Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську
Реклама

1. В Україні діють нові валютні правила

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183919_v-ukran-dyut-nov-valyutn-pravila

На українців очікують послаблення на валютному ринку, які полегшать ведення бізнесу і поліпшать інвестиційну привабливість України. Відповідний Закон про валюту і валютні операції і вісім постанов Нацбанку, якими затверджено нову систему валютного регулювання, введено в дію з 7 лютого. Зокрема, строк розрахунків за експортно-імпортними операціями збільшено до 365 днів, дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном (читайте детальніше в матеріалі ЮРИСТ&ЗАКОН за посиланням), замість індивідуальних ліцензій на валютні операції запрацює система електронних лімітів, валюту можна купувати оnline, збільшується ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунка для фізичних осіб - з 15 до 150 тис. грн./рік тощо. Крім того, Нацбанк вже заявив про додаткові послаблення на валютному ринку: репатріації до 7 млн євро дивідендів в інвалюті за 2018 рік, зниження з 1 березня норми обов'язкового продажу валюти бізнесом - з 50 % до 30 %, скасування для бізнесу вимоги завчасно резервувати кошти в гривні для купівлі валюти.

2. Через півроку запрацюють нові правила маркування харчових продуктів

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183927_cherez-pvroku-zapratsyuyut-nov-pravila-markuvannya-kharchovikh-produktv

Інформація на упаковках харчових продуктів скоро стане більш розбірливою та інформативною. Споживачі отримають усю необхідну інформацію, зокрема, чи є в них алергени і глютен.

Відповідний Закон "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" вводиться в дію 6 серпня 2019 року (через 6 місяців після опублікування), крім окремих положень, які діють з 7 лютого (одночасно в маркуванні харчових продуктів можна застосовувати позначення одиниць виміру з використанням літер латинського або грецького алфавіту). Харчові продукти, які відповідають вимогам законодавства, можуть вироблятися або вводитися в обіг протягом трьох років після введення в дію Закону і перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або строку придатності. При цьому операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, які не пройшли державну реєстрацію або не отримали експлуатаційного дозволу, або використовувати такі харчові продукти у виробництві харчових продуктів. Інформація про харчовий продукт не повинна вводити споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів і наслідків їх споживання, а також у частині приписування харчовим продуктам лікувальних властивостей. Зазначена заборона поширюється також на рекламу і представлення харчових продуктів.

3. Діє Закон, що посилює вимоги до поручителів та іпотекодавців

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183840_d-zakon-shcho-posilyu-vimogi-do-poruchitelv--potekodavtsv

З 4 лютого введено в дію Закон № 2478-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування", який дасть змогу банкам реєструвати право власності на іпотеку, незважаючи на обтяження, а також забезпечить їх доступ до Державного реєстру актів цивільного стану. Цей Закон застосовується як до відносин, які виникли після введення його в дію, так і до існуючих. Винятком є нові вимоги до договору про задоволення вимог іпотекодержателя або до відповідного застереження в іпотечному договорі: нова редакція частини четвертої статті 36 Закону "Про іпотеку" застосовується виключно до договорів, укладених після 4 лютого. Зокрема, встановлено, що після завершення позасудового врегулювання будь-які подальші вимоги іпотекодержателя щодо виконання основного зобов'язання боржником - фіз- чи юрособою недійсні, якщо інше не визначено договорами іпотеки або кредиту, договором про задоволення вимог іпотекодержателя. Також Закон зобов'язує іпотекодержателя звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію припинення іпотеки не пізніше 14 днів з дня повного погашення боргу за основним зобов'язанням. Достовірну та оперативну інформацію про початок і перебіг реєстраційної процедури щодо об'єктів іпотеки можна отримати, зареєструвавшись на платформі SMS-Маяк Іпотека.

4. Прийнято Закон про нові правила захисту економічної конкуренції

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183928_ukhvaleniy-zakon-pro-nov-pravila-zakhistu-ekonomchno-konkurents

Народні депутати 7 лютого прийняли Закон щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (законопроект № 6746). Документом урегульовано порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, строки розгляду та розширено перелік учасників справи та їхні права. Законом з 2020 року вводиться процедура врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії. Процедура розпочинається за заявою відповідача, поданою до складання органом Антимонопольного комітету України подання з попередніми висновками у справі. Ця заява повинна містити згоду відповідача розпочати переговори щодо укладення договору про врегулювання, у тому числі згода сплатити штраф. Рішення органів Антимонопольного комітету України не можуть ґрунтуватися на доказах, з якими особам, які беруть участь у справі, не забезпечили можливість ознайомитися (крім випадків обмеження доступу до інформації відповідно до законодавства) і надати відгук, а також на доказах, отриманих з порушенням законодавства та прав осіб. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, окрім положень щодо процедури врегулювання, які набувають чинності з 1 січня 2020 року.

5. НБУ назвав дані, які має містити запит на розкриття банківської таємниці

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183844_nbu-nazvav-dan-yak-povinen-mstiti-zapit-na-rozkrittya-bankvsko-tamnits

НБУ деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Зокрема, НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити стосовно: фізичних осіб - резидентів - П. І. Б. і реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (і за наявності - серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків; фізичних осіб - нерезидентів - прізвище, ім'я і (за наявності) по батькові, номер (і за наявності - серію) паспорта; юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі ID-картки. Відповідні вимоги закріплено в постанові Правління НБУ від 1 лютого 2019 року № 27 "Про внесення зміни до Правиа зберігання, захисту, використання і розкриття банківської таємниці".

6. Планується скасувати оформлення дозволу на розроблення проекту землеустрою

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183899_planutsya-vdmniti-oformlennya-dozvolu-na-rozrobku-proektu-zemleustroyu

Мінагрополітики, Держгеокадастр разом з Мінекономрозвитку та іншими зацікавленими органами вивчать іноземний досвід, на підставі якого нададуть пропозиції щодо скорочення строків і процедур оформлення земельної ділянки. Йдеться про можливість його безоплатної приватизації, передачі в користування або продажу із земель державної або комунальної власності. Наразі процес оформлення землі займає від 9 місяців до 2 років, для процедури слід зібрати 54 документи. Для скорочення діючої процедури заплановано: встановити вичерпний перелік документів, передбачити можливість онлайн-звернення; скасувати 51 паперовий документ, запровадивши електронні сервіси; надати можливість місцевим органам влади здійснювати держреєстрацію земельних ділянок; скасувати необхідність отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і запровадити добровільне попереднє узгодження його місця розташування; удосконалити процедуру нормативної грошової оцінки земельної ділянки; чітко обмежити строки підготовки і проведення процедур та інші важливі зміни.

7. Торговим підприємствам можуть спростити митні процедури

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183892_torgovim-pdprimstvam-mozhut-sprostiti-mitn-protseduri

Комітет ВР з питань податкової та митної політики підтримав і рекомендував прийняти за основу законопроект № 7473, яким запропоновано запровадити інститут авторизованого економічного оператора аналогічного до того, який функціонує в ЄС. Авторизований економічний оператор - підприємство, якому органами доходів і зборів видано сертифікат авторизованого економічного оператора. Такому підприємству можуть бути видані сертифікати на спрощення митних процедур і про безпеку та надійність. Сертифікат зможе отримати підприємство, яке виконує будь-яку роль у міжнародному ланцюзі постачань (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач митного складу) і відповідає встановленим критеріям. Сертифікат авторизованого економічного оператора видаватиметься безоплатно і діятиме безстроково. Також частина положень законопроекту стосується зміни існуючих сьогодні процедур декларування товарів. Зокрема, законопроект передбачає запровадження короткої ввізної декларації.

8. Опублікований п'ятий дайджест позицій Великої Палати

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183818_opublkovano-pyatiy-daydzhest-pozitsy-veliko-palati

Оприлюднено черговий - п'ятий дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду, який вмістив рішення, внесені до ЄДРСР за період з 03.12.2018 по 31.12.2018. Цей і попередній дайджести доступні в ІПС "ЛІГИ:ЗАКОН", а всі судові рішення можна знайти у Verdictum. Висновки про правильне застосування норм права стосуються: визначення обсягу повноважень громадських організацій щодо вчинення дій, спрямованих на забезпечення дотримання екологічного законодавства; споірв, які виникають на етапі виконавчого провадження (оскарження рішень про стягнення виконавчого збору, обов'язковості передачі приватним виконавцем виконавчого провадження державному виконавцеві); юрисдикції різних спорів за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; спорів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно; наслідків злочину, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу).

9. Суд першої інстанції пояснив, чи можна змінити дату запланованої ДФС перевірки і хто уповноважений це робити

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183858_sud-poyasniv-chomu-upravlnnya-ne-ma-pravo-zmnyuvati-datu-zaplanovano-dfs-perevrki

Кіровоградський окружний адміністративний суд під час розгляду справи № 1140/2365/18 про скасування наказу Управління ДФС щодо зміни дати проведення документальної планової виїзної перевірки (оскільки на першу перевірку ревізорів не допустили, а наказ оскаржили) застосував до спірних відносин Закон "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Роз'яснено, що податковий контроль є формою державного нагляду у сфері господарської діяльності. Суд зауважив, що спірні відносини регулюються Законом, оскільки ПК не забороняє контролюючому органу, який складає план-графік перевірок, його коригувати. Водночас змінювати річні плани перевірок можна лише в частині зміни найменування суб'єкта господарювання або виправляючи технічну помилку. Такі зміни (коригування) може вносити контролюючий орган, який затвердив план-графік перевірок. У рішенні від 16 січня [з повним текстом якого можна ознайомитися у Verdictum] суд аналізував питання повноважень щодо коригування плану-графіка документальних перевірок платників податків (Державна фіскальна служба або Головне управління ДФС в області). Проаналізувавши норми ПК, суд вирішив, що Управління не мало права припиняти проведення перевірки у зв'язку з оскарженням наказу про її призначення (до якого і було внесено зміни стосовно дати). Водночас план-графік перевірок може коригуватися територіальними органами Служби згідно з приписами Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

10. Туристичний збір у Києві прив'язали до мінімальної зарплати

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183855_pri-rozmshchenn-v-gotelyakh-kiva-ukransk-turisti-zaplatyat-16-grn-turzboru

Київрада 31 січня затвердила нові ставки туристичного збору. Тепер збір прив'язано не до вартості проживання в готелі або хостелі, а до мінімальної зарплати і встановлено в розмірі: - 1 % - для іноземців (41,73 грн у 2019 році); - 0,4 % - для внутрішнього туризму (16,69 грн у 2019 році). Також рішенням передбачається, що всі установи, які надають послуги з тимчасового проживання, будуть вказані на сайті міської влади. Раніше ставка встановлювалася у розмірі 1 % від вартості усього періоду проживання за вирахуванням ПДВ. Нагадаємо, з 1 січня діють зміни до Податкового кодексу, згідно з якими туристичний збір установлюється місцевими радами за кожну добу в розмірі до 0,5 % - для внутрішнього туризму і до 5 % - для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Базою справляння збору є загальна кількість доби тимчасового розміщення. Детальніше про туристичний збір можна дізнатися в модулі "Ситуації для юриста".

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини