Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

25 січня - семінар «Нові процесуальні кодекси: ГПК, ЦПК, КАС.Проблемні та практичні питання застосування»

25.01.2018, 14:09
1898
0

Спікери: судді першої, першої спеціалізованої та вищої інстанцій
Спікери: судді першої, першої спеціалізованої та вищої інстанцій

25 січня в м. Києві відбудеться семінар «Нові процесуальні кодекси: ГПК, ЦПК, КАС. Проблемні та практичні питання застосування». Реєструйтесь тут >>>

Доповідачі:

Васильченко Т. В. - суддя господарського суду м. Києва.

Гончар Л. Я. - суддя ВАСУ, к.ю.н.

Панченко О. О. - суддя Авдіївського міського суду.

Програма:

Модуль І. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗМІН. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

1. Гармонізація правил господарського та цивільного судочинства.

2. Забезпечення принципів змагальності, диспозитивності та пропорційності як засад судочинства.

3. Введення в дію нових кодексів. Особливості розгляду «старих» справ. Труднощі та проблеми перехідного періоду.

4. Забезпечення єдності судової практики

5. Нові правила юрисдикції та підсудності.

6. Преюдиція у судових рішеннях по-новому.

7. Професійне і відповідальне представництво у судовому процесі. Представництво та самопредставництво. Хто може бути представником юридичної особи. Монополія адвокатів.

8. Порядок та присічні строки вчинення процесуальних дій.

9. Докази та доказування. Новели та проблемні питання. Розширення засобів доказування.

· Нові види доказів. Тягар доказування. Роль суду в процесі доказування. Доказування негативних фактів.

· Реалізація обов'язку доказування і подання доказів.

· Розширення способів судового захисту.

· Електронні докази: новели 3-х процесуальних кодексів. Проблемні питання у використанні. Визначення, порядок подачі в суд та дослідження електронних доказів. Чи буде доказом e-mail без електронного цифрового підпису?

· Проведення експертизи на замовлення учасників справи.

· Які документи тепер необхідно подавати до суду в процесі доказування. Формування пакету доказів. Подання доказів. Показання свідків як субсидіарне джерело доказів. Висновок експерта в галузі права.

· Оцінка доказів. Звільнення від доказування: нові аспекти. Подання доказів.

10. Дієві механізми забезпечення позову та доказів: законодавчі новели.

· Розширення прав позивача на застосування заходів забезпечення позову.

· Застосування заходів забезпечення позову. Система «стримань» та «противаг». Зустрічне забезпечення - новела процесуального законодавства. Визначення, розмір, скасування зустрічного забезпечення.

11. Нові ролі суддів господарських судів. Суддя - медіатор. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати? Суддя - арбітр ( ст. 14 ГПК). Забезпечення принципу змагальності. Санкції.

12. Диференціація правил розгляду справ залежно від їх складності. Нові види проваджень та їх особливості: наказне провадження, позовне провадження (спрощене та загальне). В яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид.

13. Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ. Розгляд справ без виклику сторін: письмове провадження. Процедура врегулювання спорів за участю судді до початку розгляду справ по суті. Прискорення розв'язування спорів, зокрема у справах що стосуються незаперечного права. Розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження.

14. Залишення заяви без розгляду - новий інститут господарського процесу/

15. Механізм запобігання зловживанню процесуальними правами.

16. Судові витрати. Види, склад та розмір судових витрат. Ефективна компенсація судових витрат.

· Новели компенсації судових витрат.

· Порядок доказування розміру судових витрат, їх ефективного розподілу.

· Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.

· Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.

· Можливість вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.

· Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи (ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення).

17. Майбутнє - «електронний суд».

18. Процесуальні документи, з якими учасники справи можуть викладати свою позицію в суді. Строки подання. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення.

19. Новели апеляційного та касаційного провадження.

20. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Модуль ІІ. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА. Труднощі та суперечності застосування норм КАСУ з урахуванням його перехідних положень.

1. Перегляд засад адміністративного судочинства.

2. Нові правила юрисдикції. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.

3. Нова редакція принципу з'ясування обставин.

· Особливості застосування аналогії за новим КАСУ.

4. Розширення способів судового захисту та засобів доказування в адміністративному процесі. Перегляд стандарту доказування.

5. Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.

6. Зразкова та типова справи - процесуальна новела КАСУ.

7. Зустрічний позов в адміністративному процесі.

8. Судова медіація в публічно - правових спорах: чи можлива на практиці?

9. Наказне провадження за новим КАСУ: особливості адміністративного процесу.

10. Особливості розгляду складних справ.

11. Спрощене позовне провадження: відмінність від нового ЦПК та ГПК. Для яких справ? За якою процедурою?

12. Судові витрати в адмінпроцесі: ньюанси та особливості.

13. Термінова адміністративна справа та порядок їі розгляду

14. Особливості розгляду окремих категорій справ встановлених новим КАСУ.

15. Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень.

Модуль ІІІ. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА.

1. Нові правила юрисдикції. Окремі питання суб'єктного складу. Інститут похідних вимог.

2. Особливі правила доказування за окремими категоріями справ по ЦПК..

3. Дієві механізми забезпечення доказів та позову.

4. Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат.

5. Заходи процесуального примусу .

6. Наказне провадження: специфіка цивільного процесу.

7. Позовне провадження.

8. Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних цивільних справ.

9. Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень в цивільному процесі.

Дізнайтесь більше >>>

Якщо у Вас є питання щодо семінару, телефонуйте: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.

Долучайтесь до нас на FB щоб бути в курсі всіх професійних заходів

Найближчі події:

________________________________________________________________________________________________

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в 2018 г. Новые изменения в земельном законодательстве и практика их применения. Новая судебная практика разрешения земельных споров.

8-9 февраля, Киев.

________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬСТВО в 2018 году. Новые изменения в законодательстве и практика их применения: разрешительная документация, лицензирование, проектирование, экспертиза, эксплуатация. Особенности разрешительных процедур с учетом структуры органов ГАСК. Договорные отношения в строительстве.

13-14 февраля, Киев

________________________________________________________________________________________________

ВЭД - КОНТРАКТЫ в 2018 году: заключение, расторжение, исполнение. Минимизация рисков и убытков. Особенности работы с Китаем, Канадой, странами Юго-восточной Азии и Евросоюза.

15 февраля, Киев

________________________________________________________________________________________________

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2018 р: укладання, розірвання, виконання господарських договорів. Судова практика. Договірні відносини в світлі нового ГПК.

20-21 лютого, Київ

1-5 березня, ЗАКАРПАТТЯ, готель "Reikartz Поляна 4"


Войдите, чтобы оставить комментарий