Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Судовий дайджест: позиції ВСУ, роз'яснення ВХСУ

Реклама

Верховний Суд України

Судова палата у кримінальних справах

Рішення про незастосування амністії можна оскаржити в касації

При розгляді справи № 5-331кс15 Суд роз'яснивщо положення частини 2 статті 424 КПК необхідно тлумачити цілісно і питання про те, чи підлягають оскарженню в касаційному порядку судові рішення по застосуванню амністії, слід вирішувати, виходячи з положень Конституціїзгідно з пунктом 8 статей 129 якою повнота касаційного перегляду обмежена тільки випадками прямого, недвозначного викладу (заборони) на рівні закону. Оскільки КПК не встановлює прямої заборони на оскарження в касаційному порядку судових рішень по застосуванню амністії, виведення касаційної інстанції у кримінальній справі відносно заявника про те, що такого характеру судові рішення не підлягають касаційному оскарженню, суперечить точному сенсу норми частини 2 статті 424 КПК.

Судова палата у цивільних справах

Витрати лікарні на лікування потерпілого від ДТП не можуть бути відшкодовані за договором обов'язкового страхування страховою компанією

Розглянувши справу № 6-1343цс15Суд дійшов висновкущо сторонами договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є страхувальник і страховик. При цьому договір полягає з метою забезпечення прав третіх осіб (потерпілих) на відшкодування шкоди, заподіяного їм в результаті здійснення ДТП за участю застрахованого транспортного засобу. Отже, витрати лікувальної установи на лікування потерпілого від злочину не можуть бути відшкодовані за договором обов'язкового страхування страховою компанією.

Іпотека не припиняється, якщо до ліквідації основного боржника кредитор звернувся за стягненням

Розглянувши справу № 6-216цс14Суд дійшов висновкущо сам факт ліквідації боржника за кредитним договором з внесенням запису у відповідний реєстр про припинення юридичної особи за наявності заборгованості боржника за цим договором не є основою для припинення договору іпотеки, який ув'язнений для забезпечення виконання кредитного договору боржником. Частинами першої, другої статті 590 Цивільного кодексу визначений порядок дій заставодержателя (іпотекодержателя) по захисту свого права у разі, коли основне зобов'язання не буде виконано у встановлений термін (термін). У такому разі заставодержатель придбаває право звернення до суду з позовною заявою про звернення стягнення на предмет запоруки. Таким чином, само по собі постанова господарським судом визначення об ліквідації юридичного особи-боржника за основним зобов'язанням і його виключення з ЕГРЮЛ і ФОП не спричиняють за собою припинення зобов'язання іпотекодавця по виконанню забезпеченого іпотекою зобов'язання, адже до цього іпотекодержателем було пред'явлено відповідну вимогу до іпотекодавця в позовному виробництві про звернення стягнення на іпотечне майно, оскільки він неналежно виконував узяте на себе зобов'язання по погашенню боргу.

Пеня і штраф по кредиту расчитвается на кожну вимогу в межах збільшеної позовної давності

При розгляді справи № 6-1824цс15 Суд роз'яснивщо якщо сторони кредитного договору досягли згоди про збільшення позовної давності по усіх або окремим вимогам і така домовленість за формою і змістом відповідає вимогам статті 6 і частини першої статті 259 Цивільного кодексурозрахунок розміру пені і штрафу слід провести на кожну вимогу в межах збільшеної позовної давності, встановленої сторонами в договорі, враховуючи періодичність платежів, визначених договором.

Річний термін подачі позову про відшкодування збитку, заподіяного працівником, відлічується від дати встановлення шкоди (акт ревізії), а не дня відкриття карного виробництва

Розглянувши справу № 6-1263цс15Суд роз'яснивщо за змістом частини третьої статті 233 КЗоТ день прийняття постанови про відкриття кримінальної справи відносно особи, що є відповідачем у цивільній справі про відшкодування збитку, заподіяного підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на працівника трудових обов'язків, не слід вважати днем виявлення збитку, заподіяного цим працівником, за наявності акту або укладення, складених в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, при ревізії або перевірці фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організація. Днем виявлення збитку слід вважати день, коли власникові або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність збитку, заподіяного працівником. Днем виявлення збитку, встановленого в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, при ревізії або перевірці фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, слід рахувати день підписання відповідного акту або укладення. Для звернення до суду про стягнення прчииненного працівником збитку встановлений термін в один рік.

На навчання повнолітніх дітей слід стягати аліменти, а не додаткові витрати

При розгляди справи № 6-1296цс15 Суд роз'яснивщо якщо дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з навчанням до досягнення ним 23 років, правила статті 185 СК про додаткові витрати не застосовуються. Ці стосунки регулюються статтею 199 СК, якою передбачений обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей, що продовжують навчання. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу; право на зміст припиняється у разі припинення навчання; право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, що продовжують навчання.

Вимога до поручителя про виконання узятого ним зобов'язання має бути пред'явлена в межах терміну дії поручительства

Розглянувши справу № 6-2239цс15Суд роз'яснивщо вимога до поручителя про виконання узятого ним зобов'язання має бути пред'явлена в межах терміну дії поручительства (6 місяців, 1 року або будь-якого іншого терміну, встановленого сторонами в договорі). Тому навіть якщо в межах терміну дії поручительства була пред'явлена претензія і поручитель не виконав вказані в ній вимоги, кредитор не має права на задоволення позову, заявленого за межами зазначеного терміну, оскільки із закінченням терміну припинилося матеріальне право.

Вищий господарський суд України

Обнародувана постанова Пленуму про пратик рішення суперечок, що виникають з корпоративних правовідносин

У постанові Пленуму від 25 лютого 2016 роки № 4 "Про деякі питання практики рішення суперечок, що виникають з корпоративних правовідносин" роз'яснені питання: підвідомчості і осудності справ; застосування законодавства по спорах, що виникають при реалізації і захисту корпоративних прав; пов'язані з розрахунком і стягненням дивідендів; пов'язані з придбанням, передачею або припиненням корпоративних прав; визнання засновницьких документів недійсними; застосування деяких норм процесуального права при розгляді справ, що виникають з корпоративних стосунків.

Якщо подана після набуття чинності рішення апеляція взята до розгляду, воно вважається таким, що не набуло чинності

Листом від 14 березня 2016 року № 01-06/494/16 внесені зміни в інформаційний лист ВХСУ № 01-8/344 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, піднятих в доповідних записках про роботу господарських судів в 2004 році"згідно з якими якщо на рішення суду першої інстанції, що набрало законної сили з витіканням встановленого частиною першої статті 93 ХПК терміну, подано апеляційну скаргу, і суд апеляційної інстанції відновив цей термін і прийняв скаргу до виробництва, то таке рішення місцевого господарського суду до завершення апеляційного розгляду не можна вважати таким, що набрало законної сили.

Усі рішення судів Ви можете легко знайти в Системі аналізу судових рішень VERDICTUMствореною для аналітичної роботи з багатомільйонним масивом судових рішень. Якщо Ви ще не користуєтеся системою, замовте тестовий доступ чи придбайте VERDICTUM.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини