Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Працівник НАЗК має бути політично нейтральним і доброчесним

Реклама

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/166559_nazk-tslodobovo-priyma-povdomlennya-pro-koruptsyu

Національне агентство з питань запобігання корупції визначило сукупність моральних і професійно-етичних принципів, правил та вимог, якими мають керуватися працівники НАЗК під час виконання ними своїх службових повноважень.

Відповідне рішення Агентства від 17 травня 2019 року № 1382 зареєстровано в Мін'юсті 14 червня.

Дотримання вимог Кодексу працівниками НАЗК, які є державними службовцями, враховуватимуть під час щорічного оцінювання результатів їх службової діяльності.

Працівники Агентства зобов'язані керуватися такими принципами: патріотизм, пріоритетність інтересів, субординація, толерантність, гідна поведінка, доброчесність, політична нейтральність, прозорість і підзвітність, професіоналізм.

Зокрема, принцип пріоритетності інтересів полягає у спрямованості дій на захист публічних інтересів; пріоритеті інтересів держави, НАЗК над особистими, приватними або корпоративними інтересами.

Принцип субординації полягає в підпорядкуванні своєму безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов'язки, виконанні письмових та усних доручень керівника, виданих в межах його повноважень, та дотриманні встановлених строків виконання таких доручень. Працівник НАЗК має повідомляти безпосереднього керівника про доручення, отримані від керівника вищого рівня.

У разі виникнення сумніву щодо законності виданого керівником доручення працівник Агентства, який є державним службовцем, повинен вимагати його письмового підтвердження. Після отримання такого підтвердження він зобов'язаний виконати таке доручення та одночасно з його виконанням у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня.

При отриманні для виконання рішень чи доручень, які працівник НАЗК вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, працівник зобов'язаний утриматися від виконання незаконних рішень чи доручень керівництва та негайно в письмовій формі повідомити про це Голову НАЗК.

Принцип доброчесності полягає в неприпустимості використання державного майна в особистих цілях; неприпустимості використання службового становища в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб; недопущенні виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів тощо.

Принцип політичної нейтральності передбачає недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення; відмову від публічної демонстрації політичних переконань або поглядів; недопущення використання свого службового становища в політичних цілях у будь-який спосіб тощо.

Рішення набере чинності з дня офіційного опублікування.

Про набрання чинності нормативно-правовими актами можна дізнатись у модулі "Календар юриста" ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Побачити всі переваги ІПС ЛІГА:ЗАКОН можна, скориставшись тестовим доступом.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини