Налоговые споры. Национальная лига
Банковское и инвестиционное право. Национальная лига
Банковское и инвестиционное право. Национальная лига
Юридическая компания АМБЕР
Юридическая компания
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активность на сайте:
Активен

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: СУДОВА ПРАКТИКА ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ ПРОКУРОРІВ (ч.1/4)

18.11.2020, 14:58

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: СУДОВА ПРАКТИКА ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ ПРОКУРОРІВ

Відповідно до частини 1 та частини 2 статті 131¹ Основного Закону в Україні діє прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом[1]. Таким законом є Закон України «Про прокуратуру»[2] від 14.10.2014 № 1697-VII із численними змінами та доповненнями. Саме його норми закріплюють правовий статус прокурора, порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з посади, припинення і зупинення його повноважень на посаді. Однак діючі норми Закону України «Про прокуратуру» розраховані на врегулювання відносин щодо зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з посади, припинення і зупинення його повноважень на посаді у «перезавантаженій» та оптимізованій структурі органів прокуратури; тобто прокурора, який пройшов оновлену процедуру добору та відповідає стандартам професійної поведінки[3]. Що ж до прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур, то з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»[4] від 19.09.2019 № 113-ІХ вони можуть бути переведені на посаду прокурора в офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому нормами цього закону.

За загальноприйнятним розумінням поняття «атестація» є процедурою оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня (наприклад, відповідно до визначення у Законі України «Про професійний розвиток працівників»[5] від 12.01.2012 № 4312-VI). Атестація прокурорів, як необхідна складова процесу формування системи органів прокуратури з високопрофесійних та доброчесних кадрів, не знайшла своєї регламентації у згаданих вище актах. Варто сказати навіть більше – термін «атестація» у жодній статті не вживається. А з’являється він у вже згаданому вище Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури». Саме пунктом 7 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» запроваджується атестація прокурорів, які на день набрання чинності цим законом займають посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах та можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому цим розділом. З метою практичної реалізації цього положення (п. 7 Розділу ІІ) порядок проведення такої атестації передбачений Наказом Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації»[6] від 03.10.2019 № 221. Прийняті положення неоднозначно оцінюються правовою спільнотою, включаючи як науковців, так і практиків.  Не залишило поза увагою дане питання і народних депутатів, які вважають їх такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)[7].[1] Конституція України від 28.06.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80#w1_11 (дата звернення 05.11.2020).
[2] Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення 05.11.2020).
[3] Офіс Генерального прокурора. Офіційний вебсайт. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/reform (дата звернення 06.11.2020).
[4] Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури: Закон України від 19.09.2019 № 113-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#Text (дата звернення 05.11.2020).
[5] Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text (дата звернення 05.11.2020).
[6] Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації: Наказ Генеральної прокуратури України від 03.10.2019 № 221 (дата звернення 05.11.2020).
[7] Конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-ІХ (зі змінами) від 04.03.2020 № 42/04-03. Конституційний Суд України. Офіційний вебсайт. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_116_2020.pdf (дата звернення 06.11.2020).