Корпоративне право. Прем'єр-ліга
Податковий консалтинг. Прем'єр-ліга
Податковий консалтинг. Прем'єр-ліга
Юридична група EUCON
Юридична компанія
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Стислий огляд судової практики Верховного Суду у сфері трансфертного ціноутворення за 2021 рік

30.04.2021, 17:09

Стислий огляд судової практики Верховного Суду у сфері трансфертного ціноутворення за 2021 рік від аудитора, партнера EUCON Лариси Врублевської

Постанова від 21 січня 2021 року справа №826/17841/17
Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення без змін.
Проведення позивачем співставлення із операціями по реалізації нерезидентом «Ostchem Holding Limited» (Республіка Кіпр) природного газу на ПАТ «Одеський припортовий завод» та ПАТ «Сумихімпром» є помилковим, оскільки, як доведено податковим органом, операції нерезидента «Ostchem Holding Limited» (Республіка Кіпр) з ПАТ «Одеський припортовий завод» та ПАТ «Сумихімпром» по реалізації природного газу були контрольованими. Тобто порівняння здійснювалось у контрольованій операції з ціною на ті ж самі товари також у контрольованій операції, що суперечить методу «порівняння непроконтрольованої ціни». З таких підстав, суд апеляційної інстанції, відповідно до приписів ПКУ та з урахуванням роз`яснень Настанов Організації Економічного співробітництва та розвитку, правильно дійшов до висновку, що при застосуванні методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) позивач не міг використовувати операції «Ostchem Holding Limited» (Республіка Кіпр) з ПАТ «Одеський припортовий завод» та ПАТ «Сумихімпром», які то того ж станом на час виникнення спірних правовідносин перебували у державній власності із часткою держави більше 99%.
Оскільки проведення коригування на ціну транспортування природного газу від європейського хабу до території України для забезпечення належного рівня зіставності ціни в контрольованій операції було неможливим, то суд апеляційної інстанції правильно зазначив, що визначити відповідні зіставні операції у даному випадку відповідач також не міг.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94328301


Постанова від 18 лютого 2021 року справа № 280/1199/19
Позивач зазначив, що контролюючий орган здійснив порівняння цін не на дату укладення зовнішньоекономічного договору, а на дату операції з постачання по кожній партії товару окремо, а також за іншими умовами постачання (за умовами FOB згідно з Правилами Інкотермс-2010, тоді як в зовнішньоекономічних договорах умовами постачання визначені умови СРТ та DAP) без належного підтвердження вартості робіт з перевалки вантажу (товару) на судно, врахованої з метою коригування цін за умовами постачання FOB до цін в умовах постачання СРТ та DAP. Крім того, вартість комплексної ставки перевалки контролюючим органом була врахована без податку на додану вартість (ПДВ), хоча такі операції є об`єктом оподаткування цим податком, а сума податку вплинула на визначення співставних цін, а при співставленні цін на шрот соняшниковий не розмежував ціни шроту соняшникового гранульованого і негранульованого.
Виходячи із меж перегляду справи судом касаційної інстанції, встановлених частинами першою, другою статті 341 КАС, Верховний Суд, як суд права, не наділений повноваженнями на встановлення обставин у справі, без яких правильне вирішення спору неможливе.
Згідно з пунктом другим частини другої статті 353 КАС (в редакції, чинній до внесення змін в цю статтю згідно із Законом від 15.01.2020 №460-ІХ, яка набрала чинності 08.02.2020 та підлягає застосуванню при касаційному перегляді цієї справи відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону) підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи на новий судовий розгляд є порушення норм процесуального права, яке унеможливило встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази.
Зважаючи на викладене, постановлені у цій справі судові рішення підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до суду першої інстанції.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95009878

Постанова від 22 лютого 2021 року справа № 826/12668/17
Виключення відповідної країни з Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 ПКУ, після здійснення платником податку протягом періоду контрольованих операцій, не є підставою для звільнення такого платника податку від обов`язку подати Звіт про такі контрольовані операції, здійснені у період, коли така країна перебувала у відповідному Переліку, оскільки такий обов`язок виник у платника податку у зв`язку з вчиненням у звітному періоді зазначених контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з настанням вказаної обставини, і мав бути виконаний за закінченням відповідного звітного року (у справі, що розглядається - за закінченням звітного 2015 року).
Обставини відповідності Швейцарської Конфедерації критеріям, установленими підпунктом 39.2.1.2 ПКУ, якими керувався Кабінет Міністрів України при прийнятті вказаних розпоряджень та визначенні відповідного переліку держав (територій), знаходяться поза межами розгляду таких справ та можуть бути враховані лише за умови підтвердження такої невідповідності у судовому порядку.

Продовження тексту за посиланням: https://bit.ly/3e224Vr