Податкові спори. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Юридична компанія АМБЕР
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

ПРОДОВЖЕННЯ В ПОРЯДКУ СТ.295-1 КПК УКРАЇНИ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ч 2/4)

20.01.2022, 13:23

ПРОДОВЖЕННЯ В ПОРЯДКУ СТ.295-1 КПК УКРАЇНИ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ч 2/4)

Далі зрозуміле питання, а як саме повинні досліджуватися обставини? На це питання дає відповідь ч.1 ст. 84 КПК України: «Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню». Тобто встановлення/дослідження ОБСТАВИН у кримінальному проваджені можливе лише за наявності ДОКАЗІВ. Ч.2 ст. 84 КПК України: «Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів» вказує на джерела доказів у кримінальному провадженні.

Далі ми маємо згадати ч.1 ст.94 КПК України «Оцінка доказів»: «Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення». Тобто, слідчий суддя під час досудового розслідування повинен перевірити для початку належність, допустимість та достовірність доказів, а сукупність належних, допустимих, достовірних доказів – з точки зору достатності. Також слід врахувати, що згідно із п.18 ч.1 ст.3 КПК слідчий суддя є суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…». А судовий контроль у кримінальному провадженні є окремим напрямком діяльності суду, який здійснюється під час досудового розслідування слідчим суддею. Його сутність полягає у здійсненні слідчим суддею контролю за законністю та обґрунтованістю рішень та дій (бездіяльності) слідчого і прокурора; обмеження при проведенні досудового розслідування конституційних прав людини шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій і рішень органів досудового розслідування. Саме тому, наприклад, згідно із ст.87 КПК слідчий суддя визнає докази недопустимими, якщо вони отримані внаслідок істотного порушення прав і свобод людини. Зрозуміло, що на цій стадії просто неможливо дослідити всі обставини та докази, оскільки всіх їх ще не встановлено та не зібрано. Тому необхідно лише розмежувати – які докази може оцінити слідчий суддя, а які потребують ретельного дослідження під час судового слідства. Відповідь проста. Слідчий суддя може оцінити ті доказі, які ОЧЕВИДНО порушують  належність, допустимість, достовірність, а в сукупності – достатність. Скажімо стаття 87 КПК «Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини». Докази, передбачені цією статтею, повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового розгляду. Також слідчий суддя повинен враховувати доктрину «плодів отруйного дерева». Доктрина «плодів отруйного дерева» сформульована Європейським судом з прав людини у справах «Гефген проти Німеччини», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України», «Балицький проти України», «Нечипорук і Йонкало проти України», «Яременко проти України». Відповідно до цієї доктрини, якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані з його допомогою, будуть такими ж («Гефген проти Німеччини»). Недопустимими є докази, здобуті із суттєвим порушенням прав та свобод людини. На думку ЄСПЛ, надається оцінка допустимості всього ланцюжка доказів, що базуються один на іншому, а не кожного окремого доказу автономно. У рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що докази, отримані в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом. У рішеннях у справах «Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України» ЄСПЛ застосував різновид доктрини «плодів отруйного дерева», яка полягає в тому, що визнаються недопустимими не лише докази, безпосередньо отримані з порушеннями, а також докази, яких не було б отримано, якби не було отримано перших. Таким чином, допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими. В Україні вищезазначена доктрина має своє правове втілення в положеннях ч.1 ст.87 КПК України.