Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Основні тези доповненого проекту Податкового кодексу було озвучено на засіданні Комітету ВР

11.11.2010, 15:45
3548
3

Проект Податкового кодексу парламенту рекомендують прийняти у другому читанні. Голова Комітету  з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, відкриваючи засідання, зазначив, що під час підготовки законопроекту до другого читання надійшло 4 400 пропозицій.

На засіданні Комітету було обговорено загальні положення проекту Податкового кодексу, розділи щодо: адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів); податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб; податку на додану вартість; спеціальних податкових режимів; особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції, а також прикінцеві та перехідні положення.

Згідно із проектом (реєстр. № 7101-1), Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Документом передбачено, що до загальнодержавних належать такі податки та збори: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; збір за першу реєстрацію транспортного засобу екологічний податок; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні; плата за користування надрами;. плата за землю; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; фіксований сільськогосподарський податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (застосовується до 31 грудня 2014 року); мито; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

До місцевих податків, згідно із проектом, належить: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. єдиний податок, а до місцевих зборів - збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Місцеві ради обов'язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Законопроект містить також положення про спеціальні податкові режими (система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів), які встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначеному виключно цим Кодексом.

Проектом передбачено, що податковий контроль - це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Податковий контроль в частині здійснення заходів, що вживаються митними органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є складовою частиною митного контролю. Податковий контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників податків; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби; перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому іншими спеціальними законами, що регулюють відповідну сферу правовідносин;

Згідно із проектом, забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуального законодавства у межах розслідування кримінальної справи.

Проектом пропонується встановити вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку на додану вартість. Так, у разі, коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню (згідно з розділом про ПДВ), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 розділу про ПДВ, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку. Центральний орган державної податкової служби веде реєстр платників податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих як платники податку.

Проект Податкового кодексу містить положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

Зокрема, передбачено, що платниками податку є фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв:

кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 4 особи (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);

обсяг доходу не перевищує 600 000 гривень за умови застосування при здійсненні розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі зареєстрованих, опломбованих у встановленому порядку та переведених у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій або 300 000 гривень без застосування таких реєстраторів розрахункових операцій.

Спрощена система оподаткування не поширюється на:

фізичних осіб - підприємців, які здійснюють:

діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 розділу І;
- виробництво та роздрібний продаж підакцизних товарів (крім діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива);
- виробництво та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;
- видобуток, виробництво та інші види діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, в тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ;
- видобуток та реалізацію корисних копалин;
- фінансову діяльність;
- операції з нерухомим майном, у тому числі з надання в оренду/суборенду торгових місць та інших послуг на ринках та/або у торгівельних об'єктах;
- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;
- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону "Про телебачення і радіомовлення";
- діяльність у сфері наземного, водного, авіаційного транспорту, надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (крім діяльності таксі, діяльності нерегулярного пасажирського транспорту та діяльності автомобільного вантажного транспорту);
- зовнішньоекономічну діяльність, крім експорту програмного забезпечення і послуг з віддаленої підтримки програм та обладнання, розробки постачання та оновлення програмного забезпечення, надання послуг у сфері інформатизації;
- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;
- діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;
- діяльність у сфері права;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;
- діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;
- рекламну діяльність;
- технічні випробування та дослідження;
- підбір та забезпечення персоналом;
- діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
- роздрібну торгівлю виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, обробленим та необробленим дорогоцінним камінням;
- роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;
- роздрібну торгівлю через торгові автомати;

Платники податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у готівковій та/або безготівковій формі.

Ставки податку встановлюються щороку сільськими, селищними та міськими радами (далі у цій статті - органи місцевого самоврядування) залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах:

на території населених пунктів з чисельністю населення понад 500 тис. осіб - від 20 до 600 гривень;

на території населених пунктів з чисельністю населення від 150 до 500 тис. осіб - від 20 до 400 гривень;

на території інших населених пунктів - від 20 до 200 гривень.

Для фізичних осіб, які провадять діяльність у сфері інформатизації, ставка податку встановлюється у розмірі 1 000 гривень з розрахунку на календарний місяць.

Під час обговорення проекту було висловлено низку зауважень, деякі з яких Комітет планує врахувати і включити до порівняльної таблиці.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал ЮРЛІГА t.me/jurliga

Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться