АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ЦИПІН І ПАРТНЕРИ"
Адвокатське бюро
Відгуки клієнтів

4

Занурення до проблеми
4
Співвідноцення ціна/якість
4
Швидкість реакції на запити
4
Ясність пояснень
4
Рекомендації колег

4

Ведення перемовин
4
Знання законодавства та судової практики
4
Написання документів
4
Аналіз ситуації
4
Активність на сайті:
Активний

Як отримати авторське право на твір

18.10.2021, 15:29

Пісня, вірш, малюнок чи навіть лекції та бази даних – захистити від плагіату можна все, якщо вчасно зареєструвати авторське право на свій твір

Якщо ви є автором твору (літературного, музичного, аудіовізуального, фотографічного, образотворчого тощо), важливо засвідчити своє авторство та захистити майнові та немайнові права на цей твір. Для цього відомості про твір вносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

«Теоретично авторські права виникають на момент створення літературного, музичного чи художнього твору і вони не потребують обов`язкової реєстрації, – зазначає адвокат АБ «Ципін і партнери» Марина Суткович. – Для убезпечення своїх прав варто лише надати творові предметного вираження на папері або цифровому носії, адже ідеї, думки та теорії не можуть отримати захисту. Тобто за наявності належних доказів авторства, реєструвати це право не обов’язково. Однак, при виникненні спору, автор спростить для себе процедуру доказування, адже зможе надати суду свідоцтво».

Як подати заяву на реєстрацію авторського права

Реєструє авторські права ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Зареєструвати їх на себе може фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець. Звернутися за послугою можна особисто або через представника. Заяву про реєстрацію авторського права на твір та зразок заповнення можна знайти на сайті Укрпатенту за посиланням https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-forms

Разом із заявою до Укрпатенту має надійти документ про сплату зборів. Потрібно оплатити збір за підготовку до держреєстрації авторського права та за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Для фізичних осіб розмір цих зборів становить 255 та 8,5 гривень відповідно.

Сплата зборів здійснюється за такими реквізитами:

Отримувач коштів: ГУК у м. Києві/Печерс. р-н/22011900

Код отримувача: 37993783

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Рахунок отримувача (IBAN): UA678999980313090025000026007

Призначення платежу: *;101; 22011900; ЄДРПОУ для юридичних осіб/ІПН для фізичних осіб; збір за держреєстрацію (Прізвище, ім’я, по-батькові автора)/збір за свідоцтво (Прізвище ім’я, по-батькові автора)

Документи, які необхідно надати для реєстрації твору:

 • Заява на реєстрацію авторського права на твір
 • Примірник твору у встановленій матеріальній формі
 • Документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (якщо твір оприлюднено)
 • Документ про сплату збору за підготовку до реєстрації та документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію або копія документів, що підтверджують право на звільнення від сплати збору та державного мита
 • Довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копія довіреності, засвідчена відповідно до законодавства
 • Документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора)
 • Настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних (для реєстрації авторського права на базу даних)
 • Настанова щодо використання програми (для реєстрації авторського права на комп’ютерну програму)
 • Анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення (для реєстрації авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва)

Що можна зареєструвати як твір?

Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
  комп’ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
  аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.