Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Набув чинності Закон про мораторій на штрафи за кредити в зоні АТО

Реклама

Сьогодні, 15 жовтня, набув чинності Закон № 1669 - VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", прийнятий Верховною Радою 2 вересня.

Законом встановлений мораторій:

1) на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості по кредитах. Під час антитерористичної операції забороняється нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості по кредитних договорах і договорах позики з 14 квітня 2014 року українцям, які зареєстровані і постійно проживають або переселилися із зони АТО. Мораторій на штрафи торкається і підприємців, що здійснюють або здійснювали діяльність на території АТО. Перелік населених пунктів, де проводилася АТО, затверджується Кабміном.
Банки, інші фінустанови, кредитори зобов'язані відмінити цим особам нараховані пеню і штрафи;

2) на проведення перевірок органами і посадовцями, уповноваженими здійснювати держнагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Заборона не торкається позапланових перевірок суб'єктів господарювання з високою мірою ризику;

3) на нарахування пені за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги . Пеня не нараховується починаючи з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції. А пеня за несвоєчасне внесення платежів в період з 14 квітня до закінчення АТО, зараховується в майбутню оплату ж/до послуг.

Реєстраційні дії по зміні місцезнаходження юрособ і місця проживання фізосіб - підприємців із зони АТО здійснюються держреєстраторами територіальних органів Мінюсту в областях і місті Києві. Зміна складу засновників (учасників) і керівника юрособи з цих регіонів на період проведення АТО забороняється.

Дія документів дозвільного характерувиданих суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в зоні АТО автоматично подовжується. До того ж підприємці звільняються від плати за користування державними і комунальною землею і майном.

Також встановлено, що впродовж терміну дії Закону єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання форс-мажорущо мало місце на території проведення АТО, в якості основи для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, являється сертифікат Торгово-промислової палати України. Сертифікат видається впродовж 7 днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Суб'єктам малого підприємництва він видається безкоштовно.

До форс-мажорних обставин віднесені: загроза війни, озброєний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діям іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена і неоголошена війна, дії громадського ворога, хвилювання, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові безлади, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємство, реквізиція, громадський демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправний дія третя особа, пожежа, вибух, тривалий перерва в робота транспорт, закриття морський протока, ембарго, заборона (обмеження) експорт / імпорт і так далі. Також до форсмажору віднесені обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зрушення грунту, інші стихійні лиха і тому подібне

Дія Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції і на 6 місяців після її завершення. Впродовж терміну дії Закону відносно нерухомого майнарозташованого в зоні АТО, що належить громадянам України (у тому числі фізособам-підприємцям) або юрособам - суб'єктам малого і середнього підприємництва і що знаходиться у іпотецізупиняється дія ст. 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на придбання права власності на предмет іпотеки), ст. 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), ст. 40 (у частині виселення жителів з житлових будинків і приміщень, переданих в іпотеку, по яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об'єкти), ст.ст. 41, 43 - 47 (у частині реалізації предмета іпотеки на публічних торгах) Закону "Про іпотеку".

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини