Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Верховна Рада змінює засади функціонування фондового ринку

Реклама

На вечірньому засіданні 19 грудня Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 2284 щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів.

Передбачається викладення Закону "Про цінні папери та фондовий ринок" у новій редакції, а саме, а у вигляді Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Майбутній Закон складатиметься з одинадцяти розділів, а саме:

Розділ I. Загальні положення

Розділ II. Види цінних паперів

Розділ III. Деривативні (похідні) фінансові інструменти

Розділ IV. Професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Розділ V. Діяльність пов'язана з ринками капіталу та організованими товарними ринками

Розділ VI. Емісія та обіг цінних паперів

Розділ VII. Збори власників облігацій і адміністратор

Розділ VIII. Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Розділ IX. Протидія зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Розділ X. Регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків

Розділ XI. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу.

Зміни планують внести і в ряд законів.

Господарський кодекс

Встановлюються особливості товарних операцій.

Товарні операції - договори, які укладаються на організованих товарних ринках, а також поза організованим товарним ринком та які передбачають їх виконання виключно шляхом фактичної передачі, переміщення, постачання електричної енергії або природного газу, що є предметом такого договору. Товарні операції можуть укладатися на організованому товарному ринку (є біржовими операціями) або поза ним. Товарні операції можуть укладатися на підставі генеральної угоди. Умовами генеральної угоди щодо товарних операцій або правилами особи, яка провадить клірингову діяльність щодо товарних операцій, може передбачатися можливість неттінгу. Товарні операції, в тому числі біржові, не підлягають нотаріальному посвідченню, якщо цього не вимагає закон або сторона.

Цивільний процесуальний кодекс

Арешт на кошти та інші активи фізичних та юридичних осіб, чиї зобов'язання допущені до клірингу, зараховані на рахунки особи, що здійснює клірингову діяльність, для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на організованому ринку, накладається в особливому порядку, встановленому новим законом.

Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.

Кодекс адміністративного судочинства

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори адміністратора за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Адміністратор як сторона може відмовитися від позову, зменшити розмір позовних вимог, змінити предмет позову, укласти мирову угоду, відмовитись від апеляційної або касаційної скарги виключно за наявності згоди зборів власників облігацій.

Кримінальний процесуальний кодекс

Якщо адміністратор за випуском облігацій є потерпілим, здійснення ним відмови від обвинувачення, апеляційної скарги, касаційної скарги, укладення угоди про примирення можливі за згодою зборів власників облігацій.

Відмовитися від цивільного позову адміністратор зможе також за згодою зборів власників облігацій.

Арешт на кошти та інші активи фізичних та юридичних осіб, чиї зобов'язання допущені до клірингу, зараховані на рахунки особи, що здійснює клірингову діяльність, для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на організованому ринку, накладається в особливому порядку.

Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.

Кодекс з процедур банкрутства

Провадження у справі про визнання суб'єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів та/або стороною одного або кількох деривативних контрактів, неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених законодавством.

У випадку, якщо за випуском облігацій призначено адміністратора за випуском облігацій, провадження у справах про банкрутство боржників, які є емітентами відповідних облігацій, а також боржників, які надають забезпечення за облігаціями, регулюється з урахуванням особливостей, визначених Законом "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"."

Копія ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів, валютних цінностей або стороною деривативних контрактів чи товарної операції, в день її постановлення надсилається особі, що провадить клірингову діяльність.

Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів шляхом звернення стягнення на предмет обтяження, що забезпечує виконання зобов'язань суб'єкта підприємницької діяльності-сторони генеральної угоди.

Активи адміністратора за випуском облігацій, отримані ним від емітента відповідних облігацій, осіб, які надають забезпечення за ними, у процесі стягнення заборгованості за такими облігаціями або в процедурі банкрутства або ліквідації таких осіб для подальшої передачі власникам облігацій в якості погашення та виплати доходів за ними, не включаються до ліквідаційної маси такого адміністратора.

Ліквідатор здійснює продаж фінансових інструментів згідно з договором, укладеним між ліквідатором і інвестиційною фірмою.

Також встановлюються особливості банкрутства професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків; суб'єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативних контрактів або правочинів щодо інших фінансових інструментів, укладених або вчинених відповідно до генеральної угоди; боржника, який має зобов'язання за облігаціями за участю адміністратора за випуском облігацій

Закон про заставу

Визначаються особливості застави фінансових інструментів в обігу. Заставодавець зберігає за собою право володіти, користуватися та розпоряджатися предметом застави без збереження застави, якщо договором не передбачено інше. У разі відчуження (заміни сторін) заставлених фінансових інструментів в обігу заставодавець зобов'язаний замінити їх іншими фінансовими інструментами, які відповідають зазначеним у договорі застави вимогам, до дня виконання основного зобов'язання. Відступлення від зазначених у договорі застави вимог до предмету застави в обігу, у тому числі зменшення кількості та сукупної номінальної вартості фінансових інструментів, допускається тільки за згодою заставодержателя. Якщо у день виконання основного зобов'язання кількість та сукупна номінальна вартість заставлених фінансових інструментів у власності заставодавця в результаті дій заставодавця не відповідають вимогам договору із заставодержателем, останній може замінити предмет застави на інші фінансові інструменти, валюту чи банківські метали заставодавця. Ринкова вартість такого нового предмету застави не повинна бути меншою, за обґрунтованою оцінкою заставодержателя, вартості первинного предмету застави. Заставодержатель повинен відправити повідомлення про свій вибір заставодавцю та усім причетним учасникам ринку, відповідальним за облік прав власності на відповідні активи. Заміна предмету застави набуває чинності з дня, наступного за днем надсилання заставодержателем такого повідомлення.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини