Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Президент вніс у ВР проект зміни судової системи : що пропонується

26 листопада 2015, 10:47
5529
12
Реклама

25 листопада Президент вніс до парламенту проект змін в Конституцію в частині правосуддя (№ 3524), розроблений Конституційною Комісією.

Судова система

1. Юрисдикція судів поширюється на будь-яку юридичну суперечку і будь-яке карне звинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають і інші справи. Законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок врегулювання суперечки. Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного карного суду на умовах, визначених Римським статутом.

2. Судоустрій будується по принципах територіальності і спеціалізації і визначається законом. Суд утвориться, реорганізується і ліквідується законом, проект якого вносить у Верховну Раду Президент після консультацій з Вищою радою правосуддя. Верховний Суд є вищим судом в системі судоустрою України. Згідно із законом можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З метою захисту прав, свобод і інтересів особи у сфері публічно-правових стосунків діють адміністративні суди.

3. Вводиться новий орган, відповідальний за призначення, звільнення, переклад і дисципліну суддів, - Вища рада правосуддяякий состоитиз 21 члена (10 - вибирає з'їзд суддів України з числа суддів або суддів у відставці, по 2 - призначає Президент, Верховна Рада, з'їзд адвокатів України, всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних внз і наукових установ, голова ВСУ входить за посадою). Термін повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя - 4 року. Одно і те ж особа не може обіймати посаду 2 терміни підряд.

4. Суд здійснює контроль за виконанням судового рішення.

Контитуционный Суд

1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсній основі у встановленому законом порядку (зараз - призначаються Президентом, ВР і з'їздом суддів). Кількість залишається такою ж - 18. Посилюються вимоги: може бути громадянин України, що володіє державною мовою, на день призначення що досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років (зараз - 10), високі моральні якості і що є юристом з визнаним авторитетом.

2. Без згоди КСУ суддя не може бути затриманий або містяться під вартою або арештом до виголошення звинувачувального вироку судом, за винятком затримання в час або відразу ж після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину.

3. Вводиться інститут конституційної скарги. КСУ вирішує питання про відповідність конституційності закону України за конституційною скаргою особи, що вважає, що застосований в кінцевому судовому рішенні у його справі закон України суперечить Конституції. Конституційна скарга може бути подана у разі, якщо усі інші національні засоби правового захисту вичерпані.

4. Закони, інші акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу з дня прийняття КСУ рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлене самим рішенням, але не раніше дня його прийняття.

Судді

1. Імунітет обмежується функціональним. Без згоди Вищої ради правосуддя суддя не може бути затриманий або містяться під вартою або арештом до виголошення звинувачувального вироку судом, за виключенням затримання судді в час або відразу ж після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддя не може притягати до відповідальності за прийняте їм судове рішення, за винятком скоєння злочину або дисциплінарної провини.

2. Суддя обіймає посаду безстроково. Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, окрім випадків, визначених законом.

3. Посилюються вимоги до кандидатів. На посаду судді може бути призначений громадянин України не молодше 30 (зараз - 25) і не старше 65 років, що має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше 5 років (зараз - 3), компетентний, доброчесний і такий, що володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги. Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути встановлені інші вимоги за освітою і стажу професійної діяльності.

4. Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій.

5. Змінюються підстави звільнення. Унеможливлено звільнення за порушення присяги. Новими підставами звільнення є: здійснення істотної дисциплінарної провини, груба або систематична зневага обов'язками, що несумісно із статусом судді або виявило його невідповідність займаної посади; незгода на переклад до іншого суду у разі ліквідації або реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду; порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна.

6. Повноваження суддів, призначених на посаду строком на 5 років, припиняються із закінченням термінуна який вони були призначені. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Судді, обрані безстроково, продовжують здійснювати свої повноваження до звільнення або до припинення їх повноважень по підставах, визначених Конституцією. Передбачено оцінювання діючих суддів.

7. Впродовж двох років переклад судді з одного суду в іншій здійснює Президент на підставі відповідного представлення Вищої ради правосуддя.

Прокуратура

1. Залишаються повноваження: підтримка публічного звинувачення в суді; організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, рішення відповідно до закону інших питань в ході карного виробництва, нагляд за негласними і іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у виняткових випадках і в порядку, визначених законом.

2. Верховна Рада тільки дає згоду на призначення на посаду і звільнення з посади Президентом Генерального прокурора. Виявляти недовіру Генпрокуророві (що тягне його відставку) ВР більше не уповноважена.

Адвокатура

1. Визначається, що кожен має право на професійну "правничу" допомогу. Для надання цієї допомоги в Україні діє адвокатура, незалежність якої гарантується.

2. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від карного звинувачення. Законом можуть бути визначені виключення відносно представництва в суді по трудових суперечках, суперечках про захист соціальних прав, відносно виборів і референдумів, в малозначних спорах, а також у зв'язку з представництвом малолітніх або неповнолітніх осіб і осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена.

3. Представництво виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді і судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року. Представництво органів державної влади і органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року. Представництво в суді в процесах, початих до набуття чинності Закону "Про внесення змін до Конституції України (відносно правосуддя) ", здійснюється за правилами, що діяли до набуття чинності, - до прийняття у відповідних справах остаточних судових рішеньякі не підлягають оскарженню.

Перехідні положення законопреокта передбачають здійснення теперішніх функцій прокуратури, УСЮ до зміни системи.

Марина Ясинская

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини