Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

2, 23 березня, Київ, 1-4 березня, Карпати - круглий стіл «Нові ГПК, ЦПК та КАС України 2018»

2.03.2018, 16:23
935
0

2, 23 березня у Києві, 1-4 березня у Карпатах відбудеться круглий стіл на тему: «Нові процесуальні кодекси України 2018: ГПК, ЦПК та КАС».

Детальна програма: http://dku.in.ua/?p=Codex

Реєстрація: (044) 537-70-10

СПІКЕРИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

МУРАВЙОВ Олексій Валентинович, експерт, Керуючий Партнер АО «ЛНМ», заст. Голови ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ (2015-2016), суддя ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (2012-2016) та ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ, 2005-2012), Заслуж. юрист України.

ГРЕК Борис Миколайович, СУДДЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ), кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

ЗУЄВИЧ Леся Леонідівна, Начальник Управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності секретаріату Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Викладач Національної школи суддів України. Досвід роботи в господарських судах 18 років. Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ. Автор та співавтор книг і публікацій ("Вісник господарського судочинства", "Закон і Бізнес").

ТЕНЬКОВ Сергій Опанасович, адвокат з 30 річним стажем, ведучий судової практики: «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР РІШЕНЬ ТА ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ» журналу «Вісник господарського судочинства» (видання ВГСУ), «Юридичний вісник України», доктор філософії в галузі права (США), Консультант International Police Association. Автор 5 книг-коментарів (в т.ч. «Коментар юридичних помилок в документах») та понад 350 статей в провідних юр.виданнях України.

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ:

Блок ІНОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА!  ГПКЦПККАС України.
              ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ + 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.
1. Представництво в судовому процесі. 

   • Імплементація змін до Конституції України щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом.
   • Участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу. 
   • 
Адвокати. Монополія адвокатів? Адвокат - як найманий працівник.
Документи, що посвідчують повноваження адвоката. Нові вимоги.
Витрати на оплату послуг адвокатів. Визначення розміру. Співрозмірність.
Можливі санкції до адвокатів.
   • Представництво у провадженнях, розпочатих до процесуальних змін.
   • Документи, що підтверджують повноваження представників.
   • Наслідки неправдивого повідомлення про повноваження.
   • Порядок та наслідки відкликання представника.
   • Припинення представництва.

2. Розширення способів судового захисту.

   • Право на ефективний захист в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Рішення Конституційного суду.
   • Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на українські суди.

3. Юрисдикційні питання.

   • Перехід від суб'єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.
   • Порядок розгляду кількох пов'язаних між собою вимог.
   • Інститут похідних вимог.

4. Процесуальні документи, в яким учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.

   • Види. Позивач. Відповідач. Третя особа. Всі учасники справи.
   • Строки їх подання. Наслідки пропуску.

5. Вимоги до позову. Позовна заява. 

   • Визначення у позові способу захисту.
   • Побудова позовної заяви за новими правилами
.
   • Загальні вимоги до форми та змісту позову, відзиву, клопотання, заперечення.

6. Доказування. Розширення способів доказування. 

   • Класифікація.
   • Які документи необхідно подавати в суд в процесі доказування?
   • Подання доказів. Наслідки неподання витребуваних доказів.
   • Строки подання.
   • Витребування доказів судом. Випадки та порядок. Наслідки неподання витребуваних доказів.
   • Порядок оцінки доказів судом.
   • 
Електронні докази. Порядок надання та дослідження.
   • Проведення експертизи на замовлення учасників справи.
   • Висновок експерта у галузі права.
   • 
Показання свідків як субсидіарне джерело доказування в господарському судочинстві.
   • Порядок допиту свідків. Допит учасників судового процесу.
   • Механізми забезпечення доказів та позову. Забезпечення доказів.
   • Випадки звільнення від доказування.

7. Забезпечення позову. Новели способів забезпечення позову.

   • Підстави та порядок застосування.
   • Зустрічне забезпечення.
   • Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.

8. Нові процесуальні строки.

   • Види: строки, що встановлені законом та строки, що встановлюються судом.
   • Процесуальна економія.
   • Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ.
   • Розгляд справ без виклику сторін.
   • Строки, встановлені для суду.
   • Строки, встановлені для учасників судового  процесу.
   • Наслідки пропуску строків.

9. Нові форми проваджень.
 НаказнеСпрощенеЗагальне позовне.
   • Основні характеристики та відмінності. 
   • Випадки заборони стягнення в порядку наказного провадження.
   • Наслідки помилкового визначення форми провадження. 

10. Врегулювання спору за участю судді. 

   • Порядок, строки та наслідки.
   • Мирова угода.
   • Примирення на різних стадіях.

11. Апеляційне та Касаційне оскарження. 
Нововведення.
   • Присічні строки для звернення з апеляційною/касаційною скаргою, 
заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
   • Інститут приєднання до апеляційної/касаційної скарги.
   • Можливість визнання судового рішення нечинним.
   • Процесуальні фільтри для оскарження ухвал суду в:
     / апеляційному порядку,
     / касаційного оскарження судових рішень,
     / направлення справи на новий розгляд.

12. Розгляд типових та зразкових справ в адміністративному судочинстві. 
13. Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.

   • Запобігання умисному затягуванню справ, "позовам - клонам" та іншим маніпуляціям з підсудністю, завідомо необґрунтованим відводам, скаргам та іншим проявам недобросовісного користування учасниками судового процесу своїми процесуальними правами.
   • Практичні негативні наслідки зловживанню процесуальними правами.

14. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу,
 їх види.
   • Окремі ухвали, штрафи.
   • Порядок їх скасування.

15. Судові витрати. 

   • Види. Ставки. Новели компенсація судових витрат.
   • Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл.
   • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
   • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
   • Порядок вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
   • 
Витрати на правничу допомогу. Доведення розміру.
   • 
Нові ставки судового збору.
   • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи: ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення тощо.
   • Відстрочка / розстрочка сплати судового збору.
   • Зменшення / звільнення сплати судового збору

16. «Електронний суд». 
   • Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв'язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
   • Можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи свого житлового або робочого приміщення.
   • Право учасників справи звертатися до суду в електронній та паперовій формах.
   • Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.

17. Правила розгляду справ Верховним Судом.


Блок ІІ
. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ!
1. Ключові новації.
2. Юрисдикція господарських судів, 
в тому числі щодо кількох пов'язаних між собою вимог.
3. Розширення способів захисту.
4.
 Розгляд справи без повідомлення учасників.
5. Спрощені процесуальні провадження.
 Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.
6. Показання свідків
 як субсидіарне джерело доказів. Висновок експерта у галузі права.
7. Новинки апеляційного провадження.
 Інститут приєднання до апеляційної скарги. Можливість визнання рішення першої інстанції нечинним.


Блок ІІІ
. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ!
1. Ключові новації.
2. Юрисдикція.
 Окремі питання суб'єктного складу. Інститут похідних вимог.
3. Представництво.
4. Процесуальні аспекти доказування.
5. Відмінності правил наказного провадження.
 Випадки заборони стягнення в наказному провадженні заборгованості.
6.
 Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.
7. Новели перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. 
Трансформація касації.

Блок ІV
. НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ!
1. Ключові новації.
2. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.

   • Загальне правило щодо відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та господарської.
   • «Публічно-правовий спір». «Адміністративний договір». Доповнено перелік категорій спорів, які вважаються публічно-правовими.
   • Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.    
   • Пов'язані вимоги

3. Права та обов'язки учасників справи.

   • Склад учасників справи. Помічник судді. Експерт з питань права.
   • 
Права і обов'язки сторін.
   • Свідки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
   • Порядок допиту свідків.
   • Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.

4. Докази та доказування. 

   • Належність. Допустимість. Достатність.
   • 
Новели доказування. Консультації та роз'яснення спеціаліста.
   • Докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення.
   • Обов'язок доказування.
   • Свідки. Показання свідків. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Порядок допиту свідків.
   • Порядок огляду доказів за їх місцезнаходженням, у т.ч. на веб-сайті, в іншому місці збереження даних в мережі Інтернет (стаття 81),
а також порядок огляду речових доказів, що швидко псуються (стаття 82).

5. Суть основних принципів адміністративного судочинства: 
офіційного з'ясування обставин справи, пропорційності.
6. Форми адміністративного судочинства.

  • 
Позовне провадження. Загальне. Спрощене. Критерії визначення форми.
  • Поділ позовного провадження на провадження за загальними правилами та скорочене провадження.
  • Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості.

7. Строки розгляду.
8. Зразкове та типове провадження в адміністративному судочинстві.

  • Розгляд типових та зразкових справ.
  • Особливості провадження.

9. Правила зміни предмету та підстав позову.
10. Зустрічний позов.

  • Пред'явлення. Строк. Форма та зміст.

11. Розширено перелік обставин, які є обов'язковою підставою для скасування судового рішення.
12. Запобігання зловживанню процесуальними правами.

   • Перелік дій учасників та їх представників, що за обставин конкретної справи можуть бути визнані як зловживання процесуальними правами.
   • Засоби реагування суду на такі дії.

13. Особливості провадження в окремих категоріях справ.
14. Врегулювання спору за участю судді
15. Участь прокурора в адміністративному судочинстві.
16. Переваги та недоліки медіації.

   • Врегулювання спору за участю судді.
   • Підстави та порядок проведення.
   • Примирення сторін.
   • Відмова від позову та визнання позову.
   • Виконання умов примирення.

17. Порядок розгляду касаційних скарг.

   • Універсалізація + Оптимізація + Єдність Практики!
   • Доступ до касаційної інстанції. Справи незначної складності. Очевидність правильності застосування норми права.
   • Зразкова справа в касаційному провадженні.
   • Підстави та порядок для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.
   • Принцип зміни Правового висновку.

Вартість участі

2350 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ!

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
Знижки постійним клієнтам. 
Знижка при реєстрації через сайт: 3%!

До вартості входить

  • круглий стіл (9.30-17.30);
  •
 ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ та АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ;
  •
 відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • 
КНИЖКА: новий ГПК, ЦПК або КАС України, на вибір.
  • 
обід в ресторані;
  •
 кава-брейки (вранішня кава + в перервах);
  • набір 
ділових аксесуарів;
  • 
сертифікат.

 

Для суддів участь в круглому столі - безкоштовна. Реєстрація обов'язкова.

Місце проведення:

Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.м. «Майдан Незалежності»).

yv8gABQAAAAAAAAABdAF5QW6BfEF8gXwBeAF9gWzBf8=

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537.70.10 
(багатоканальний),  235.78.05
 (067) 506 80 61,   (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua

Тематичні заходи (повторюються щоквартально):

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 2018!
ОБШУКИ, ВИЇМКИ.
 Допити. Арешт. Захист бізнесу.

15-16 березня, Київ  |   www.dku.in.ua/?p=CP

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2018! 
Регулювання, Податки, Спори, Судова практика. Укладення та (НЕ)виконання. Конкретні договори! Купівля-продаж. Оренда. Послуги. Недійсність. Фіктивність
Нові процесуальні кодекси. Їх вплив на укладання та виконання договорів.

25-26 квітня, Київ  |   http://dku.in.ua/?p=DV

ВЭД-КОНТРАКТЫ. 
Юристу, Экономисту и Бухгалтеру!

Заключение и исполнение ВЭД-контрактов: минимизация рисков и убытков!

14 марта, Киев  |  www.dku.in.ua/?p=ZEDcontract

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в 2018
(Суб)Оренда землі.
 Договори. Права на землю. Торги. Реєстрація. ДЗК. Плата. Нові зміни 2017/2018! Судові новинки. Як працювати?
27-28 лютого та 17-18 квітня, Київ  
www.dku.in.ua/?p=VPZ

БУДІВНИЦТВО 2018
Нова Дозвільна та Проектна документація. 
СС1, СС2, СС3. Відміна категорій складності. Законодавче та нормативне забезпечення. Земля. Реєстрація прав. Контроль. Нагляд. Штрафи. ДАБІ. Мінрегіонбуд.

28 березня, Київ  |  http://dku.in.ua/?p=SRD

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. Жилое и Коммерческое

Как привлекать инвестиции юридически безопасно + налогово оптимально!
23 марта, Киев   
www.dku.in.ua/?p=BUILDING

КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Договоры на строящуюся / готовую недвижимость как правоустанавливающие документы.

19 апреля, Киев   www.dku.in.ua/?p=KP

МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ 2018 / законными способами /
Изменение схем оптимизации! В свете изменений НКУ!

Новое по НДС, ПРИБЫЛИ, НДФЛ, ЕСВ, ЕН. Администрирование и проверки! АнтиОптимизация!

29-30 марта, Киев  |  www.dku.in.ua/?p=MNZS

Вся информация о мероприятиях на сайте: www.dku.in.ua

Регистрация: (044) 537-70-10

 


Войдите, чтобы оставить комментарий