Податкові спори. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Банківське та інвестиційне право. Національна ліга
Юридична компанія АМБЕР
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Види відповідальності за порушення трудового законодавства (частина 1)

20.10.2020, 13:43

Види відповідальності за порушення трудового законодавства (частина 1)

Конституцією України гарантовано право на працю, рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.

Високий рівень умов праці, охорону трудових прав працівників встановлює трудове законодавство, яке складається передусім з Конституції України, міжнародних договорів, які ратифіковано Україною, Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), законів про працю та інших актів законодавства України.

Відповідно до положень КЗпП України, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

За порушення трудового законодавства винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, фінансової та кримінальної відповідальності.

Тобто, законодавством України встановлено різні види юридичної відповідальності за порушення трудового законодавства.

Згідно з КЗпП України, є два види дисциплінарної відповідальності – догана або звільнення.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з них.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу, обрання, затвердження і призначення на посаду відповідного працівника.

Крім того, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими щодо згаданих органів.

Зазвичай на підприємстві право прийняття та звільнення працівників надається керівнику, а тому керівник підприємства має право застосовувати дисциплінарне стягнення до працівника, винного у вчиненні дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. В цей строк не враховується час звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Однак, дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Вид дисциплінарного стягнення роботодавець обирає з урахуванням тяжкості та обставин вчиненого проступку, його наслідків, характеристики працівника.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржено працівником у встановленому законом порядку.

Згідно із законодавством, дисциплінарна відповідальність настає, зокрема, за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

Матеріальну відповідальність працівники несуть за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

Такий вид відповідальності, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Матеріальна відповідальність може бути застосована незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Службова особа підприємства, установи, організації винна у порушенні трудового законодавства також може бути притягнута, як до дисциплінарної, так і матеріальної відповідальності.

Зокрема, дисциплінарна відповідальність керівника підприємства, його заступника, головного бухгалтера, його заступника настає за одноразове грубе порушення трудових обов’язків.

Матеріальна відповідальність керівника підприємства настає, зокрема, за дії, внаслідок яких заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати; невиплату з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені строки; несвоєчасну виплату заробітної плати понад один місяць з вини керівника підприємства, що призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством; незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу, а також затримка виконання рішення суду про поновлення на роботі.

Застосувати до службових осіб (керівників) підприємства, установи, організації як найманих працівників дисциплінарне та матеріальне стягнення має право орган, який приймає згаданих осіб на роботу.

Адміністративна відповідальність посадових осіб підприємств, а також фізичних осіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП).

Притягнення зазначених осіб до адміністративної відповідальності здійснюється на підставі рішення суду, яке ухвалюється за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, складених уповноваженими на те особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, – Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), а також іншими особами, яким за законом надано таке право.

Козятник Людмила Григорівна

Юрист ЮК АМБЕР

Адвокат, магістр права