Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Реформа місцевого самоврядування : як це буде?

25 квітня 2014, 14:50
816
3
Реклама

Минрегион підготував пропозиції по змінах в Конституцію Україниз яким пропонуємо ознайомитися нижче за текстом.

Відзначається, що пропозиції вносилися з урахуванням обмеження на зміни в першому розділі Конституції, оскільки такі зміни можуть бути внесені тільки шляхом референдуму.

Передбачувані зміни в Конституцію полягають в наступному:

1. У ст. 132 закріплюються принципи децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності і здатності місцевого самоврядування, стійкого розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

2. У ст. 133 чітко визначено трирівнева система адміністративно-територіального устрою - три види адміністративно-територіальних одиниць : регіони, райони, громади. Також дано визначення общини як утвореною в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальною одиницею, яка включає один або декілька населених пункту (село, селище, місто), а також прилеглі до них території).

3 Ст. 140 викладена в новій редакції, в якій передбачено утворення виконавчих органів влади районними і обласними радами і закріплено принцип субсидиарности при розмежуванні повноважень в системі органів місцевого самоврядування і їх виконавчих органів різних рівнів.

4. У ст. 141 визначається порядок формування рад відповідного рівня. Пропонується обмежити термін повноважень рад і їх голів п'ятьма роками.

5. У ст. 141 також визначено, що глави районного і обласного рад обираються відповідними радами і очолюють виконавський комітет ради. Районний і обласний радий з представлення обраного голови формує склад виконавського комітету ради.

6. Ст.142 визначає матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування. Закріплено право місцевого самоврядування на долю загальнонаціональних податків.

Закріплено, що витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

7. У ст. 143 визначено розмежування власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. При цьому пропонується не деталізувати в Конституції повноваження, залишивши визначення вичерпного їх переліку на рівні відповідного Закону.

Зафіксовано, що держава фінансує здійснення делегованих повноважень в повному об'ємі за рахунок засобів Держбюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти держвласності.

8. З попередньої статті вилучено, що "органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади". Тепер органи місцевого самоврядування відповідальні тільки перед законом (ст. 144 - "Рішення органів місцевого самоврядування за мотивами їх невідповідності Конституції і законами України в порядку і терміни, визначені законом зупиняються головами відповідних державних представництв з одночасним зверненням до суду").

9. Новим є створення місцевих державних представництв замість місцевих держадміністрацій. У ст.118 вказано: "Виконавчу владу в областях і районах, місті Києві і в Севастополі здійснюють голови державних представництв" (фактично префекти).

У цій статті також пропонується наділити Президента України повноваженнями призначати і звільняти голів державних представництв. Оскільки основною їх функцією є нагляд за дотриманням закону в регіонах, логічною буде їх підзвітність Президентові як гарантові Конституції. А для забезпечення балансу влади передбачена відповідальність і підконтрольність голів держпредставництв Кабміну.

10. У ст. 119 визначені повноваження голів районних і обласних державних представництв в 4-х сферах - нагляд за відповідністю актів органів місцевого самоврядування Конституції і законам України, координація роботи територіальних і центральних органів виконавчої влади і координація роботи усіх органів влади на місцях в умовах надзвичайного і військового стану.

Рішення глав державних представництв, Конституції, що суперечать, і законам України, можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України.

11. Деякі зміни також пропонуються до розділу IV (Верховна Рада) і V (Президент України) . Принциповим є виключення з повноважень тих, які не є політичними і мають бути віднесені до повноважень відповідних органів виконавчої влади :

- призначення чергових і позачергових виборів в органи місцевого самоврядування. Проте зафіксовано, що призначення місцевих виборів повинне відбуватися автоматично при виникненні правових підстав - питання не носить політичного характеру (ст. 141).

- освіта і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів - це також не політичне питання і за своєю природою він повинно бути віднесено до повноважень Кабміну (ст. 116, п. 2.1.) .

Джерело: Минрегион.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини