Найдено: 5726
Найдено: 5726
Найти ближайшего
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
С 2003 по 2008 гг. занимал руководящие должности в юридических департаментах различных ГП, ЧП и ООО. В подчинении имел до 10 человек. 
C 2012 по 2016 гг. (c перерывом) возглавлял Адвокатское бюро Кушнарёва. В подчинении имел до 20 человек.
С 2008 г. занимаюсь частной адвокатской практикой.
Член Международной ассоциации юристов (IBA).
Член Ассоциации правоведов Украины.
Член Комитета уголовного и уголовно-процессуального права АПУ.
Член Комитета процессуального права АПУ.
Член Ассоциации адвокатов Украины.
Член Комитета уголовного права и процесса ААУ.
Член Союза юристов Украины.
• Защита обвиняемых • Договорные споры с участием физлиц • ДТП • Права человека • Помощь беженцам и временно перемещенным лицам • Исполнение решений судов • Международный коммерческий арбитраж
Юридична компанія LEXPOINT
Юридическая компания
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Черкассы
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Черкассы

LEXPOINT здійснює свою діяльність у місті Черкаси з 2013 року. Територіальна юрисдикція компанії не обмежується обласним центром, однак, сьогоднішні стратегічні цілі та об’єкти професійних інтересів LP перебувають на території саме цього регіону.

Метою створення компанії були дослідження, розробка та впровадження в регіоні сучасних та найефективніших інструментів, методів і стандартів надання правової допомоги. Проте, аналіз результатів перших двох років діяльності, зокрема оцінка суспільної потреби у продуктах (послугах) компанії та вимог до їх якості, оцінка конкурентного простору та стан ринку юридичних кадрів, поставили перед нами додаткові, більш масштабні та пріоритетні завдання.

Насамперед ми переконалися і визнали, що уся система суспільних стереотипів щодо приватної професійної юриспруденції, правової допомоги в цілому і окремих юридичних послуг зокрема, потребує глибинної реформації. Адже понівечена відомими чинниками уява суспільства про способи і форми надання юридичних послуг, відсутність високого ступеню довіри до юридичного радника і нерозуміння клієнтом змісту і суті юридично-договірних відносин, гальмують еволюцію національного інституту правової допомоги в країні.

У той же час, ми маємо на меті вирішити проблему відсутності в регіоні фактору професійної змагальності саме у командній боротьбі за довіру, визнання і повагу суспільства, оскільки сьогодні регіональний ринок правової допомоги вкрай розосереджений і представлений, здебільшого, юристами-одинаками та неформальними (неофіційними) спілками і осередками правозахисників.

Використовуючи усі переваги колективного інтелекту, сповідуючи виключно офіційні принципи корпоративного управління і кадрового менеджменту, безупинно збільшуючи кількісний та розумовий потенціал компанії, LP націлена і впевнено рухається до першості у командному рейтингу регіональних юридичних фірм.

Співробітники компанії є втіленням та показником особливої професійно-кадрової ідеології, що виражає прагнення LP до абсолютного переродження правознавчої галузі регіону, зокрема, через кардинальне і всебічне оновлення поглядів на правозастосування, реновацію юридичних технік і завдяки відмові від застарілих шаблонів і атавістичних професійних норм.

У кадровій політиці компанії такі характеристики, як енергійність, рішучість, креативність мислення і новаторство мають вирішальну перевагу перед такими почесними референціями, як досвід, кваліфікація, навички, іменні нагороди, зв’язки або ж рейтинг юридичної школи та її відзнаки

• Сопровождение деятельности органов местного самоуправления • Сопровождение приватизационных конкурсов • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Споры с госорганами • Сопровождение строительных проектов • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке
ООО "ЮРАКТИВ"
Юридическая компания
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Харьков
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Харьков

          ООО «ЮРАКТИВ» – юридическая фирма предоставляющая обширный перечень юридических и бухгалтерских услуг, которые обеспечивают как комплексное обслуживание предприятий, так и сопровождение отдельных проектов и направлений. Мы решаем задачи любой сложности, защищаем, прибавляем, развиваем Ваши активы. Все юридические и бухгалтерские услуги сотрудники Юридической фирмы «ЮРАКТИВ» оказывают индивидуально, исходя из интересов и пожеланий нашего заказчика. Качество наших услуг представляет собой не просто поддержание  определённого стандарта, а живой и динамичный процесс постоянного совершенствования.   

Основные направления деятельности:

·         Юридический консалтинг по всем отраслям права. 
·         Правовая работа по обеспечению хозяйственной и иной деятельности предприятий, учреждений и организаций любой организационно-правовой формы.
·         Защита прав и законных интересов клиента в суде и других органах. 
·         Правовая экспертиза учредительных и иных документов организаций любой организационно-правовой формы. 
·         Составление заявлений, договоров, исков, соглашений, контрактов, претензий и других документов, имеющих юридический характер. 
·         Комплексное абонентское юридическое обслуживание предприятий; 
·         Комплексное бухгалтерское обслуживание предприятий. 
           С более подробной информацией о предоставляемых услугах Вы можете ознакомится в разделе «Юридические услуги» и/или «Бухгалтерские услуги». Стоимость данных услуг указана в разделе «Прайс».   Все юридические и бухгалтерские услуги сотрудники Юридической фирмы «ЮРАКТИВ» оказывают индивидуально, исходя из интересов и пожеланий нашего заказчика.    
            Юридическая фирма ЮРАКТИВ, предоставляет своим клиентам возможность выбрать наиболее удобную форму сотрудничества, а именно:
·         Заключить договор на абонентское юридическое обслуживание. 
 ·         Заказать юридические услуги с почасовой оплатой. 
 ·         Заказать Юридические услуги с фиксированной стоимостью.   
             
Нацеленность на достижение результата, индивидуальный подход, строгая конфиденциальность и ответственность — вот основные принципы нашей работы.
• Корпоративные споры • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Налоговое планирование для юрлиц • Интеллектуальная собственность на ПО • Исполнение решений судов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев

Адвокат со специализацией судебной защиты.

Предоставляю юридическую помощь в подготовке процессуальных документов и планировании стратегии судебной защиты в хозяйственном, административном и гражданском судопроизводстве.

Правовая помощь может включать, в частности:

 • составление заявлений, обращений, жалоб, претензий;
 • подготовка искового заявления во всех видах судопроизводства;
 • подготовка апелляционной / кассационной жалобы;
 • составления необходимых процессуальных документов на любой стадии судебного разбирательства (отзыв, ответ на отзыв, возражения, ходатайства, дополнительные объяснения);
 • предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам.

Коротко обо мне:

 1. юридическую практику начал в 2013 году;
 2. магистр права КНУ им. Т. Шевченко (диплом с отличием);
 3. осуществляю адвокатскую деятельность с 2019 года;
 4. последние годы активно представляю интересы клиентов в судах различных юрисдикций и инстанций;
 5. член Ассоциации юристов Украины;
 6. автор многочисленных аналитических статей.
• Корпоративные споры • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • Споры с госорганами
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Борисполь
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Борисполь

Адвокат, юрисконсульт субъекта предпринимательской деятельности

• Разводы и раздел имущества • Взыскание алиментов • Договорные споры с участием физлиц • Семейные споры • Споры с госорганами • Назначение и расчет пенсий • Помощь беженцам и временно перемещенным лицам
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Днепр
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Днепр

Защита прав и интересов на стадии досудебного расследования и судебного рассмотрения

• Разводы и раздел имущества • Взыскание алиментов • Защита обвиняемых • Правовая помощь свидетелям • Помощь при обысках • Медиация • Взаимодействие с профсоюзами
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Одесса
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Одесса

Предоставляем полный спектр юридических услуг, связанных с оформлением, использованием и защитой прав интеллектуальной собственности в Украине и за рубежом:

- патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; 

- регистрация торговых марок; 

- регистрация авторского права; 

- проведение патентных поисков; 

- международное патентование; 

- международная регистрация торговых марок; 

- разработка и регистрация лицензионных договоров, договоров о полной или частичной передаче прав интеллектуальной собственности;

- защита от недобросовестной конкуренции;

- защита прав интеллектуальной собственности на таможне;

- судебная защита;

- анализ и аудит объектов интеллектуальной собственности, помощь в документальном оформлении и оценке нематериальных активов, внесении в уставной капитал компаний,

- регистрация доменных имён, получение штрих-кодов.

Напрямую представляем интересы заявителей в патентных ведомствах Украины, Белоруссии, Российской Федерации. Имея тесные партнёрские связи с иностранными коллегами, обеспечиваем оформление прав и защиту интересов клиентов в других юрисдикциях.

• Авторские права • Торговые марки • Изобретения, полезные модели • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Интеллектуальная собственность на ПО
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев

Юридическая фирма «Горецкий и Партнеры» — это команда высококвалифицированных юристов, адвокатов-знатоков своего дела, которая стабильно работает в сфере юриспруденции и динамично развивается.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГОРЕЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ» ПРЕДЛАГАЕТ:
- Не только конкретные услуги, но и весь комплекс услуг на самых выгодных условиях.
- Информационно-правовые базы, которые регулярно обновляются и позволяют быть в курсе последних изменений законодательства и правовой практики.
- Представляет интересы как небольших организаций и частных лиц, так и крупных предприятий, а также сотрудничает с представителями государственных структур.
- Практикует систему скидок.

• Разводы и раздел имущества • Защита обвиняемых • Хозяйственные споры • Семейные споры • Медиация • Банкротство юридических лиц
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
АО "Роман Гайдай и партнеры" предоставляет полный спектр услуг в сфере уголовного, гражданского, хозяйственного права. Представление интересов в суде, защита бизнеса, помощь в получении лицензии, сертификатов, в проведении тендеров. Защита интересов в Европейском суде по защите прав человека.
Наше Адвокатское Объединение  имеет значительный опыт во многих отраслях промышленности и юридической практики, в частности в сельском хозяйстве, недвижимости, средств массовой информации и коммуникации, страхования, банковского дела,  торговли и строительства, автомобильной промышленности, гостиничного и ресторанного бизнеса. Наши юристы помогают в оформлении вида на жительство, приглашения иностранцев,а также сопровождение в бракоразводном процессе, взыскании алиментов, заключение контактов, регистрация компаний. В составе нашей фирмы имеются также ряд высококвалифицированных финансистов и экономистов, что дает полную возможность работать и предоставлять наши услуги клиентам на самом высоком уровне. 
• Защита обвиняемых • Договорные споры с участием физлиц • Хозяйственные споры • Споры с госорганами • Сопровождение строительных проектов • Права человека
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Адвокатське об’єднання «Клочков та партнери» об’єднало адвокатів з багаторічним досвідом в різних галузях права. Об’єднання було створене з метою максимально ефективної реалізації наданих адвокатам повноважень, для забезпечення повної правової безпеки Клієнтів.
Співпрацюючи з Адвокатським об’єднанням «Клочков та партнери» Ви отримаєте не лише кваліфіковані послуги адвокатів, але й впевненість у тому, що Ваші справи в надійних руках.
Адвокатське об’єднання «Клочков та партнери» пропонує комплекс правової допомоги як фізичним, так і юридичним особам.
З більш детальним описом послуг, які надаються Адвокатським об’єднанням «Клочков та партнери», а також вартістю послуг можна ознайомитись на офіційному сайті об’єднання http://klochkov.partners
• Защита обвиняемых • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Налоговое планирование для юрлиц • Медиация
Награды