запровадження єдиного реєстру страхових посередників (страхові агенти, страхові та перестрахові брокери та додаткові страхові агенти) та переліків працівників з продажів страховика;

- запровадження нового підходу щодо навчання та підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють реалізацію страхових та перестрахових продуктів - при реєстрації та кожні 3 роки;

- розширення переліку освітніх закладів та освітніх платформ, де можуть проходити навчання страхові посередники, а також працівники з продажів страховика та страхових посередників;

5) вдосконалення питань корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками страховика:

- визначення переліку питань, що належать до виключної компетенції ради страховика в частині організації корпоративного управління;

- створення законодавчих передумов для підвищення ефективності та якості роботи ради страховиків;

- запровадження інституту незалежних директорів та постійних комітетів ради (аудиту, винагород, ризиків) для значимих страховиків;

- визначення вимог до формування складу наглядової ради страховика та правління, їх колективної придатності з метою забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю страховика;

- запровадження процедури погодження керівників та осіб, що виконують ключові функції, що забезпечить перевірку їх відповідності вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації;

- запровадження диференційованих підходів для страховиків в контексті моделі побудови корпоративного управління та системи внутрішнього контролю залежно від розміру, характеру діяльності, статусу страховика як значимого тощо;

- визначення вимог щодо аутсорсингу функцій та процесів у страховику;

- посилення ролі осіб, що виконують у страховику ключові функції внутрішнього контролю (управління ризиками та контроль за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції);

- встановлення вимог до головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, головного внутрішнього аудитора та відповідального актуарія;

- встановлення вимог щодо створення в страховику системи внутрішнього контролю, запровадження обов'язковості створення підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), підрозділу з управління ризиками та запровадження відповідального за актуарну функцію (відповідального актуарія) для значимого страховика;

- встановлення права Національного банку України вимагати заміни головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, відповідального актуарія, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим вимогам;

Як уникнути помилок при укладанні договорів? Новий функціонал CONTRACTUM у LIGA360 укаже на помилки автоматично. А ще він виділить найбільш значущі пункти для перевірки - суми, реквізити та ін. Дізнавайтеся деталі за посиланням.

6) запровадження нових підходів до необхідного наявного капіталу та вимог до платоспроможності страховика:

- впровадження диференційованих підходів до оцінки платоспроможності страховика відповідно до ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку та рівня ризикованості їх операцій - базовий (Платоспроможність II) та спрощений (Платоспроможність I);

- визначення нових вимог щодо наявності у страховика на постійній основі регулятивного капіталу та визначення його трирівневої структури в залежності від здатності його складових поглинати збитки та субординації зобов'язань для забезпечення безперервної діяльності та у разі припинення діяльності страховика;

- встановлення вимоги щодо дотримання страховиком на постійній основі мінімального капіталу та капіталу платоспроможності, розмір яких визначається в залежності від розміру страховика, притаманних його діяльності ризиків та складності класів страхування, на страхування за якими отримано ліцензію;

- встановлення вимог до статутного капіталу страховиків на рівні абсолютного значення мінімального капіталу;

- передбачення можливості та окремого порядку спрощеної капіталізації страховика;

- встановлення права Національного банку України визначати принципи та вимоги до розрахунку технічних резервів, припущень, на яких вони базуватимуться, а також встановлювати окремі вимоги до покриття та інвестування активів, якими покриваються технічні резерви страховика;

- посилення ролі відповідального актуарія, в тому числі запровадження його персональної відповідальності за неналежну діяльність;

- передбачення окремих звітів про платоспроможність та фінансовий стан страховика (страхової групи), розширення та поглиблення актуарного звіту відповідального актуарія;

7) запровадження ефективних процедур виходу страховика з ринку:

- запровадження процедури передачі страхового портфелю або його частини іншому страховику;

- врегулювання процедури добровільної реорганізації та ліквідації страховика;

- запровадження процедури примусового виходу з ринку за рішенням Національного банку України (з окремими процедурами для страховиків, які мають зобов'язання за договорами страхування, та страховиків, у яких такі зобов'язання відсутні);

8) оновлення процедур нагляду:

- запровадження коригувальних заходів та заходів раннього реагування як інструменту попередження ризиків визнання страховика неплатоспроможним;

- запровадження ризик-орієнтований підходу до нагляду за страховиками;

- впровадження інструментів раннього виявлення ризиків в діяльності страховика (план фінансування та план відновлення діяльності страховика);

- впровадження пропорційного підходу у нагляді за страховиками залежно від ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини