Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Грошові зобов'язання та конвертовані облігації почнуть переводити в акції

30 липня 2018, 10:38
612
0
Автор:
Реклама

Незабаром з'явиться можливість переведення грошових зобов'язань в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості заздалегідь визначеному колу осіб (крім банків) і конвертації конвертованих облігацій в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості серед власників конвертованих облігацій (крім банків).

Таку можливість передбачив Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затверджений рішенням НКЦПФР від 12 червня 2018 року № 385. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Цей Порядок поширюється на АТ (крім ІСІ), що здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу, та не поширюється на випадки зміни розміру статутного капіталу АТ під час приєднання або виділу.

Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має становити 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із розміру МЗП на момент створення (реєстрації) АТ, на дату реєстрації змін до статуту товариства.

АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу та публічну пропозицію в процесі емісії акцій, якщо розмір власного капіталу менший за статутний капітал. При цьому враховується розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та публічну пропозицію у процесі емісії акцій додаткового випуску.

До Положення введено термін «кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти» і визначено, що це - інвестори у фінансові інструменти, які володіють вміннями, досвідом і знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень стосовно вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.

До них належать:

- міжнародні фінансові організації;

- іноземні держави та їх центральні банки;

- держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Нацбанк;

- професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;

- юрособи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом із критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 млн євро за курсом Нацбанку станом на день останньої річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 млн євро за курсом Нацбанку станом на день останньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше 2 млн євро за курсом Нацбанку станом на день останньої річної звітності.

АТ може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

Джерелами збільшення статутного капіталу АТ є:

- додаткові внески у формі грошових коштів; майна, майнових прав (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, і векселів); немайнових прав, що мають грошову вартість;

- додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина);

- прибуток (його частина).

Шляхи збільшення статутного капіталу АТ: підвищення номінальної вартості акцій і розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

АТ може здійснити зменшення статутного капіталу виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.

Шляхи зменшення статутного капіталу АТ, якщо це передбачено статутом товариства:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих товариством акцій і зменшення їх загальної кількості.

Окремим розділом визначено особливості збільшення або зменшення статутного капіталу окремих категорій АТ.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини