Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

Реклама

Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.

Відповідне рішення від 22 листопада 2023 року № 426 набрало чинності 21 лютого 2024 року.

Затверджені Інструкції визначають обсяг прав та обов'язків претендента, екзаменатора, інструктора під час іспиту на визначення рівня володіння державною мовою, які проводить і організовує Національна комісія зі стандартів державної мови (далі - Комісія) з метою забезпечення виконання вимог Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів від 14 квітня 2021 року № 409 "Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою".

Права й обов'язки претендента

Претендент має право на:

 • неупереджене ставлення до себе;

 • реєстрацію на іспит на рівень володіння державною мовою;

 • вільний доступ до електронного кабінету після реєстрації на іспит;

 • ознайомлення з умовами проведення іспиту та графіком роботи іспитової аудиторії;

 • ознайомлення з вимогами до рівня володіння державною мовою;

 • ознайомлення з програмою іспиту, зразками завдань для усної та письмової частини іспиту;

 • належні та безпечні умови складення іспиту;

 • повідомлення Комісії про факти, що мали істотний вплив на результат іспиту;

 • дострокове завершення письмової частини іспиту;

 • ознайомлення з електронними протоколами перевірки після встановлення результату іспиту;

 • оскарження результату іспиту відповідно до встановленого порядку;

 • використання під час складання іспиту додаткових електронних приладів, що становлять розумні пристосування (для осіб з інвалідністю);

 • повторне складання за погодженням із відповідальною особою Комісії усього іспиту або однієї із його частин у випадку технічних збоїв, що унеможливлює встановлення результату (про що інструктор зазначає у звіті про іспит). Повторне складання у разі технічного збою відбувається на загальних засадах із отриманням нового варіанта завдань;

 • відмову від складання всього іспиту або однієї із його частин без пояснення причини;

 • покидання (за потреби) місця складення іспиту з дозволу інструктора та в супроводі інструктора.

Претендент зобов'язаний:

 • ознайомитися зі своїми правами та обов'язками, цими Інструкціями та дотримуватися їх;

 • вчасно прибути до визначеного місця проведення іспиту;

 • пройти процедуру ідентифікації особи для складення іспиту, надавши документ, що посвідчує особу (для іноземців та осіб без громадянства) або підтверджує громадянство України (для громадян України);

 • звернутися до Комісії з повідомленням про реальний чи потенційний конфлікт інтересів (за наявності);

 • виконувати всі вказівки інструктора та/або відповідальної особи Комісії;

 • дотримуватися правил поведінки в громадському місці.

Претендентові заборонено:

 • проносити до приміщення небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю інших осіб, які перебувають у місці проведення іспиту, а також предмети, які можуть заважати проведенню іспиту;

 • порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки;

 • покидати місце складення іспиту без дозволу та супроводу інструктора (одночасно з аудиторії в супроводі інструктора може вийти один претендент / одна претендентка);

 • мати на столі будь-які речі, окрім води, ліків, документа, який посвідчує особу, ручки та листка для чернетки, виданого інструктором;

 • спілкуватися в будь-якій формі під час виконання завдань з іншими претендентами або третіми особами;

 • списувати відповіді; користуватися довідниками, посібниками, підручниками, словниками; використовувати будь-які інші джерела інформації на паперових або електронних носіях;

 • читати перед камерою заздалегідь заготовлені тексти;

 • самовільно змінювати тему повідомлення в межах усної частини іспиту;

 • використовувати засоби зв'язку, пристрої для зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, що не передбачені процедурою проведення іспиту;

 • копіювати завдання з екрана комп'ютера.

Права й обов'язки інструктора

Інструктором не може бути особа, яка має ступінь бакалавра та/або магістра за спеціальністю "Філологія", "Середня освіта" (предметна спеціальність "Українська мова і література") та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та/або доктора наук за спеціальністю (спеціалізацією) "Українська мова".

Інструктор має право:

 • на неупереджене ставлення до себе;

 • на ознайомлення із правами й обов'язками інструктора;

 • надавати процедурну допомогу претендентові під час проходження іспиту;

 • на вільний доступ до електронного кабінету Інструктора;

 • на оплату наданих послуг на підставі укладеного договору.

Інструктор зобов'язаний:

 • дотримуватись цих Інструкцій щодо організації та проведення іспиту;

 • повідомити відповідальній особі від уповноваженої установи про потенційний, реальний конфлікт інтересів, що може виникнути під час проведення іспиту;

 • у день іспиту завчасно прибути до іспитової аудиторії, де претенденти складатимуть іспит, і мати із собою документ, що посвідчує особу;

В іспитовій аудиторії під час іспиту:

 • контролювати перебіг іспиту та дотримання з боку претендентів вимог порядку проведення іспиту;

 • фіксувати факти порушення претендентом процедури та вимог порядку проведення іспиту й інформувати про це Комісію;

 • нагадати претендентам про обов'язкове використання кнопки "Відмовитися від іспиту" у разі небажання продовжувати іспит у будь-який момент від його початку;

 • за 10 хвилин до закінчення часу, визначеного на іспит, нагадати претендентам про час та повідомити про необхідність зберегти всі відповіді і вчасно завершити іспит;

 • переконатися, що кожен претендент вчасно завершив іспит (коректно зберіг і відправив свої відповіді);

 • інформувати Комісію про виникнення технічних несправностей, непередбачуваних ситуацій або форс-мажорних обставин (оголошена повітряна тривога, відбулося незаплановане відімкнення електроенергії, зник інтернет-зв'язок, трапився технічний збій у роботі комп'ютерного обладнання тощо), що унеможливили виконання та зберігання виконаних претендентами завдань;

 • у разі виникнення непередбачуваної ситуації забезпечити організований вихід претендентів з іспитової аудиторії і перевести їх у безпечне місце (укриття, сховище тощо).

Права й обов'язки екзаменатора Комісії

Екзаменатором Комісії може бути працівник уповноваженої установи або фізична особа - підприємець, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра за спеціальністю "Філологія", "Середня освіта" (предметна спеціальність "Українська мова і література") та/або науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук) за спеціальністю (спеціалізацією) "Українська мова".

Екзаменатор Комісії зобов'язаний:

 • бути неупередженим стосовно претендента, завдання якого він оцінює;

 • перевіряти й оцінювати доступні для перевірки завдання відкритого типу письмової та/або усної частин іспитів за графіком і в обсягах, визначених договором;

 • перевіряти й оцінювати доступні для перевірки завдання відкритого типу усної та/або письмової частин іспитів відповідно до затверджених Комісією критеріїв;

 • відмовитися від оцінювання та використати внутрішню системну функцію скасування перевірки, якщо має підстави передбачати потенційний, реальний конфлікт інтересів (якщо на оцінювання потрапило завдання, виконане членом родини, підлеглим або керівником) згідно з вимогами Закону "Про запобігання корупції";

 • оцінити завдання усної частини іспитів у 0 балів, якщо мовлення претендента записане неякісно, його не чути зовсім або чути невиразно, що унеможливлює оцінювання, й обов'язково написати в полі для коментаря короткий відгук з обґрунтуванням;

 • оцінити завдання усної та/або письмової частин іспитів у 0 балів, якщо претендент порушив Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 2021 року № 409, й обов'язково написати в полі для коментаря короткий відгук із вказівкою на порушення;

 • відмовитися від оцінювання та використати внутрішню системну функцію скасування перевірки, якщо на перевірку надійшов файл із відсутнім текстом або відеозаписом, і обов'язково написати в полі для коментаря коротке пояснення.

Екзаменаторові заборонено:

 • бути інструктором;

 • передавати іншій особі/особам свій ідентифікатор користувача в іспитовій системі, пароль та інші засоби доступу; копіювати та поширювати у будь-який спосіб інформацію, що містить виконані претендентом завдання усної та/або письмової частин іспитів;

 • копіювати та поширювати у будь-який спосіб інформацію, що містить виконані претендентом завдання усної та/або письмової частин іспитів;

 • копіювати та поширювати інформацію про зміст завдань усної та/або письмової частин іспиту;

 • не дотримуватися затверджених Комісією критеріїв оцінювання, допускаючи їхнє довільне трактування, що може вплинути на об'єктивність оцінювання.

LIGA360:Органи влади - зручний інструмент для роботи кожного держслужбовця. Ефективний аналіз законодавства, перевірка компаній та фізосіб, новини й аналітика. Замовте доступ за посиланням.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини