Податкові спори. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Юридична компанія АМБЕР
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: СУДОВА ПРАКТИКА ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ ПРОКУРОРІВ (ч.1/4 )

18.11.2020, 14:58

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: СУДОВА ПРАКТИКА ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ ПРОКУРОРІВ

Відповідно до частини 1 та частини 2 статті 131¹ Основного Закону в Україні діє прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом[1]. Таким законом є Закон України «Про прокуратуру»[2] від 14.10.2014 № 1697-VII із численними змінами та доповненнями. Саме його норми закріплюють правовий статус прокурора, порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з посади, припинення і зупинення його повноважень на посаді. Однак діючі норми Закону України «Про прокуратуру» розраховані на врегулювання відносин щодо зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з посади, припинення і зупинення його повноважень на посаді у «перезавантаженій» та оптимізованій структурі органів прокуратури; тобто прокурора, який пройшов оновлену процедуру добору та відповідає стандартам професійної поведінки[3]. Що ж до прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур, то з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»[4] від 19.09.2019 № 113-ІХ вони можуть бути переведені на посаду прокурора в офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому нормами цього закону.

За загальноприйнятним розумінням поняття «атестація» є процедурою оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня (наприклад, відповідно до визначення у Законі України «Про професійний розвиток працівників»[5] від 12.01.2012 № 4312-VI). Атестація прокурорів, як необхідна складова процесу формування системи органів прокуратури з високопрофесійних та доброчесних кадрів, не знайшла своєї регламентації у згаданих вище актах. Варто сказати навіть більше – термін «атестація» у жодній статті не вживається. А з’являється він у вже згаданому вище Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури». Саме пунктом 7 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» запроваджується атестація прокурорів, які на день набрання чинності цим законом займають посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах та можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому цим розділом. З метою практичної реалізації цього положення (п. 7 Розділу ІІ) порядок проведення такої атестації передбачений Наказом Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації»[6] від 03.10.2019 № 221. Прийняті положення неоднозначно оцінюються правовою спільнотою, включаючи як науковців, так і практиків.  Не залишило поза увагою дане питання і народних депутатів, які вважають їх такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)[7].[1] Конституція України від 28.06.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80#w1_11 (дата звернення 05.11.2020).
[2] Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення 05.11.2020).
[3] Офіс Генерального прокурора. Офіційний вебсайт. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/reform (дата звернення 06.11.2020).
[4] Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури: Закон України від 19.09.2019 № 113-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#Text (дата звернення 05.11.2020).
[5] Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text (дата звернення 05.11.2020).
[6] Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації: Наказ Генеральної прокуратури України від 03.10.2019 № 221 (дата звернення 05.11.2020).
[7] Конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-ІХ (зі змінами) від 04.03.2020 № 42/04-03. Конституційний Суд України. Офіційний вебсайт. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_116_2020.pdf (дата звернення 06.11.2020).