Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Як повинні перевірятися сертифікати про походження товару з України?

15 грудня 2015, 13:32
1192
0
Автор:
Реклама

Постановою від 9 грудня 2015 року № 1029 Кабмін ствердив Порядок верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України.

Документ визначає процедуру здійснення органами прибутків і зборів верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження товару з України (далі - сертифікати), виданих уповноваженим на це органом (далі - уповноважений орган), і декларацій про походження товару з України, оформлених підприємством - виробником і експортером товару (далі - декларації).

Верифікація здійснюється за дорученням ГФС митницею, в зоні діяльності якої знаходиться уповноважений орган, що видав сертифікат, або підприємство - виробник і експортер товару, що оформили декларацію. Якщо експортер не є виробником товару, до верифікації притягується митниця, в зоні діяльності якої розміщено виробництво товару.

Верифікація здійснюється з метою визначення автентичності сертифікату і декларації і достовірності відомостей, що містяться в них, шляхом:

1) отримання від уповноваженого органу підтвердження видачі сертифікату або від підприємства - виробника і експортера товару - підтвердження оформлення декларації;

2) перевірки відповідності інформації, вказаної в сертифікаті або декларації, інформації, наданій митниці уповноваженим органом або підприємством - виробником і експортером товару;

3) проведення у разі потреби в установленому порядку експертизи бланка сертифікату, відбитку друку і підпису відповідного посадовця уповноваженого органу.

Перевірка достовірності відомостейщо містяться в сертифікаті або декларації, здійснюється шляхом:

1) проведення перевірки товару, вказаного в сертифікаті або декларації на відповідність вимогам, встановленим міжнародними договорами;

2) визначення критерію достатньої переробки;

3) порівняння інформації, що міститься в сертифікаті або декларації, з інформацією, вказаною в зовнішньоекономічному договорі, комерційних і транспортних документах.

У разі виявлення підробки сертифікату або декларації, недостовірності даних, внесених в сертифікат або декларацію, порушення вимог, встановлених міжнародними договорами, митниця повідомляє уповноважений орган і підприємство - виробника і експортера товару про виявлені порушення.

Про результати верифікації митниця інформує ГФС в строк, що не перевищує 60 календарних днів з дня вступу до нього запиту від ГФС.

ГФС повідомляє митний орган країни ввезення товару, від якого поступив запит, про результати верифікації в найкоротший строк, але не більше 6 місяців з дня відправки такого запиту, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

Уповноважений орган, підприємство - виробник і експортер товару зберігає копії сертифікатів або декларацій і інших документів, на підставі яких засвідчено походження товару з України, не менше 3 років з дати видачі сертифікату або оформлення декларації, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

Запити митних органів країни ввезення товару і інші матеріали по верифікації сертифікату і декларації зберігаються в справах митниці впродовж 3 років з дня напряму такого запиту, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини