Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

20-21 лютого - семінар «Проблемні питання договірних відносин. Судова практика»

20.02.2018, 16:43
1511
0

Вплив нових процесуальних кодексів на укладання та виконання договорів
Вплив нових процесуальних кодексів на укладання та виконання договорів

20 - 21 лютого в м. Києві відбудеться семінар «Договірні відносини в 2018 р. Складання, укладання, розірвання, господарських договорів. Нова судова практика. Вплив нових процесуальних кодексів на практику укладання та виконання договорів.» Приєднуйтесь, у нас ще є місця >>>

Спікери:

ГРЕК Б. М. - суддя ВГСУ, засл. юрист України, к.ю.н.

АРТЕМЕНКО Н. А. - суддя Київського апеляційного господарського суду України.

ГРИШКО С. В. - партнер та керівник практики вирішення спорів МЮФ «Redcliffe Partners.»

МУРАВЙОВ О. В. - адвокат, керуючий партнер АО «ЛНМ», заступник Голови Вищої ради юстиції (2015-2016),

суддя ВАСУ (2012-2016) та ВГСУ (ВГСУ, 2005-2012), заслужений юрист України.

ТЕНЬКОВ С. О. - адвокат з 30 річним стажем, ведучий судової практики журналу «Вісник господарського судочинства» (офіційне видання ВГСУ), доктор філософії в галузі права (США), Консультант International Police Association. Автор 5 книг-коментарів (в т.ч. «Коментар юридичних помилок в документах») та понад 350 статей в провідних юридичних виданнях.

Що будемо обговорювати:

I. ВПЛИВ НОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ НА ПРАКТИКУ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ.

· Право суду відмовитись застосовувати норми чинного законодавства (включаючи ЦК І ГК) в судових спорах.

· Нові джерела правового регулювання договірних відносин. Значення і вплив на рішення суду судових прецедентів.

· Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність.

· Нові ролі суддів господарських судів. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати? Суддя - арбітр ( ст. 14 ГПК). Забезпечення принципу змагальності. Відповідальність за «процесуальні» зловживання. Санкції. Нові види господарських проваджень. В яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид.

· Хто може бути представником юридичної особи в суді. Перевірка довіреностей в умовах скасування печаток, хто тепер має право видавати довіреність. Монополія адвокатів щодо представництва в господарських судах. Чи може бути адвокат в штаті підприємства?

· Новий вид доказів у господарському судочинстві - допит свідків. Що це змінює у договірній практиці ?

· Збільшення суми стягнутого судом боргу в разі невиконання судового рішення (пеня, проценти). Хто має проводити остаточний розрахунок на момент фактичного стягнення?

· Нові можливості щодо стягнення заборгованості за спрощеними процедурами розгляду нескладних справ.

· Позасудові експертизи та їх можливості - новели ГПК.

· Медіація - встановлення процедури досудового врегулювання спорів в самому договорі.

· Новий механізм забезпечення доказів та позову.

· Доказування в господарських спорах згідно нового ГПК. Нові види доказів. Які документи тепер необхідно подавати до суду в процесі доказування. Електронний доказ. Етапи формування доказової бази. Формування нової доказової бази на етапі складання та укладання договорів з метою уникнення майбутніх проблем.

· Договір про надання адвокатських послуг.

ІІ. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ.

· Аналіз помилок при укладанні договорів та їх вплив на виконання. Новітні підходи. Судова практика.

· Нечіткі формулювання умов договору. Новели судової практики. Використання для односторонньої зміни умов. Тлумачення договору через суд. Використання іноземної термінології, поіменовані та непоіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів

· Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та наслідки недотримання. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Укладання договору через: е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання. Використання таких договорів в суді. Усна форма договору - позиція ВХСУ, типові помилки. Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки).

· Електронні документи. Договірні відносини і листування в електронній формі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документа - заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.

· Укладання, підписання договорів. Набрання чинності. Хто має право укладати, підписувати та приймати договори до виконання? Як перевірити повноваження особи, що підписує договір? Порушення повноважень: наслідки, що робити Договір підписано неуповноваженою особою (нюанси для філій та представництв). Укладання договорів по пошті. Відмова визнати підпис, експерти-за. Використання методів кримінального судочинства. Використання "В.О. "Факсимільний" підпис - практика використання.

· Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки. Наслідки.

· Договори від імені філій і представництв. Хто і на підставі чого підписує.

· Строки й терміни в договорах. Строк дії договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору.

· Зміна умов договору. Судова практика.

· Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку.

· Спори про визнання договорів та їх частин недійсними. Остання судова практика.

· Визнання недійсними документів, що не є договорами(акти, накладні, довіреності, накази про призначення директором).

· Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі штрафні санкції.

III. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

· Принципові зміни щодо оформлення виконання договорів - позбавлення актів приймання-передачі доказового значення, нова роль рахунків-фактур. Як тепер оформляти виконання договору ? Позиція Мінфіну і податківців.

· Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.

· Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Чи можна рахувати пеню «назад». Особливості застосування позовної давності за ст.. 785 ГКУ. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці. Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції.

· Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустой-ки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені -судова практика. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.

· Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Засто-сування судами принципу справедливості та зменшення неус-тойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки.

· Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням прострочення платежу. Практика, в т.ч. судова, стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування.

· Відповідальність за порушення грошового зобов'язання (ст. 625 ЦКУ) та (ст.231, ст. 232 та ст. 343 за ГКУ). Нюанси.

· Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду. Як правильно сформулювати форс-мажор.

IV. АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В ДОГОВОРАХ про розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем. Нова судова практика МКАС. Новели ГПК в частині МКАС.

V. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ З ПРОБЛЕМНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ. Крим. Зона АТО, Східний форс-мажор (податки, розрахунки, спори, сертифікати, ТПП).

VI. ОФОРМЛЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ.

Умови участі на сайті >>>

Якщо у Вас є питання щодо семінару, телефонуйте: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.

Долучайтесь до нас на FB щоб бути в курсі всіх професійних заходів

Найближчі події:

________________________________________________________________________________________________

Нові процесуальні кодекси: ГПК, ЦПК, КАС. Проблемні та практичні питання застосування норм нового процесуального законодавства.

16 лютого, Київ

23 лютого, Київ (захід подано на акредитацію НААУ)

________________________________________________________________________________________________

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в 2018 г. Новые изменения в земельном законодательстве и практика их применения.

8-9 февраля, Киев.

________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬСТВО в 2018 году. Новые изменения в законодательстве и практика их применения: разрешительная документация, лицензирование, проектирование, экспертиза, эксплуатация. Особенности разрешительных процедур с учетом структуры органов ГАСК. Договорные отношения в строительстве.

13-14 февраля, Киев

________________________________________________________________________________________________

ВЭД - КОНТРАКТЫ в 2018 году: заключение, расторжение, исполнение. Минимизация рисков и убытков. Особенности работы с Китаем, Канадой, странами Юго-восточной Азии и Евросоюза.

15 февраля, Киев

________________________________________________________________________________________________

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2018 р. НОВИЙ ГПК та його вплив на договірне право. Складання, укладання, розірвання господарських договорів. Нова судова практика.

1-5 березня, ЗАКАРПАТТЯ, готель "Reikartz Поляна 4"


Войдите, чтобы оставить комментарий