Адвокатское объединение "Вишневый и Партнеры"
Адвокат
Відгуки клієнтів

4

Занурення до проблеми
4
Співвідноцення ціна/якість
4
Швидкість реакції на запити
4
Ясність пояснень
4
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Чи правомірні вимоги страхової про сплату страхового відшкодування в порядку регресу, у випадку неповідомлення страховика про ДТП?

17.02.2022, 18:21

На практиці дуже часто виникають ситуації, в яких вина особи у настанні дтп встановлена рішенням суду, страховик виплачує потерпілому страхове відшкодування. За такої ситуації, страхові компанії вважають, що після виплати страхового відшкодування на користь потерпілої особи, у них виникає право вимоги до винуватця дтп про відшкодування завданої шкоди. Але давайте розберемось, чи правомірні вимоги страхової до винуватця ДТП?

Правовідносини між страховиком та страхувальником врегульовані Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Вказаний закон передбачає, що у разі настання ДТП, водій транспортного засобу, причетний до такої пригоди, зобов`язаний невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, повідомити страховика, з яким було укладено договір ОСЦПВ, про настання ДТП.

Такий обов`язок установлений законодавством для надання страховику можливості перевірити обставини ДТП власними силами і запобігти необґрунтованим виплатам (Постанова Київського апеляційного суду від 12 квітня 2021 року у справі №367/2552/17).

На практиці дуже часто виникають ситуації, в яких вина особи у настанні дтп встановлена рішенням суду, страховик виплачує потерпілому страхове відшкодування, а в подальшому – звертається до винної особи з претензією про виплату суми страхового відшкодування в порядку регресу, мотивуючи свої вимоги тим, що страхувальник формально не повідомив страхову компанію про настання страхової події протягом трьох робочих днів.

За такої ситуації, страхові компанії вважають, що після виплати страхового відшкодування на користь потерпілої особи, у них виникає право вимоги до винуватця дтп про відшкодування завданої шкоди (в порядку регресу).

Більшості людей властиво панікувати та одразу «платити» страховій кошти, що нею вимагаються, аби запобігти судовим процесам. Адже, страхові компанії, направляючи претензії, переслідують мету викликати в людини почуття занепокоєння, тривоги, страху. Вказують про те, що у випадку несплати коштів, страхова буде звертатись до суду.

Але давайте розберемось, чи правомірні вимоги страхової до винуватця ДТП, якщо останній не повідомляв страхову компанію про ДТП протягом трьох днів?

Спеціальний закон про обов’язкове страхування встановлює обов`язок особи невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування, письмово повідомити страховика про настання ДТП.

Факт неповідомлення страховика про ДТП є підставою для відшкодування страхувальником у порядку регресу сплаченого страховиком страхового відшкодування за певних умов.

Так, обов’язок виплатити страховику у порядку регресу суму сплаченого страхового відшкодування у винної особи виникає виключно у випадку, якщо це спричинило неможливість перевірити обставини ДТП власними силами і запобігти необґрунтованим виплатам. Якщо ж факт настання страхового випадку:

  • зафіксований правоохоронними органами;
  • особа, винна в ДТП, притягнута до адміністративної відповідальності;
  • страховик сплатив страхове відшкодування, то сам по собі факт неповідомлення страховика про настання страхового випадку не є підставою для виплати страхового відшкодування в порядку регресу.

Про це свідчить і практика національних судів.

Як вбачається з висновків щодо застосування норм права, викладених у постанові Верховного Суду від 14.02.2018 року в справі № 760/5736/15-ц, суд відхилив доводи страхової компанії про те, що не повідомивши протягом трьох робочих днів з дня настання ДТП страховика про настання страхового випадку, винуватець дтп порушив вимоги закону, оскільки сам по собі факт такого неповідомлення водієм забезпеченого транспортного засобу за умови здійснення повідомлення страховика іншим учасником ДТП, не свідчить про не інформованість страховика щодо настання ДТП та неможливість встановлення ним обставин пригоди.

Отже, опинившись у ситуації в якій страхова пред’являє до вас претензію та просить здійснити виплату страхового відшкодування в порядку регресу, перш за все, ви повинні чітко розуміти про наслідки неповідомлення про ДТП.

Якщо неповідомлення призвело до неможливості встановлення страховою  обставин пригоди, і призвело до необґрунтованих виплат, в такому випадку підлягає компенсації в порядку регресу сума виплаченого страхового відшкодування.

Якщо ж неповідомлення: носить формальний характер; страхова володіла інформацією (з практики так буває у 90% випадків) про факт настання страхового випадку (навіть з повідомлення потерпілого); факт страхового випадку ніким не оспорюється, і він зафіксований правоохоронними органами; винуватець в ДТП, притягнутий до адміністративної відповідальності; страхова компанія добровільно сплатила страхове відшкодування, то в такому випадку відсутні підстави для виплати страхового відшкодування в порядку регресу.

Отже, отримуючи претензії/вимоги від страхової, варто проаналізувати дійсну ситуацію, та розуміти правомірність таких вимог. Враховуючи використання страховими компаніями необізнаність людей із законом у сфері обов’язкового страхування, страхові компанії ніколи не впускають шансу вимагати сплати коштів (навіть знаючи що це неправомірно), тому, на стадії отримання претензії необхідно підготувати письмову відповідь на претензію, в якій викласти свою позицію щодо заявлених вимог.