VB partners
Адвокатське об'єднання
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Строки слідства як інструмент стримування тиску на бізнес

2.05.2024, 14:20

Провадження безрезультатно можуть тривати роками, що дає можливість вчиняти тиск на бізнес, чим і користується слідство. Дієвим запобіжником проти такого неправомірного впливу є строки розслідування.

Строки розслідування є однією із гарантій дотримання прав учасників провадження. Їх відсутність призводить до численних зловживань з боку слідства, тривалого обмеження інтересів учасників провадження, в тому числі, бізнесу. До їх запровадження фактові провадження тривали роками. Як наслідок:

(1)   підприємці жодним чином не могли впливати на постійні та систематичні слідчі дії відносно них, необґрунтовані вилучення та тривалі арешти майна:

(2)   через тривалі розслідування бізнес зазнавав значних репутаційних втрат;

(3)   непередбачуваність строків слідства унеможливлювала планування бізнес-процесів.

Як реакція на таку ситуацію, наприкінці 2017 в КПК були внесені зміни: (1) запроваджені строки слідства до повідомлення про підозру; (2) встановлений судовий контроль за їх дотриманням; (3) їх порушення стало підставою закриття провадження.

Як результат, можливості неправомірного впливу на підприємництво суттєво скоротились, а слідство під ризиком закриття провадження зосередилось на виконанні завдань розслідування. Так, у зв’язку зі спливом строків слідства 2020 було закрито 247 проваджень (з них 106 – щодо злочинів проти власності та у сфері господарювання), 2021 – 206 (з них 59 – щодо злочинів проти власності та у сфері господарювання).

Однак в грудні 2023 до КПК були внесені зміни, відповідно до яких строки слідства до підозри взагалі не обраховуються. Правоохоронці отримали можливість неконтрольованого, в тому числі, з боку слідчого судді, тиску на учасників провадження. Фактично – відбувся відкат до того стану справ, що існував більше 10 років тому.

На думку команди VB Partners, скасування строків у фактових справах своїми наслідками матиме:

(1)   Тривалі безрезультативні розслідування;

(2)   Тривале обмеження прав учасників через необмежені в часі арешти, систематичні та повторювані слідчі дії;

(3)   Звуження судового контролю за дотриманням прав осіб. Суддя перестав контролювати строки слідства, як наслідок, процесуальну поведінку правоохоронних органів.

Для комплексного вирішення проблеми строків розслідування, експерти VB Partners виділили такі напрямки вдосконалення законодавства:

(1)   Повернення строків слідства у фактових справах (12 міс. – стосовно нетяжких злочинів, 18 міс. – щодо тяжких та особливо тяжких). Встановлення таких строків є достатнім як для виконання завдань провадження та ефективного слідства, так і для недопущення невиправданого тиску на учасників провадження.

(2)   Закріплення виключних повноважень слідчого судді на продовження строків слідства як до підозри, так і після її повідомлення особі.

(3)   Закріплення порушення таких строків як підстави для закриття провадження та можливості його учасників ініціювати таке питання перед слідчим суддею.

Внесення таких змін дозволить суттєво знизити процесуальний тиск на бізнес.