Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

НБУ ліцензуватиме банки по-новому

3.01.2019, 14:19
436
0

Набрало чинності Положення про ліцензування банків
Набрало чинності Положення про ліцензування банків

Нацбанк запроваджує новий принцип у питаннях ліцензування банків: перехід від формалістичного до ризик-орієнтованого підходу.

Зазначений принцип закладено в новому Положенні про ліцензування банків (далі - Положення). Цей документ замінив положення, прийняте ще у 2011 році.

Серед ключових нововведень правового регулювання у сфері ліцензування банків, що знайшли своє відображення в Положенні, можна виділити такі.

Щодо оцінки фінансового стану юросіб і майнового стану фізосіб

Визначено детальні критерії оцінки фінансового/майнового стану залежно від суб'єктів, які підлягають перевірці, а також від обставин, за яких така перевірка здійснюється.

Установлено вимоги до бізнес-плану, що подається до Нацбанку для отримання банківської ліцензії юрособою, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особою, яка має намір набути контроль над діючим банком.

Визначено вимоги до потенційного контролера стосовно подання до НБУ інформації щодо фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться ним на надання фінансової підтримки банку відповідно до бізнес-плану.

Змінено підхід до перевірки достатності власних коштів при набутті чи збільшенні істотної участі у банку, а саме здійснення такої перевірки проти більшої з таких величин: регулятивний капітал банку (величина пропорційна частці у статутному капіталі банку, що набувається/збільшується); мінімальний регулятивний капітал, установлений для банків НБУ*; ціна набуття/збільшення істотної участі в банку.

Змінено підходи до оцінки фінансової стійкості юрособи, а саме замість вичерпного переліку показників платоспроможності встановлені рекомендовані показники фінансової стійкості; передбачено вимогу щодо здійснення оцінки з урахуванням галузі та специфіки діяльності юридичної особи; дозволено здійснення оцінки не лише аудитором, але й іншим консультантом.

Посилено вимоги до джерел власних коштів фізосіб, що спрямовуються на капіталізацію банку та на набуття чи збільшення істотної участі в ньому. Йдеться про необхідність їх зберігання в безготівковій формі безперервно протягом 1 року.

Фізособам надано право не подавати до НБУ підтвердження джерел власних коштів/майна, якщо вони перебувають у їх власності безперервно більш як 15 років і щодо них відсутні будь-які спори з третіми особами.

Щодо оцінки ділової репутації юридичних і фізичних осіб

Поділено усі визначені Нацбанком ознаки небездоганної ділової репутації на чотири групи:

- перша група включає ознаки, пов'язані з дотриманням закону та публічного порядку, за наявності яких визнання ділової репутації небездоганною здійснюється НБУ обов'язково;

- три інших групи включають ознаки, пов'язані з виконанням фінансових зобов'язань, з професійною діяльністю та з обійманням посад чи володінням істотною участю в неплатоспроможних банках, щодо яких передбачено можливість застосування процедури "відбілювання". За результатами цієї процедури НБУ має дескрецію при прийнятті рішення щодо ділової репутації особи.

Установлено право Нацбанку приймати рішення про небездоганність ділової репутації особи за відсутності ознак, прямо визначених Положенням, якщо встановлені інші фактори, що свідчать про небездоганність ділової репутації особи. Зокрема, це систематичне порушення законодавства, стандартів ділової етики тощо.

Щодо погодження набуття чи збільшення істотної участі в банку

Визначено особливості погодження для різних видів набуття/збільшення істотної участі, зокрема: для випадку внутрішньогрупової реструктуризації встановлено, що при зміні проміжних компаній, за умови незмінності кінцевого власника банку, документи подаються лише щодо таких проміжних компаній; для випадків набуття/збільшення істотної участі за довіреністю та у разі укладення правочину про управління.

Встановлено заборону на управління банком власними акціями та акціями/частками участі юридичних осіб у своєму ланцюгу володіння (банкам надано один рік на припинення такого управління).

Щодо керівників банків

Установлено додаткові вимоги відповідності керівників банку: це відсутність конфлікту інтересів, можливість приділяти достатньо часу виконанню обов'язків.

Окреслено додаткові вимоги до незалежних директорів - вони не повинні бути акціонерами чи власниками істотної участі в банку.

Розширено перелік осіб, які обов'язково проходять у НБУ тестування та співбесіду. До переліку таких осіб тепер входить незалежний директор, члени правління - відповідальні за ризик-менеджмент (CRO) та комплаєнс (CCO).

Щодо відкриття відокремлених підрозділів банків і початку нових видів діяльності

Положення передбачає лібералізацію вимог до відкриття відокремлених підрозділів і початку нових видів діяльності. Зокрема, замість більшості формальних вимог введено умову щодо економічної обґрунтованості такого відкриття/початку діяльності, а також його відповідності стратегії та бізнес-плану банку.

Передбачено суттєве збільшення (з 1 робочого дня до 3 місяців) тривалості тимчасового зупинення діяльності відокремленого підрозділу, про яке необхідно повідомляти НБУ.

Щодо забезпечення прав маломобільних груп населення

НБУ зобов'язав банки надати доступ до всіх приміщень особам із інвалідністю та іншим маломобільним групам населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (з документальним підтвердження цього факту сертифікованим фахівцем).

Визначено перехідний період для приведення банками приміщень у відповідність до зазначених вимог:

- упродовж першого року - не менше 50 % приміщень, розташованих у Києві, обласних центрах і в містах із кількістю мешканців більше 300000 осіб; не менше 30 % приміщень, розташованих у інших населених пунктах України;

- упродовж другого року - усіх приміщень, розташованих у Києві, обласних центрах і в містах із кількістю мешканців більше 300000 осіб; не менше 70 % приміщень, розташованих у інших населених пунктах України;

- упродовж третього року - усіх приміщень.

Положенням вперше на рівні нормативно-правового акта визначено принципи діяльності Нацбанку у сфері ліцензування банків:

- рівноцінність сутності та форм (оцінюються правочини, операції та події за їх економічним, правовим і фактичним змістом);

- пропорційність регуляторних вимог (враховуються обставини та умови конкретної ситуації, за якої застосовуються процедури Положення);

- правова визначеність і обґрунтований сумнів (установлено конкретні вимоги до банків та їх власників, у разі потреби в уточненні інформації Нацбанк має право запитати додаткову інформацію);

- комплексний аналіз (усебічний аналіз кожної особи, що подає документи згідно з Положенням).

Крім того, Положенням передбачено застосування Нацбанком професійного судження при прийнятті відповідних рішень. Професійним судженням є висновок та/або оцінка НБУ щодо фактів, подій, обставин, осіб, що ґрунтується на знаннях і досвіді регулятора у сфері банківського регулювання та нагляду, практичному застосуванні положень законодавства України, а також на комплексному та всебічному аналізі інформації та документів.

Положення набрало чинності 29 грудня 2018 року.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на телеграм-канал ЮРЛІГА t.me/jurliga

Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись