Податкові спори. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Юридична компанія АМБЕР
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ - ДОЗВОЛЕНО? (ч. 3/3)

4.10.2021, 15:21

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ - ДОЗВОЛЕНО?

Також, слід звернути увагу і на те, що основними засадами податкового законодавства є принципи, в яких визначено зміст і спрямованість правового регулювання податкових правовідносин. При цьому, принципи, проголошені у Податковому кодексі України повинні застосовуватися як на стадії встановлення порядку призначення та проведення податкових перевірок, так і на стадії застосування норм, якими визначається порядок призначення та проведення податкових перевірок.

Так, серед принципів, проголошених у Податковому кодексі України, є, зокрема, презумпція правомірності рішень платника податку в тому випадку, коли норми законодавства України допускають неоднозначне трактування прав та/або обов'язків платників податків чи фіскальних органів, у зв'язку з чим виникає можливість для прийняття рішення як на користь платника податків, так і фіскального органу. З цього приводу Податковим кодексом України закріплено правило, що при суперечності норм Податкового кодексу України чи іншого нормативно-правового акта, або норм різних нормативно-правових актів, або ж коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою, та припускають неоднозначне трактування прав та обов'язків платників податків або фіскальних органів, внаслідок чого існує можливість для прийняття рішення як на користь платника податків, так і фіскального органу, рішення має бути прийняте на користь платника податків.

Отже, оскільки Законом України від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким були делеговані Кабінету Міністрів України повноваження щодо скорочення строку дії мораторію на проведення податкових перевірок, встановленого Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", не вносилися зміни ні до Податкового кодексу України, в тому числі до пункту 522 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу, ні до Закону України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ, і Закон України від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ не відноситься до актів податкового законодавства України, у зв'язку з цим, даний закон не може мати пріоритет над нормами, встановленими в Податковому кодексі України, в тому числі і в питанні щодо скорочення терміну дії мораторію на проведення податкових перевірок.

Більше того, приймаючи до уваги наведені вище принципи та правила регулювання відносин у сфері оподаткування, що закріплені в податковому законодавстві України, можна дійти висновку, що Закон України від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" не може визначати правила проведення податкових перевірок під час дії карантину, як і не може делегувати Кабінету Міністрів України повноваження скорочувати терміни дії мораторію, встановленого в підпункті 522 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, оскільки виключно нормами Податкового кодексу України можуть встановлюватися правила призначення та проведення податкових перевірок. Відтак, до закінчення дії карантину, встановленого урядом України, фіскальні органи не мають жодних законних підстав призначати податкові перевірки платників податків, крім тих, що прямо передбачені в підпункті 522 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.