Знайдено: 5726
Знайдено: 5726
Знайти найближчого
Южное патентное агентство
Патентне агентство
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Одеса
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Одеса
Южное патентное агентство действует на украинском рынке услуг в сфере интеллектуальной собственности с 2009 года. В состав агентства входят как патентные поверенные, так и юристы с опытом работы в сфере интеллектуальной собственности и коммерческой деятельности. За годы своей работы коллектив Южного патентного агентства выработал ряд принципов, которые ставятся во главу практики агентства, а именно: оперативность реагирования на запросы клиентов, рациональный подход, высокие стандарты защиты интересов клиентов.

Южное патентное агентство оказывает услуги в сфере интеллектуальной собственности, коммерческого права, а также в других видах правоотношений, где предполагается использование нематериальных активов. Мы осуществляем консультирование клиентов по любым вопросам, связанным с использованием интеллектуальной собственности, а также способствуем решению нестандартных юридических проблем.

Основными направлениями деятельности агентства являются:
- Регистрация и управление объектами интеллектуальной собственности (торговые марки, авторские права, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доменные имена);
- Аудит интеллектуальной собственности;
- Сопровождение деятельности в сфере информационных технологий;
- Представительство в спорах по вопросам интеллектуальной собственности;
• Винаходи, корисні моделі • Авторскі права • Захист прав споживачів товарів масового вжитку • Захист персональних даних • Інтелектуальна власність на ПО
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Алушта
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Алушта
• Авторскі права • Супроводження тендерних процедур • Супроводження діяльності бюджетних установ • Захист обвинувачених • Податкове планування для юросіб
Юридическая компания "Закон"
Юридична компанія
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Миколаїв
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Миколаїв
• Корпоративні спори • Спори з держорганами • Трудові спори • Господарські спори • Спори про право власності
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ

• Господарські спори • Договорні спори за участі фізосіб • Міжнародне приватне право • Міжнародна торговля • Міжнародний комерційний арбітраж
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ
Адвокатське бюро Олександра Білоуса надає комплекс юридичних послуг з метою забезпечення правової підтримки клієнтів та супроводу їх бізнесу. Досвід та практичні знання в поєднанні з глибинним розумінням особливостей національного правового середовища дозволяють фахівцям бюро діяти оперативно та ефективно в межах законодавства та відповідно до реалій ведення бізнесу в Україні. 
Бюро спеціалізується на представництві в судах загальної юрисдикції, супроводі правовідносин з органами державної виконавчої служби, а також на наданні правової допомоги у сфері кредитних відносин та податкового права.
Ми - одні з небагатьох, хто спеціалізується на юридичному супроводі участі у виборчому процесі. 
Гарантуючи високу якість юридичної допомоги, команда бюро Олександра Білоуса однаково дотримується як професійних стандартів, так і етичних норм. Наша мета - оптимальний результат у розв’язанні Ваших юридичних справ.  

Олександр Білоус - адвокат, магістр права, виконавчий директор Української благодійної фундації імені Івана Богуна  

Практики:  
надання правової допомоги у виборчому процесі  
виконавче провадження 
представництво у судах загальної юрисдикції  
представництво та надання правової допомоги у фінансово-кредитних відносинах 
судове врегулювання податкових спорів  

Освіта 
Київський військовий ліцей імені Івана Богуна (1995 - 1998 рр.)  
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1998 - 2004 рр.), Факультет правничих наук, спеціальність «Правознавство» 
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (2012 р. до тепер), аспірантура   

Професійний досвід  
старший викладач кафедри державно-правових наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” (2004-2007 рр.)  
головний спеціаліст, заступник начальника відділу Служби з представництва у судах України інтересів Президента України Секретаріату Президента України (2007 - 2010 рр.)  
начальник відділу державної виконавчої служби Оболонського та Голосіївського районних управлінь юстиції в місті Києві (2010 - 2011 рр.) помічник Міністра юстиції України, чл
• Господарські спори • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб • Податкове планування для юросіб • Виборче право
Юридична агенція "ПРАВ.КОМ"
Юридична компанія
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Черкаси
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Черкаси

Юридическое агентство "ПРАВ.КОМ" предлагает принципиально новый подход к правовому сопровождению бизнеса. Наш девиз – "предупредить проблему, а не бороться с ней". Принципы нашей работы – честность, индивидуальность, эффективность. 

Предоставляемые юридическим агентством "ПРАВ.КОМ" услуги включают: абонентское юридическое обслуживание корпоративных клиентов; юридический аудит и аудит эффективности системы управления предприятием; правовое сопровождение договорной деятельности, переговоров с контрагентами; сопровождение внешнеэкономических контрактов; получение разрешительных документов в сфере градостроительства; комплексное сопровождение проверок контролирующих и правоохранительных органов; защиту прав интеллектуальной собственности; правовой аудит объектов интеллектуальной собственности, оценку явных и потенциальных рисков; представительство интересов в судебных спорах гражданского, хозяйственного, административного и уголовного судопроизводства; разрешение хозяйственных и коммерческих споров, споров в сфере интеллектуальной собственности, таможенных, административных и трудовых споров; консалтинг по вопросам законодательства и правоприменения; правовое сопровождение деятельности игроков, тренеров, спортивных клубов, заключение контрактов с игроками (резидентами и нерезидентами), досудебное и судебное урегулирование споров. Кроме этого, агенство предоставляет и услуги адвоката.

Залогом эффективности работы юридического агентства "ПРАВ.КОМ" является багаж опыта и навыков членов его команды. Специалистами нашего агентства воплощены уникальные проекты юридического сопровождения операций с имуществом коммунальной собственности, защиты финансовых интересов, защиты права интеллектуальной собственности, оптимизации регуляторной деятельности.

Юридическое агентство "ПРАВ.КОМ" – Ваш надежный партнер для развития бизнеса в гармонии с законом!

• Авторскі права • Трудові спори • Господарські спори • Договорні спори за участі фізосіб • Супроводження діяльності спортивних федерацій
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Дніпро

Аудиторская фирма "Авуар-Н" предоставляет широкий спектр аудиторских и бухгалтерских услуг. Многие из специалистов нашей компании работают на рынке аудиторских услуг с 1994 года. За это время проведено более 1000 аудиторских проверок, получен опыт работы с самыми разными нюансами и вопросами бухгалтерского и налогового учета, заработано доверие наших клиентов и коллег. 

Мы проводим аудит финансовой отчетности, составленной как по П(С)БО, так и по МСФО (IFRS) . По результатам проверки предоставляется аудиторское заключения для подачи в НКЦПФР, которое содержит мнение аудитора относительно достоверности и полноты представленной финансовой отчетности. 
Кроме того мы оказываем услуги по трансформации финансовой отчетности по МСФО,  проверке налоговой отчетности предприятий, восстановлению бухгалтерского учета, а также предоставляем консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
• Корпоративні спори • Акціонерні товариства • Податкове планування для юросіб • Публічні кошти • Супроводження діяльності учасників фондового ринку
Довгаль
Адвокат
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Миколаїв
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Миколаїв

Предоставляю квалифицированную юридическую помощь: - защита подозреваемых, обвиняемых, подсудимых по уголовным производствам; - представительство потерпевших по уголовным производствам, составление гражданских исков о возмещении ущерба, причиненные преступными действиями; - правовая помощь гражданам при допросах в качестве свидетелей и при получении объяснений в правоохранительных органах; - представительство интересов физических лиц в судах по гражданским делам (право собственности, семейное, наследственное, жилищное, договорное право, защита прав потребителей); - защита по делам об административных правонарушениях; - устные и письменные консультации по действующему законодательству Украины; - правовое обеспечение и сопровождение исполнительного производства, в том числе(составление заявлений, жалоб на решения, действия (бездействия) государственных исполнителей и других служебных или должностных лиц, при осуществлении исполнительного производства); - составление и подготовка исковых заявлений в суды, возражений на исковые заявления, апелляционных и кассационных жалоб на судебные решения; - 100% объективная правовая оценка относительно фактических обстоятельств, в которых Вы оказались и пути ее исправления. Время работы с 10-00 до 17-00 часов в будние дни. В выходные и праздничные дни по предварительной записи.

• Розлучення та поділ майна • Захист обвинувачених • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб
Бюро адвоката Фесика
Адвокатське бюро
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Київ

Наше адвокатское бюро было создано в 2009 году. Нашим главным преимуществом является глубокая специализация на определенных отраслях права и, соответственно, значительный опыт, квалификация и высокая результативность в сфере семейного и уголовного права.
Мы уверены, что для предоставления максимально эффективной помощи необходимо заниматься узкоспециализированной адвокатской практикой, так как разные сферы деятельности адвоката имеют на практике большое количество различий.
  Преимущество нашей специализации заключается также в том, что в связи с большим количеством успешно проведенных судебных процессов, мы хорошо знаем специфику работы как судебной системы Украины в целом, так и отдельно взятых судов города Киева. Также мы хорошо знаем нюансы работы нашей правоохранительной системы, что дает возможность построить эффективную линию защиты даже в самых сложных делах. 
    Наше адвокатское бюро уже длительное время успешно специализируется на двух направлениях:
- на семейных спорах («семейный адвокат»): процессы расторжения брака (расторжение брака, развод) ; раздел имущества супругов; споры об установлении места жительства ребенка; лишение родительских прав; международные семейные споры; семейные споры, возникающие в гражданском браке; алименты, а также любые другие семейные споры; семейные споры, связанные с изменением фамилии ребенка; семейные споры, связанные с лишением родительских прав; создание договоров по семейному праву, в частности брачных контрактов (брачных договоров), договоров о добровольном разделе общего имущества супругов; семейные споры, связанные с расторжением семейных договоров.
- на сложных уголовных делах (адвокат по уголовному делу): комплексная защита лиц от уголовного преследования (защита в уголовном деле) на всех стадиях уголовного процесса (в том числе апелляционное и кассационное обжалование приговора в суде); защита свидетеля в уголовном процессе (адвокат для свидетеля); представительство интересов потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе.

• Розлучення та поділ майна • Захист обвинувачених • Трудові спори • Спори про право власності • Договорні спори за участі фізосіб
Юридическая фирма "Корн-Захист"
Адвокатська компанія
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Ірпінь
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Ірпінь
Юридическая фирма "Корн-Захист" предлагает услуги по подготовке документов и регистрации:Регистрация ОООРегистрация общественных организацийРегистрация физических лицРегистрация в регистрационной службеПравовая защита предприятийНАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!КонтактыАдреса: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Дзержинського, 2АТел: (068) 939 15 70; (093) 718 95 22Тел/факс: (045-97) 95-128веб-сторінка: http://korn-zahist.com.ua/e-mail: kornzahist@gmail.com
• Спори з держорганами • Захист прав споживачів товарів масового вжитку • Супроводження правочинів з житлом на первинному ринку • Права людини • Захист персональних даних
Нагороди