Знайдено: 5728
Знайдено: 5728
Знайти найближчого
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Львів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Львів

1. Представництво інтересів та захист прав у судах усіх інстанції та будь-якої юрисдикції, підготовка та подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, відзивів та заперечень, клопотань та заяв будь-якого характеру, складності та змісту;2. Юридичний супровід господарської діяльності підприємств та абонентське обслуговування, ведення справ на будь-якому етапі;3. Представництво інтересів та захист прав під час примусового виконання державною виконавчою службою рішення суду (виконавчого листа, наказу), виконавчого напису нотаріуса та інших виконавчих документів;4. Ведення переговорів із приводу мирового врегулювання спорів на будь-яких етапах;5. Претензійна робота, підготовка проектів договорів та юридичний (правовий) супровід із питань документального оформлення правовідносин;6. Юридичний супровід під час укладення договорів, отримання дозволів, ліцензій, погодження будь-якої документації та представництво інтересів у відносинах із приватними, державними нотаріусами (нотаріальними конторами), посадовими особами, державними органами та установами;7. Допомога у реєстрації переходу, виникнення та припинення речових прав на нерухоме майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), реєстрації переходу, виникнення та припинення арештів, заборон та обтяжень;8. Реєстрація юридичних осіб (суб’єктів господарювання: ТзОВ, ПП, ПАТ, ФОП та ін.), підготовка установчих документів (статутів, положень, тощо), допомога у отриманні (виготовленні печаток, штампів) та взятті на облік пенсійним фондом, органами статистики та ін.;9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад) їх посадових чи службових осіб;10. Надання безкоштовних правових консультацій із будь-яких питань;Сферами нашої діяльності зокрема є: цивільні, господарські, податкові, земельні, корпоративні, кредитні, страхові, трудові, житлові, сімейні та інші спори.

• Захист обвинувачених • Господарські спори • Спори про право власності • Податкове планування для юросіб • Супроводження залучення фінансування
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Бердянськ
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Бердянськ
• Розлучення та поділ майна • Захист обвинувачених • Спори з держорганами • Трудові спори • Спори про право власності
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Запоріжжя
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Запоріжжя

OOO «Кoнcaлтингoвый цeнтp «Тaндeм» являeтcя укpaинcкoй кoмпaниeй, cпeциaлизиpующeйcя нa пpeдocтaвлeнии уcлуг состоявшемуся бизнecу и тем, кто желает начать свое дело.         

Ocнoвные виды oкaзывaeмых уcлуг – юpидичecкий и  бухгaлтepcкий aутcopcинг, кoнcaлтинг, уcлуги бизнec-плaниpoвaния, paзpaбoткa caйтoв и кopпopaтивных cтилeй. Кoмпaния paбoтaeт кaк c peзидeнтaми, тaк и с нepeзидeнтaми Укpaины.          
Миссией кoмпaнии «Кoнcaлтингoвый цeнтp «Тaндeм» являeтcя помощь в создании, развитии и усовершенствовании бизнеса своих клиентов.          
Oтличитeльная чepта кoмпaнии  «Кoнcaлтингoвый цeнтp «Тaндeм» - oптимaльнoe и oпepaтивнoe peшeниe пocтaвлeнных зaдaч, нaпpaвлeннoe нa  дocтижeниe нeoбхoдимoгo peзультaтa, а так же кoмплeкcнoe и кaчecтвeннoe пpeдocтaвлeниe уcлуг, чтo дaeт вoзмoжнocть peшить вce вoзникающиe вoпpocы, нe мeняя иcпoлнитeля, тeм caмым экoнoмя вpeмя и cpeдcтвa клиента.          
Пoлoжитeльным кaчecтвoм кoмпaнии «Кoнcaлтингoвый цeнтp «Тaндeм» являeтcя динaмикa pocтa пpoфeccиoнaлизмa cпeциaлиcтoв кoмпaнии. Кoмaндa cпeциaлиcтoв пocтoяннo paзвивaeтcя, пoвышaeт cвoю квaлификaцию, чтo oбecпeчивaeт выcoкий уpoвeнь пpeдocтaвляeмых уcлуг.          
Пpинципы paбoты кoмпaнии «Кoнcaлтингoвый цeнтp «Тaндeм»:
- opиeнтиpoвaннocть нa пoтpeбнocть клиeнтa;
- чecтнocть и пpoзpaчнocть coтpудничecтвa мeжду нaшeй кoмпaниeй и зaкaзчикoм;
- гибкocть цeнoвoй пoлитики;- oпepaтивнocть;
- индивидуaльный пoдхoд к кaждoму клиeнту;
- унивepcaльнocть;
- кoнфидeнциaльнocть;
- oтвeтcтвeннocть зa peзультaт.          
Coтpудничaя c нaми, Вы пoлучaeтe:
- нaдeжнocть и пoлную кoнфидeнциaльнocть пpeдocтaвлeннoй инфopмaции;
- гapaнтию эффeктивнocти выпoлнeния paбoты;
- кoмплeкcнocть oбcлуживaния;
- экoнoмию cpeдcтв (бухгaлтepcкий или юpидичecкий aутcopcинг бoлee экoнoмичeн, чeм coдepжaниe штaтнoгo coтpудникa);
- экoнoмию вpeмeни (пpи нeoбхoдимocти, cпeциaлиcты кoмпaнии пpиeдут к Вaм в oфиc).          
OOO «Кoнcaлтингoвый цeнтp «Тaндeм» цeнит cвoю кoмaнду, cвoих клиeнтoв и  пapтнepoв, пpизнaeт эффeктивнocть кoмaнднoй paбoты и cтpeмитcя к ee укpeплeнию. Кoмпaния «Кoнcaлтингoвый цeнтp «Тaндeм» вceгдa oткpытa для пapтнepcких, дoлгocpoчным oтнoшeний.          
Выбpaв кoмпaнию «Кoнcaлтингoвый цeнтp «Тaндeм», Вы oбpeтeтe нaдeжнoгo пapтнepa и пoмoщникa в peшeнии cвoих бизнec - зaдaч.
• Корпоративні спори • Спори з держорганами • Господарські спори • Податкове планування для юросіб • Публічні кошти
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ
Адвокатское и риелторское объединение Украины — квалифицированные юридические консультации, профессиональная юридическая помощь в:

1. Получении лицензий, сертификатов, разрешений, регистрации предприятий и прочих вопросах бизнеса.
2. Представительство адвоката в хозяйственных, налоговых, бракоразводных и уголовных делах, а также в других досудебных и судебных спорах.
3. Правовая помощь и получение ВНЖ, ПМЖ, гражданства для иностранцев.
4. Сопровождение юриста при купле-продаже недвижимости. Юридическое противодействие мошенничеству. 

Наша цель — облегчить решение юридических проблем для граждан, а также гостей Украины.

Для этого мы создали ежедневно обновляющийся юридический блог, задача которого разъяснить вопросы, которые постоянно остаются открытыми, среди них:

1. Создание бизнеса. Начиная с выбора организационно-правовой формы, заканчивая безболезненной ликвидацией, получение сертификатов, разрешений, лицензий.
2. Контроль государственных органов. Всевозможные проверки бизнеса, вопросы налогооблажения, правила ведения споров с контролирующими органами.
3. Приобретение недвижимости. Минимизация рисков, избежание мошенничества при купле-продаже, правильное составление договоров и ведения сделок.
4. Вопросы, решение которых мирным путем уже невозможно. Бракоразводные, наследственные, уголовные дела.

Это далеко не полные перечень вопросов, в решении которых может помочь наша компания.

Посетите наш блог!

Кроме того, мы создали гибкую онлайн-систему, с помощью которой Вы можете получить профессиональную письменную юридическую консультацию дома не выходя из-за компьютера.

Для того, чтобы безболезненно решить Ваши проблемы, обращайтесь прямо сейчас!
• Винаходи, корисні моделі • Податкове планування для юросіб • Супроводження будівельних проектів • Права людини • Договорні спори за участі фізосіб
Адвокатское бюро Смолового
Адвокатське бюро
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ

Адвокатское бюро Смолового – это команда адвокатов и юристов с многолетним опытом представительства интересов в различных отраслях права.Для нашей команды важно достичь максимально приемлемого результата для клиента.Мы гарантируем ответственность, порядочность, конфиденциальность и профессионализм в процессе предоставления услуг.Принятое поручение, а также информация, полученная в процессе его выполнения, являются адвокатской тайной, что дает клиентам нашего Бюро большую уверенность в неразглашении такой информации и невозможности ее использования третьими лицами.Залогом нашего успеха является высокая квалификация адвокатов и юристов нашего Бюро, знание в совершенстве украинского законодательства, творческий поход и незамедлительная реакция на потребности наших клиентов.Важным аспектом деятельности нашего Бюро является поддержка и развитие стабильных отношений с клиентами, ориентирование на выстраивание долгосрочных партнерских отношений.Нашим преимуществом является возможность возмещения затрат на правовую помощь, получение информации от третьих лиц в ускоренном порядке (адвокатский запрос), гарантия неразглашения (адвокатская тайна).Адвокаты и юристы нашего Бюро практикуют в таких отраслях права как: уголовное, хозяйственное, административное, налоговое, таможенное, гражданское, трудовое.

• Захист обвинувачених • Трудові спори • Господарські спори • Договорні спори за участі фізосіб • Супроводження митних процедур
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Житомир
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Житомир
Представляю інтереси за довіреністю в суді, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування тощо, надаю юридичні роз’яснення та консультації. Ціни на юридичні послуги за посиланням:  http://www.karpenko.kiev.ua/?page_id=205 Юрист Карпенко В.М. місто Житомир.  
• Розлучення та поділ майна • Спори з держорганами • Трудові спори • Спори про право власності • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ

Наша компания оказывает услуги по юридическому сопровождению деятельности хозяйствующих субъектов. В частности, представляет интересы клиентов в хозяйственных судах, оказывает юридическое сопровождение возврата дебиторской задолженности, содействует корректному ведению договорной работы, предоставляет юридические консультации. На сегодняшний день существование и развитие современного предприятия, начиная с момента его государственной регистрации и на протяжении всей его деятельности, невозможно без надежной юридической поддержки. Такая правовая поддержка может быть предоставлена нашей юридической компанией в той форме, которая является наиболее оптимальной для Вас. Это может быть как постоянное комплексное юридическое обслуживание, так и оказание отдельных юридических услуг.

• Корпоративні спори • Господарські спори • Захист прав споживачів товарів масового вжитку • Супроводження будівельних проектів • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку
Стрюк и Кононович
Адвокатське об'єднання
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро

Адвокаты Адвокатского Объединения Стрюк С.В. и Кононович Е.Н. осуществляют защиту прав граждан и интересов предприятий по всей территории Украины

• Розлучення та поділ майна • ДТП • Господарські спори • Спори про право власності • Податкове планування для юросіб
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Луганськ
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Луганськ
• Спори з держорганами • Договорні спори за участі фізосіб • Захист прав споживачів товарів масового вжитку • Податкове планування для юросіб • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро

Опыт работы в судебных инстанциях и адвокатуре

• Розлучення та поділ майна • ДТП • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб •  Супроводження страхової діяльності
Нагороди