Найдено: 5728
Найдено: 5728
Найти ближайшего
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Харьков
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Харьков

 Юридический стаж с 1993 года. 

• Сопровождение выхода участника из ООО • Сопровождение закрытия бизнеса • Сопровождение создания бизнеса • Оформление справок о составе семьи • Оформление брачного контракта • Взыскание алиментов • Усыновление • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Помощь при обысках • Правовая помощь свидетелям • Защита обвиняемых • Возмещение ущерба • Представительство в суде • Гражданские дела • Земельные споры • Споры о прохождении публичной службы • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • ДТП • Споры с госорганами
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев

Регистрация бизнеса, удостоверение договором купли-продажи недвижимости, удостоверение договоров дарения, проставление апостиля на документах, удостоверение подлинности подписи на заявлениях, а так же все иные нотарильные действия предусмотренные действующим законодавтельством Украины.

• Извлечение из ЕГР • Наследование бизнеса • Оформление брачного контракта • Оформление наследства • Проставление апостиля • Оформление предварительных договоров • Оформление доверенностей на представительство в суде • Заверение документов и копий • Услуги госрегистрации • Оформление доверенностей на регистрацию юрлиц • Оформление генеральной доверенности на автомобиль • Оформление доверенностей на распоряжение недвижимостью • Нотариально заверенный перевод • Оформление разрешения на выезд ребенка за границу • Оформление аффидевита • Оформление приглашения в Украину • Оформление доверенностей • Оформление заявлений • Оформление договоров • Оформление дарения земли • Оформление купли-продажи земли • Оформление обмена недвижимости • Оформление дарения домов • Оформление дарения квартир
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Мукачево
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Мукачево

- оформлення спадкових справ на будь-яке майно спадкодавця;

- оформлення заповітів , в тому числі секретних та заповіту подружжя;

- оформлення заяв на виїзд малолітніх та неповнолітніх дітей за кордон України;

- посвідчення будь-яких видів договорів (купівля-продаж та дарування квартири, житлового будинку, земельної ділянки, транспортних засобів та ін, довічне утримання, шлюбний договір, спадковий договір та інші);

 - посвідчення довіреностей;

- пісвідчення юридичних фактів;

 - консультаційні питання, щоб убезпечити клієнта від протизаконних дій.

• Оформление брачного контракта • Оформление наследства • Оформление обмена недвижимости • Оформление дарения домов • Оформление дарения квартир • Оформление аренды домов • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Оформление аренды квартир • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке • Оформление предварительных договоров • Оформление доверенностей на представительство в суде • Заверение документов и копий • Услуги госрегистрации • Оформление доверенностей на регистрацию юрлиц • Оформление генеральной доверенности на автомобиль • Оформление доверенностей на распоряжение недвижимостью • Нотариально заверенный перевод • Оформление разрешения на выезд ребенка за границу • Оформление аффидевита • Оформление приглашения в Украину • Оформление доверенностей • Оформление заявлений • Оформление договоров
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Кривой Рог
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Кривой Рог

Приватний нотаріус Криворізького нотаріального округу Саяпіна Ірина Генріхівна надає нотаріальні послуги з питань:

- оформлення спадщини та заповітів;

- посвідчення договорів з нерухомим та рухомим майном (купівля-продаж, дарування, міна, застава, іпотека, довічне утримання, спадкові договори)

- посвідчення довіреностей  

- засвідчення справжності підпису на документах, що мають юридичне значення

- засвідчення вірності копій

Звертаючись до нотаріуса Ви отримуєте послуги від консультації щодо шляхів вирішення юридичної проблеми та ситуації, замовлення  необхідних документів (послуги БТІ, кадастровий номер, інше,  за найнижчими цінами від найкращих виконавців) до видачі готового документу з реєстрацію прав.

• Оформление брачного контракта • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Оформление обмена недвижимости • Оформление дарения домов • Оформление дарения квартир • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Оформление аренды квартир • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке • Проставление апостиля • Оформление предварительных договоров • Оформление доверенностей на представительство в суде • Услуги госрегистрации • Оформление доверенностей на регистрацию юрлиц • Оформление генеральной доверенности на автомобиль • Оформление доверенностей на распоряжение недвижимостью • Нотариально заверенный перевод • Оформление разрешения на выезд ребенка за границу • Оформление аффидевита • Оформление приглашения в Украину • Оформление доверенностей • Оформление заявлений • Оформление договоров
KREKOTEN LEGAL GROUP
Адвокатское бюро
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев

KLG

Мы - адвокатское бюро. Создаём эффективные юридические решения.

Наша основная специализация: сложные судебные споры, комплексное юридическое сопровождение и защита бизнеса. Уголовно-правовая защита.

Наша команда - опытные адвокаты. Благодаря широкой партнёрской сети, наши клиенты своевременно получают квалифицированную правовую помощь на всей территории Украины по единым высоким стандартам качества. Мы всегда там, где нужны клиенту.

Непрерывно совершенствуемся. Словам предпочитаем продуманное действие. Не пасуем перед сложностями и, при любых обстоятельствах, нацелены на результат. А счастливые клиенты - главный приоритет в нашей работе.

KLG: знаем как можно, даже когда нельзя!

• Сопровождение выхода участника из ООО • Споры собственников с топ-менеджментом • Сопровождение закрытия бизнеса • Сопровождение создания бизнеса • Наследование бизнеса • Корпоративные споры • Помощь при обысках • Правовая помощь свидетелям • Защита обвиняемых • Земельные споры • Споры о прохождении публичной службы • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • ДТП • Споры с госорганами • Отмена ограничений в праве выезда за границу • Исполнение исполнительных надписей • Исполнение решений судов • Международный коммерческий арбитраж • Медиация
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев

Правовое сопровождение субъектов хозяйствования, юридический аудит. Оказание правовой помощи гражданам. Представление интересов в судах по гражданским, хозяйственным и административным делам.

• Извлечение из ЕГР • Споры собственников с топ-менеджментом • Корпоративные споры • Оформление брачного контракта • Взыскание алиментов • Разводы и раздел имущества • Земельные споры • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Семейные споры • ДТП • Споры с госорганами • Защита прав потребителей товаров массового потребления • Защита прав пациентов • Оформление обмена недвижимости • Оформление дарения домов • Оформление дарения квартир • Оформление аренды домов • Ипотечные споры • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Трудовые договоры, контракты
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев

Адвокат, опыт работы в сфере права - 13 лет (в том числе, во время работы на руководящих должностях). Основные направления практики:

  • консалтинг: устные и письменные консультации, составление правовых заключений и меморандумов (в том числе, на английском языке), оценка перспектив и затрат судебного разбирательства, экспертиза документов, сопровождение переговорного процесса;
  • корпоративные правоотношения и ценные бумаги: собрания акционеров АО, собрания участников ООО, операции с ценными бумагами, эмиссия акций, реинвестиция прибыли в уставной капитал, дивиденды, суды;
  • трансграничные операции и валютный надзор: иностранные инвестиции, инвестиции за рубеж, трансграничное движение денежных средств, лимиты валютных операций, сопровождение кредитов от нерезидентов, расчеты в рамках ВЭД, трансграничное финансирование, хеджирование валютных рисков;
  • суды: гражданские, хозяйственные (коммерческие) и административные дела, приведение решений иностранных судов к исполнению в Украине.

Владею иностранными языками: английский (свободно), немецкий (в процессе изучения).

• Сопровождение выхода участника из ООО • Споры собственников с топ-менеджментом • Сопровождение закрытия бизнеса • Сопровождение создания бизнеса • Наследование бизнеса • Корпоративные споры • Акционерные общества • Разводы и раздел имущества • Хозяйственные споры • Семейные споры • ДТП • Налоговое планирование для юрлиц • Консультации частным инвесторам • Сопровождение предоставления финансирования • Сопровождение привлечения финансирования • Международное частное право • Международное публичное право • Право Европейского союза • Сопровождение согласованных действий • Исполнение решений судов • Международная торговля • Операции с ценными бумагами • Сопровождение деятельности участников фондового рынка
Юридична фірма "ЮРІСОН"
Адвокатское объдинение
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев

Адвокаты и юристы юридической фирмы "ЮРИСОН" оказывают правовую помощь физическим и юридическим лицам по большинству вопросов, возникающих в их деятельности.

Мы предоставляем услуги бизнесу в решении хозяйственных и административных споров. Консультируем и осуществляем юридическое сопровождение публичных закупок. Текущая деятельность наших бизнес-клиентов профессионально поддерживается в рамках пакетных программ юридического аутсорсинга.

Частные лица всегда могут получить профессиональную защиту от уголовного преследования и помощь в решении кредитных, страховых, трудовых и семейных споров.

Фирма осуществляет юридическое сопровождение, оказывает правовую помощь адвоката и услуги арбитражных управляющих в делах о банкротстве физических и юридических лиц.

• Корпоративные споры • Оформление брачного контракта • Разводы и раздел имущества • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Споры с госорганами • Международное частное право • Право Европейского союза • Договоры на разработку ПО • Интеллектуальная собственность на ПО • Исполнение решений судов • Сопровождение страховой деятельности • Сопровождение деятельности участников фондового рынка • Прохождение публичной службы • Сопровождение тендерных процедур • Международный коммерческий арбитраж • Медиация • Банкротство физлиц-предпринимателей • Банкротство физических лиц • Банкротство юридических лиц • Трудовые споры • Помощь при обысках • Правовая помощь свидетелям
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Запорожье
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Запорожье

Юридическая фирма Николая Стариченко.

Мы предоставляем юридические услуги (услуги адвоката) в г. Запорожье. Наша цель – дать Вам защиту своих прав и сохранить Ваше время. Мы стремимся добиться для Вас наилучшего результата посредством высококачественного предоставления юридических услуг в г. Запорожье.

Мы заботимся о Вашем благополучии и стремимся предоставить Вам наилучшее обслуживание наиболее правильным образом. 

 

Профессиональные адвокаты фирмы Николая Стариченко в г. Запорожье являются специалистами в областях:

 

— уголовной практики;

— защиты прав детей;

— гражданского права;

— наследственного права;

— земельных споров;

— разрешения споров с контролирующими органами (налоговая инспекция, органы исполнительной власти);

— административных дел;

— трудовых споров;

— защите прав собственности.

 

Рассмотрим более детально, какой спектр услуг оказывают адвокаты фирмы Николая Стариченко в г. Запорожье.

 

Уголовная практика:

 

— защита в преступлениях против жизни и здоровья;

— защита в преступлениях незаконного лишения свободы и похищения человека, торговли людьми;

— защита в преступлениях в сфере собственности (кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением);

— защита в преступлениях в сфере хозяйственной деятельности;

— защита в преступлениях в сфере окружающей среды;

— защита в преступлениях против общественной безопасности;

— защита в преступлениях в сфере безопасности производства;

— защита в преступлениях в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с оказанием публичных услуг;

— предоставление юридической помощи при дорожно-транспортном происшествии;

— помощь адвоката при задержании и обыске;

— защита на стадии досудебного и судебного следствия.

 

Защита прав детей:

 

— восстановление и лишений родительских прав;

— взыскание алиментов;

— определение места жительства ребенка;

— определения порядка общения с ребенком.

 

Административные дела:

 

— обжалование в суде решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий;

— взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула;

— представительство в суде;

— прочие виды правовой помощи.

 

Гражданские дела:

 

— имущественные споры (возврат долгов, возмещение материального ущерба);

— жилищные споры (выписка из квартиры, выселение, вселение);

— семейные споры (развод, раздел имущества, споры о детях);

— наследственные споры (право на наследство, распределение наследства, принятие наследства);

— земельные споры (раздел земли, защита прав собственности, споры по договорам аренды земли).

 

Трудовые споры:

 

— юридическая консультация по трудовым спорам;

— оценка законности действий работодателя (сотрудника);

— составление индивидуальных договоров о найме, контрактов и трудовых договоров;

— судебное взыскание задолженности по заработной плате;

— защита прав работников в случае наложения взысканий работодателем;

— восстановление в должности;

— защита социальных гарантий.

 

Составление документов:

 

— составление искового заявления;

— составление претензии;

— составление жалобы в прокуратуру, полицию, налоговую службу, исполнительную службу;

— составление брачного договора;

— встречный иск;

— отзыв на исковое заявления;

— апелляционная жалоба;

— отзыв на апелляционную жалобу;

— кассационная жалоба;

— отзыв на кассационную жалобу и д.р.

 

Широкий спектр знаний означает, что мы можем оказывать поддержку нашим клиентам во всех сферах их бизнеса и частной жизни.

Каждый адвокат нашей фирмы сочетает в себе профессионализм, глубокое знание законов и их практическое применение в Вашем деле с твердой верой в Ваше право на юридическую помощь. Мы ставим услуги, оказываемые для клиента, и их конфиденциальность на первое место, а также можем посоветовать лучший способ для получения юридической помощи.

Наши цены на услуги адвокатов в г. Запорожье конкурентоспособны и привлекательны.

Когда Вы приходите к нам, Вы попадаете в известную и уважаемую юридическую фирму. Каждый адвокат готов найти время, чтобы выслушать Вашу проблему, правильно оценить ее с точки зрения закона, найти средства правовой защиты, которые касаются Вашей проблемы, и высказаться от Вашего имени, предъявив Вашу точку зрения в лучшем свете.

Мы выступаем за справедливость, равенство и возможности для каждого.

• Взыскание алиментов • Усыновление • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Помощь при обысках • Правовая помощь свидетелям • Защита обвиняемых • Земельные споры • Споры о прохождении публичной службы • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • ДТП • Споры с госорганами • Защита прав потребителей товаров массового потребления • Защита прав пациентов • Отмена ограничений в праве выезда за границу • Исполнение исполнительных надписей • Исполнение решений судов • Трудовые споры • Налоговые консультации для физлиц
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Киев

Имею опыт работы в сфере юриспруденции, больше 10 лет. 

Специализируюсь в хозяйственных и гражданских спорах (семейное, наследственное, трудовое право).  

  Я имею достаточно обширную специализацию, которая затрагивает различные сферы права (в т.ч.:  корпоративное, морское, таможенное, административное, медицинское и др. отрасли права).    

В своей работе руководствуюсь такими принципами:

-давать честные советы своим клиентам,

-осуществлять стратегическое ведение дел клиентов для получения самого благоприятного результата для клиента;

-построение долгосрочных отношений с клиентами.

Юридические услуги, которые предоставляю:

·  Гражданские споры  (семейное, наследственное, имущественное, трудовое и др.);

·  Налоговые споры (разблокировка НН, возмещение НДС и др.);

·  таможенные споры;

·  хозяйственные споры.

 

• Корпоративные споры • Агрохимикаты, пестициды • Оформление брачного контракта • Взыскание алиментов • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • Споры с госорганами • Защита прав потребителей товаров массового потребления • Налоговые консультации для физлиц • Налоговое планирование для юрлиц • Исполнение решений судов • Международная торговля • Сопровождение внутренних водных перевозок • Международное морское право • Сопровождение деятельности автоперевозчиков • Привлечение к материальной ответственности • Трудовые договоры, контракты • Трудовые споры
Награды