Податкові спори. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Юридична компанія АМБЕР
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Чи законне копіювання оголошень в мережі Інтернет з одного сайту на інший (ч. 2/4)

18.10.2021, 11:37

Чи законне копіювання оголошень в мережі Інтернет з одного сайту на інший (ч. 2/4)

Заява про припинення порушення повинна містити:
а) відомості про заявника, необхідні для його ідентифікації: ім’я (найменування); місце проживання (перебування) або місцезнаходження, адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку власник вебсайту або інші особи в передбачених цим Законом випадках мають направляти інформацію; для заявників - юридичних осіб - ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи у країні місцезнаходження, зокрема в торговельному, банківському, судовому або державному реєстрі, у тому числі реквізити реєстру, реєстраційний номер;
б) вид і назву об’єкта (об’єктів) авторського права і (або) суміжних прав, про порушення права на який (які) йдеться у заяві;
в) вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт авторського права і (або) суміжних прав, зазначених у відповідній заяві, з посиланням на підстави виникнення таких прав та строк їх дії;
г) гіперпосилання на електронну (цифрову) інформацію, розміщену або в інший спосіб використану на вебсайті;
ґ) вимогу про унеможливлення доступу до електронної (цифрової) інформації на вебсайті;
д) відомості про постачальника послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного вебсайту, а саме: найменування; адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку в передбачених цим Законом випадках власник вебсайту або інші особи мають надсилати інформацію;
е) твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною, а наявність у заявника прав, про порушення яких заявлено, перевірена адвокатом, за представництвом (посередництвом) якого подається заява.
Заявник звертається із заявою про припинення порушення виключно за представництвом (посередництвом) адвоката. Адвокат надсилає відповідну заяву, за умови ідентифікації заявника, встановлення його контактних даних та підтвердження наданими заявником документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких висувається вимога.
До заяви додається копія одного з документів, що відповідно до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги заявнику.

Заявник (посадова особа заявника) несе відповідальність за надання завідомо недостовірної інформації щодо наявності у нього майнових прав інтелектуальної власності, про порушення яких йдеться у заяві.

Заявник надсилає заяву про припинення порушень власнику вебсайту з одночасним направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного вебсайту.

За відсутності обставин для відмови у задоволенні вищевказаної заяви, власник вебсайту має невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення, зобов’язаний унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, та надати заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи відповідно до вимог цієї статті.

Підставами відмови у задоволенні даних заяв можуть стати такі обставини, якщо: а) особа, до якої заявник звернувся із заявою про припинення порушення, має право на використання зазначеної в заяві електронної (цифрової) інформації, щодо використання якої направлена заява, за умови надання нею повідомлення про відмову; б) особа, якій надіслано заяву про припинення порушення, не є власником вебсайту, зазначеного у такій заяві; в) заява про припинення порушення оформлена з порушенням вимог, визначених Законом України «Про авторське право та суміжні права», за умови що особа, яка її отримала, інформує заявника про це згідно з вимогами законодавства.

Заява про припинення порушення власником вебсайту викладаються письмово у паперовій та (або) електронній формі.

Згідно ст. 443 Цивільного кодексу України, використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

Загалом, у випадку який розглядається, автором об’єкта права інтелектуальної власності являється автор оголошення. Розмістивши на певному сайті своє оголошення, автор оголошення погоджується з умовами даного сайту. В умовах сайту зазвичай зазначається про те, що розміщена на цьому сайті інформація підлягає копіюванню, а також зазначено, про те, що автор оголошення надає свою згоду на копіювання та розповсюдження вищевказаної інформації. Якщо на сайті даної інформації не зазначено, то копіювання заборонено. Також, зазвичай, на сайтах оголошень розміщений публічний договір, у разі розміщення автором свого оголошення, особа вважається такою, що уклала договір з власником сайту, на якому буде розміщено його оголошення. Часто, в умовах такого договору зазначено про те, що особа, розмістивши своє оголошення на такому сайті передає або не передає сайту своє право на цей об’єкт інтелектуальної власності.