Податкові спори. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Юридична компанія АМБЕР
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: СУДОВА ПРАКТИКА ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ ПРОКУРОРІВ (ч.3/4 )

18.11.2020, 15:04

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: СУДОВА ПРАКТИКА ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ ПРОКУРОРІВ

2)   у справі № 560/4122/19 від 02.09.2020 Хмельницького окружного адміністративного суду[1] та справі № 640/23232/19 від 26.10.2020 Шостого апеляційного адміністративного суду[2] аргументами щодо втручання держави в приватне життя людини без легітимної мети та із порушенням чинного законодавства було: відсутність повноважень для звільнення прокурора з підстав, інших, ніж визначені Законом України «Про прокуратуру, застосовуючи норми Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», а саме положення підп. 1 п. 19 міг бути застосований тільки у разі реорганізації чи ліквідації органу прокуратури чи скорочення штату прокурорів (на час виникнення конфліктної ситуації такого не відбулося). Не встановлено у такому втручанні і легітимної мети, оскільки звільненню позивача з посади не передувала будь-яка індивідуальна оцінка його роботи на посаді прокурора, не зазначалося про вчинення ним незаконних дій, прорахунків у роботі чи незадовільної поведінки, яка б несумісною зі статусом прокурора;

3) у справі № 420/6641/19 від 24.07.2020 П’ятого апеляційного адміністративного суду[3] та справі № 200/13482/19-а від 18.02.2020 Донецького окружного адміністративного суду[4] щодо звільнення в результаті поданої раніше прокурором заяви про атестацію за невстановленою формою вказується таке:

Закон «Про прокуратуру» не пов’язує звільнення з посади прокурора у зв’язку із відсутністю у поданій прокурором заяві про переведення на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора та про намір пройти атестацію абзаців, положень, зміст яких визначений у формі типових заяв прокурора, встановлених у додатку 2 до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України від 03.10.2019 № 221, за умови подання таким прокурором у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про переведення до Офісу Генерального прокурора про намір у зв’язку із цим пройти атестацію. Неврегульованість на нормативному рівні питання, яким  чином мав би діяти Генеральний прокурор при отриманні ним заяви, яка не повною мірою відповідає за своїм змістом та формою додатку 2, у будь-якому разі не може тягнути за собою вкрай негативні наслідки для прокурора у вигляді його звільнення з посади, у тому числі внаслідок вільного трактування відповідачем вимог, вказаних вище нормативно-правових актів. Єдиним наслідком подання прокурорами заяв, які не відповідають встановленим формам, наведеним у додатках до вказаного Порядку, є невідкладне повернення відповідним прокурорам таких заяв для належного оформлення. Ані Законом України «Про прокуратуру», ані Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», ані Порядком проходження прокурорами атестації не передбачене ототожнювання невідповідності поданої позивачем заяви формі, що встановлена додатком 2, неподанню такої заяви взагалі;[1] Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91634923  (дата звернення: 06.11.2020).
[2] Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92481532 (дата звернення: 06.11.2020).
[3] Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90589947 (дата звернення: 06.11.2020).
[4] Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87919788 (дата звернення: 06.11.2020).