Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Хто має вирішити питання про відвід, заявлений Великій Палаті Верховного Суду?

21.03.2018, 12:57
62
0
Роман Брегей
судья Кировоградского окружного административного суда

Що це було?

Невже таке рішення прийняла Велика Палата Верховного Суду?

Аналіз ухвали ВП ВС, якою відмовлено у задоволенні заяви про відвід у справі, де мною оскаржувався Указ Президента про призначення суддів ВС (у тому числі і усіх суддів ВП).

Відвід заявлено усім суддям ВП ВС з тих підстав, що у разі відкриття провадження у справі (суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження) і задоволенні позову їх призначення на посади суддів визнають незаконним.

Стверджував, що у них реальний конфлікт інтересів, який помітить "сліпий".

ВП ВС не визнала у суддів жодного конфлікту інтересів і зробила висновок, що ніхто, окрім неї, не може вирішити відвід, бо не існує іншого суду такої юрисдикції та інстанції.

З ухвалою ВП ВС можна ознайомитись тут.

Пропоную власний аналіз ухвали ВП ВС на відповідність вимогам КАС України і розуміння, що таке реальний конфлікт інтересів.

Вирішуючи заяву, у ВП ВС виник обов'язок відповісти на такі запитання:

- судом якої інстанції є;
- за якими правилами вирішується заява про відвід;
- чи існує у суддів реальний конфлікт інтересів.

1. ВП ВС зробила висновок, що у даному випадку є судом апеляційної інстанції відповідно до приписів частини 5 статті 266 КАС України, про що зазначено в ухвалі.

Погоджуюсь з цим, однак хочу уточнити. Апеляційним адміністративним судом. Це важливо.

2. Отже, відвід повинен вирішуватись за правилами, які застосовують апеляційні адміністративні суди.

Порядок вирішення відводу встановлено приписами статті 40 КАС України, яка налічує 12 частин.

В ухвалі суд згадує про цю норму права, але не вказує, які частини застосовує і не цитує їх.

Зараз розкажу, як розглядається відвід апеляційним адміністративним судом відповідно до приписів частин 3-4 статті 40 КАС України.

"Питання про відвід судді вирішується судом, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість
Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 31 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід."

Який висновок зробив суд щодо обгрунтованості відводу?

"Таким чином, оскільки обставини, наведені ОСОБА_3 на обґрунтування заяви про відвід, не знайшли свого підтвердження, підстав для висновку про наявність передумов для відводу всіх суддів Великої Палати Верховного Суду, визначених статтею 36 КАС, немає."

Що робити суду, коли відвід визнано необґрунтованим і у суді не має судді, який би перевірив такий висновок та вирішив заяву по суті?

Відповідь на це запитання дає припис частини 5 статті 40 КАС України.

"Якщо питання про відвід судді в порядку, визначеному частиною четвертою цієї статті, неможливо розглянути в суді, в якому розглядається справа, то справа для вирішення питання про відвід судді передається до суду відповідної інстанції, найбільш територіально наближеного до цього суду.

Як Ви гадаєте, до якого суду треба передати справу для вирішення питання про відвід у даному випадку?

Відповідь на запитання криється у інстанції суду, який не може розглянути заяву про відвід.

Отже, під поняттям "судом відповідної інстанції" у цьому випадку треба розуміти апеляційний адміністративний суд.

Якщо ж конкретно, то Київський апеляційний адміністративний суд.

Таким чином, відповідно до сукупності приписів частин 3-5 КАС України заяву про відвід суддям ВП ВС міг вирішити по суті тільки згаданий суд.

ВП ВС вирішила її самостійно, чим, на мій погляд, умисно і грубо порушила КАС України. Умисел доводиться тим, що у всіх суддів цього суду існував реальний конфлікт інтересів, так як вирішувалась їх кар'єра в судовій системі.

У разі задоволення заяви про відвід Київський апеляційний адміністративний суд і вирішив би позов. У цьому б не було жодного порушення. Штатна чисельність суду давала б можливість розглянути справу складом суду у такій же кількості, як і ВП ВС. Це б виключало порушення права на справедливий суд.

Більше того, позов б розглянули 17 суддів, які усі кваліфікувалися за адміністративною юрисдикцією, в той час, як у ВП ВС таких лише 4. Інші 13 кваліфікувалися за іншими видами юрисдикції і їх участь у розгляді адміністративної справи порушувала б, на мій погляд, право на справедливий суд, оскільки при призначені на посади у них не перевірялись знання з адміністративного права і процесу. Тобто, рішення б могли прийняти згадана більшість (13 суддів), рівень професійних знань в галузі адміністративного права і процесу держава не перевірила перед допуском до роботи.

3. Гадаю, що ні в кого з читачів не має сумнівів щодо наявності реального конфлікту інтересів у суддів ВП ВС.

У разі задоволення позову вони б повернулися до попередньої роботи, де б отримували заробітну плату, яка в десятки разів менша від теперішньої.

4. Судді ВП ВС можуть не погодитись з таким аналізом і зазначити наступне.

ВП ВС, будучи судом апеляційної і касаційної інстанції, застосовує інші правила вирішення заяви про відвід.

Такі правила встановлені приписами частини 7 статті 40 КАС України.

"Питання про відвід судді Великої Палати розглядає Велика Палата. У розгляді Великою Палатою питання про відвід не бере участі суддя, якому такий відвід заявлено."

Звертаю увагу, що в ухвалі суду Ви не знайдете посилання на цю частину норми права чи цитування її змісту.

Отже, її не застосовували.

Оскільки відвід заявив всім суддям ВП ВС, тому цей суд не зможе вирішити її, щоб не порушити КАС України.

Мотивувальна частина ухвали суду розпочинається з нагадування припису статті 19 КАС України, який зобов'язує суб'єктів владних повноважень діяти тільки за законом.

ВП ВС вирішила захистити моє право на судовий розгляд, позбавивши його справедливості, оскільки вирішила самостійно заяву про відвід усім суддям всупереч приписів частини 7 статті 40 КАС України.

Порушили умисно закон, щоб забезпечити мені судовий несправедливий розгляд.

Дякую, однак не приймаю такий "подарунок" долі.

ВП ВС забула, що КАС України дає відповідь, як діяти суду у ситуації, в якій вона опинилася.

Відповідь міститься у приписах пункту 4 частини 1 статті 29 КАС України.

"Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи."

Наш випадок підпадає під поняття "в інших випадках", бо ВП ВС не може утворити склад суду для розгляду заяви про відвід, а у разі її задоволення - для розгляду справи.

На мою думку, суд передає справу на розгляд іншого адміністративного суду такої ж інстанції.

Це ж логічно.

Нагадаю, що ВП ВС виконувала функцію суду апеляційної інстанції.

Виникає питання: до якого суду і хто підписує документ про передачу справи?

КАС України містить відповідь і на ці запитання.

"Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду, у випадку, визначеному пунктами 4 і 6 частини першої цієї статті." (частина 2 статті 29 КАС України)

Отже, знову Київський апеляційний адміністративний суд.

"Передача справ за підсудністю у випадках, визначених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, здійснюється за розпорядженням голови суду." (частина 7 статті 29 КАС України)

5. В обох нормах КАС України щодо передачі справи на розгляд іншого суду, про які вказав, не існує заборони вчинення, коли порушується предметна підсудність.

Все тому, що забезпечення особи правом не на судовий розгляд, а на справедливий судовий розгляд є пріоритетом держави.

Висновок

На мій погляд, судді ВП ВС вчинили, як мінімум, діяння, яке за ознаками характеризується корупційною складовою.

Якщо ж заглянути глибше, то можливі і ознаки складу злочину, передбаченого положеннями статті 375 КК України.

Не заявили про існування реального конфлікту інтересів і прийняли рішення, яке закон відносить до компетенції іншого суду, керуючись згаданим конфліктом.

Виправити цю ситуацію можуть лише судді ВП ВС, заявивши самовідвід.

Почекаю.

Редакція може не поділяти висловлену автором думку і залишає за собою право на публікацію матеріалів, що виражають іншу позицію.

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН
Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий