Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Прийнято Стратегію державної екологічної політики до 2030 року

Реклама

Народні депутати визначили Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

Відповідний Закон (проект № 8328) прийнято на вечерньому засіданні Парламенту 28 лютого з техніко-оридичними правками.

У Законі переглянуто основні стратегічні завдання державної екологічної політики, засновані на причинах екологічних проблем України і фінансових можливостях їх вирішення.

Цілі і завдання спрямовані на ліквідацію причин негативних явищ, а не їх наслідків:

Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей та засад сталого споживання і виробництва, до якої входить 5 стратегічних завдань.

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України, до якої входить 16 стратегічних завдань.

Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, до якої входить 7 стратегічних завдань.

Ціль 4. Зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я населення до соціально прийнятного рівня, до якої входить 11 стратегічних завдань.

Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління, до якої входить 12 стратегічних завдань.

Оскільки по деяких показниках/індикаторах, які наведено у додатку до чинної Стратегії, не виявлено достатньої інформації для оцінки, запропоновано перелік показників/індикаторів (32 проти 74), по яких визначені цільові значення на базовий 2015 рік та прогнозні 2020, 2025 та 2030 роки.

В цілому Стратегія спрямована на енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва екологічно чистої енергії, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій з тепло- та енергозбереження, що дасть змогу істотно зменшити викиди парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також скидання забруднюючих речовин у водойми.

Проблема накопичення твердих побутових відходів буде розв'язуватися шляхом мінімізації їх утворення, забезпечення максимального використання ресурсовмісних відходів та побудови потужних комплексів з утилізації небезпечних відходів.

Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами дасть змогу значно покращити екологічний стан водойм і водотоків.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини