Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

4-5 квітня - семінар "ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. Новішали господарської договірної практики. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика виконання договорів"

4.04.2019, 13:59
242
0

Укладення. Підписання. Зміна умів. Розірвання. Виконання. Новішали - значні правочини та правочини із заінтересованістю. Господарські договори очима податківців.
Укладення. Підписання. Зміна умів. Розірвання. Виконання. Новішали - значні правочини та правочини із заінтересованістю. Господарські договори очима податківців.

ТОВ "Кортекс" запрошує 4-5 квітня взяти доля у 2-денному семінарі "ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2019р. Новішали господарської договірної практики. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика виконання договорів". Про що будемо говорити : актуальні питання договірного права на прикладах останньої судової практики, нові вимоги до договорів в контексті ЗУ про ТОВ та змін до Закону про АТ, форма договору та наслідки недотримання, хто має право підписувати та приймати договори до виконання, як визначити ціну та валюту контракту, визнання договору недійсним - наслідки та способи захисту, як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції. Вплив процесуальної реформи на договірну практику.

Забронювати доля >>>

Спікери:

Васильченко Т. В. * - суддя Господарського суду м Києва, к.ю.н.

Артемова Н. О. - суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

Грек Б. М. - суддя Північного апеляційного господарського суду, к.ю.н., Заслужений юрист України.

Саад Шаді - адвокат, один з провідних фахівців з корпоративного управління. Понад 15 років успішної юридичної практики, забезпечив корпоративний захист понад 100 підприємств. Має досвід структурування догод M&A. Керівник компанії Saad Legal. Заступник голови Заради учасників Національного депозитарію України.

Муравйов О. В. - адвокат, керуючий партнер АТ "ЛНМ", заступник Голови Вищої заради юстиції (2015-2016), суддя ВАСУ (2012-2016) та ВГСУ ( 2005-2012), заслужений юрист України.

Богініч О. Л. - ст. науковий співробітник інституту Держави і права ім. М. Корецького, к.ю.н.

Програма:

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ в контексті нового Закону про ТОВ та змін до Закону про АТ.

1. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Значні правочини: особливості процедури укладання - що каже Закон про ТОВ. Наслідки порушення. Які критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ? Правочини щодо вчинення яких є заінтересованість. Процедура укладання. Наслідки порушення. Конфлікт інтересів. Ознаки правочинів із заінтересованістю. Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю? Наслідки порушення.

2. Нові обмеження(можливості) в повноваженнях керівника ТДВ та АТ. Наслідки перевищення повноважень.

ВПЛИВ НОВОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ГПК, ЦПК) НА ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ.

1. Обрання ефективного способу захисту порушеного права.

2. Розширення способів суднового захисту. Нові підходи до застосування законодавства у вирішенні спорів, що виникають з договірних відносин. Можливості не застосовувати чинне законодавство. Наслідки невиконання суднового рішення про стягнення боргу. Практика ЄСПЛ щодо невиконання судових рішень немайнового характеру. Новий розгляд - практика ЄСПЛ.

3. Доказування в господарських судах. Тактика доведення своїх вимог. Підготовка доказової бази.

4. Подання доказів. Механізм забезпечення доказів. Які є можливості і як їх використати щоб доопрацювати доказову базу. Що робити якщо доказ не може бути поданий встановлений рядків. Як це переконливо обгрунтувати. Електронні докази.

УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА УМІВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ.

1. Нові способи захисту в договірних спорах та спорах про стягнення заподіяної шкоди.

2. Нечіткі формулювання умів договору. Новішали судової практики. Використання для односторонньої зміни умів. Тлумачення договору через суд. Використання іноземної термінології, поіменовані не та поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів

3. Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та наслідки недотримання. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Укладання договору через: е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання. Використання таких договорів в суді. Нові підходи ВС. Усна форма договору- позиція ВС, типові помилки. Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки).

4. Нотаріальне посвідчення. Особливості застосування ч. 2 ст. 220 ЦК України. Нова судова практика.

5. Електронні документи. Договірні відносини і листування в електронній формі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документу - заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.

6. Підписання договорів. Набрання чинності. Хто має право укладати, підписувати та приймати договори до виконання? Нові підходи Верховного Суду щодо перевірки повноважень про підписанні договорів з ТОВ. Наслідки порушення повноважень. Укладання договорів по пошті. Відмова визнати підпис, експертиза. Використання методів кримінального судочинства. Використання "В.О". Факсимільний підпис - практика використання. Нова судова практика.

7. Укладення договору з перевищенням повноважень. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особини. Тягар доказування. Докази схвалення правочину та оцінка їх судом. Чи перебуває "схвалення" правочину у в залежності від рішення загальних зборів. Форми схвалення. Нова судова практика ВС.

8. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці.

9. Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки. Наслідки.

10. Рядки й терміни в договорах. Рядків дії договору, рядків дії зобов'язання та термін зобов'язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення рядок дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення рядок невиконаного договору. Судова практика.

11. Зміна умів договору в т.ч. одностороння. Істотна зміна обставин як підстава для внесення змін.

12. Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті

13. Визнання договорів недійсними: наслідки та способи захисту. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особині, податківці, акціонери). Оспорювання правочину особою, яка не була його стороною - позиція ВС. Звернення з позовом про визнання недійсним договору особини, яка вважає собі власником майна за таким договором. За яких умів допускається позбавлення особини її власності. Втручання в право особини на мирне володіння майном та гарантії ст. 1 Протоколу № 1 до конвенції про захист прав людини. Практика ЄСПЛ. Можливості для віндикації. Рядків позовної давності для визнання недійсним. Визнання недійсним розірваного договору. Ухвала про накладення арешту на майно як підстава визнання недійсним договору купівлі- продаж. Правочин, що порушує публічний порядок. Зловмисна домовленість. Удаваний правочин. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним.

14. Визнання договору неукладеним як спосіб ухилення від повернення боргу. Нова судова практика. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками). На що звернути увагу при підписанні.

15. Визнання недійсними документів, що не є договорами(акти, накладні, довіреності, накази про призначення директором).

16. Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умів або розірвання договору в односторонньому порядку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання.

17. Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції.

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

1. Виконання договору - реальне і належне. Нові підходи: передбачуване невиконання договору. Одностороння відмова від виконання договору. Залік однорідних вимог. Новації прощення боргу. Податкові наслідки.

2. Приймання-виконання. Позбавлення актів приймання-передачі доказового значення. Як оформляти виконання договору. Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.

3. Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від вчинки права вимоги й перекладу боргу.

4. Забезпечення виконання зобов'язань. Нові відіа забезпечень. Притримання майна - як застосовувати.

5. Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2 - ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Рядки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Чи можна рахувати пеню "назад". Особливості застосування позовної давності за ст. 785 ГКУ. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов' язкові? Комерційний кредит. Відсотки за „користування чужими коштами" - нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції.

6. Позовна давність в спорах про застосування штрафних санкцій. Нюанси застосування ч. 6 ст. 232 ГКУ.

7. Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені -судова практика. Обгрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинний готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.

8. Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступання права на стягнення неустойки.

9. Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обгрунтування вимог) за невиконання зобов'язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування.

10. Відповідальність за порушення копійчаного зобов'язання (ст. 625 ЦКУ та ст.231, ст. 232 та ст. 343 ГКУ).

11. Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду. Ознаки надзвичайності. Причинний зв'язок. Нова судова практика. Як правильно сформулювати форс-мажор.

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ : проблемні та практичні питання.

ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ ОЧИМА ПОДАТКІВЦІВ в 2019р. Нові підходи ВС та ДФС до оформлення договорів та первинних документів. Нова судова практика.

ОФОРМЛЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ.

Забронювати доля >>>

Телефонуйте: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.

Всі професійні заходь тут desyatka.com.ua або на FBkorteks


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись