Найдено: 66
Найдено: 66
Найти ближайшего

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег

4

Ведение переговоров
4
Знание законодательства и судебной практики
4
Написание документов
4
Анализ ситуации
4
Активный
Львов

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег

4

Ведение переговоров
4
Знание законодательства и судебной практики
4
Написание документов
4
Анализ ситуации
4
Активный
Львов
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО АНДРІЯ ВОЛИНЦЯ надає наступні юридичні послуги: 
І. У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
 1) Консультування при започаткуванні бізнесу чи створенні юридичних осіб
2) Правова допомога при розробці установчих документів та внутрішніх положень юридичної особи
3) Вирішення корпоративних спорів та конфліктів
4) Аналіз та розробка схем оптимального корпоративного управління;
5) Захист корпоративних прав учасників ТзОВ
6) Представництво в судах з питань захисту корпоративних прав;
7) Представництво інтересів учасників ТзОВ в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
8) Юридичний супровід угод з відчуження корпоративних прав
9) Проведення процедури due diligence з метою купівлі-продажу бізнесу чи відчуження частки у Статутному фонді
10) Правова допомога та консультування з питань корпоративного права
 
ІІ. У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ 
1) Юридичний супровід договорів купівлі-продажу та оренди нерухомого майна.
2) Представництво інтересів клієнта в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
3) Представництво інтересів клієнта в суді та вирішення спорів у сфері нерухомості.
4) Правовий аудит земельної документації.
5) Консультування з питань оформлення земельної ділянки.
 
ІІІ. У СФЕРІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН 
1) Розробка договорів оренди рухомого та нерухомого майна (нежитлової, комерційної нерухомості, земельних ділянок тощо).
2) Юридичний супровід діяльності з надання послуг оренди нерухомого майна (розробка оптимальних податкових та юридичних механізмів передачі майна в комерційну оренду).
3) Вирішення спорів, що виникають у сфері орендних правовідносин та їх судовий захист.
 
ІV. У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1) Правовий аудит об’єктів інтелектуальної власності.
2) Внесення об’єктів інтелектуальної власності до статутного фонду юридичних осіб.
3) Правовий захист права інтелектуальної власності.
4) Судове представництво у справах про захист права інтелектуальної власності.  Професіоналізм і досвід – запорука Вашої правової безпеки!
• Корпоративные споры • Авторские права • Изобретения, полезные модели • Представительство в суде • Гражданские дела • Договорные споры с участием физлиц • Хозяйственные споры • Судебные споры в сфере строительства • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке • Сопровождение строительных проектов • Оформление аренды квартир • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью • Оформление аренды домов • Оформление аренды земли • Оформление купли-продажи земли
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "BARRISTERS PRIME GROUP"
Адвокатское объдинение

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Львов

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Львов
Маючи величезний досвід у питанні вирішення корпоративних конфліктів та у розв’язанні інших проблемних питань корпоративних відносин, ми захистимо Ваш бізнес та запропонуємо Вам найоптимальніший варіант юридичного вирішення Вашої проблеми. Адвокатське об'єднання  надає консультації як  фізичним так і  юридичним особам, які потребують фахової юридичної допомоги.   Наша правова допомога - це 100% гарантія Вашого успіху

!НАШІ ПОСЛУГИ:  
 І. У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА   
 1) Консультування при  започаткуванні бізнесу чи створенні юридичних осіб
 2) Правова допомога при розробці установчих документів та внутрішніх положень юридичної особи
 3) Вирішення корпоративних спорів та конфліктів 
 4) Аналіз та розробка схем оптимального корпоративного управління; 
 5) Захист корпоративних прав учасників ТзОВ 
 6) Представництво в судах з питань захисту корпоративних прав; 
 7) Представництво інтересів учасників ТзОВ в органах державної влади та органах місцевого самоврядування 
 8) Юридичний супровід угод з відчуження корпоративних прав 
 9) Проведення процедури due diligence з метою купівлі-продажу бізнесу чи відчуження частки у Статутному фонді 
10) Правова допомога та консультування з питань корпоративного права   

 ІІ. У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ   
 1) Юридичний супровід договорів купівлі-продажу та оренди нерухомого майна. 
 2) Представництво інтересів клієнта в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 
 3) Представництво інтересів клієнта в суді та вирішення спорів у сфері нерухомості. 
 4) Правовий аудит земельної документації. 
 5) Консультування з питань оформлення земельної ділянки.  

 ІІІ. У СФЕРІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН   
 1)   Розробка договорів оренди рухомого та нерухомого майна (нежитлової, комерційної нерухомості, земельних ділянок тощо). 
 2)   Юридичний супровід діяльності з надання послуг оренди нерухомого майна (розробка оптимальних податкових та юридичних механізмів передачі майна в комерційну оренду). 
 3)   Вирішення спорів, що виникають у сфері орендних правовідносин та їх судовий захист.   

 ІV. У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 1)   Правовий аудит об’єктів інтелектуальної власності. 
 2)   Внесення об’єктів інтелектуальної власності до статутного фонду юридичних осіб. 
 3)   Правовий захист права інтелектуальної власності. 
 4)   Судове представництво у справах про захист права інтелектуальної власності.
• Корпоративные споры • Авторские права • Представительство в суде • Гражданские дела • Договорные споры с участием физлиц • Хозяйственные споры • Сопровождение строительных проектов
BARRISTERS PRIME GROUP
Адвокатское объдинение

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов

Юридические услуги для бизнеса.

Земельные вопросы. Консультации по земельным вопросам.

Проверка новостроек. Юридическое сопровождение покупки квартиры в новостройке.

Сопровождение строительства и инвестиционных проектов.

Регистрация права собственности.

Корпоративное право.

ИТ-право и интеллектуальная собственность.

• Сопровождение выхода участника из ООО • Сопровождение создания бизнеса • Корпоративные споры • M&A • Торговые марки • Авторские права • Судебные споры в сфере строительства • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке • Сопровождение строительных проектов • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью • Оформление разрешительных документов на строительство • Оформление аренды земли • Оформление купли-продажи земли

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Львов

4

Погружение в проблему
4
Соотношение цена/качество
4
Скорость реакции на запросы
4
Ясность пояснений
4
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Львов

Адміністративні, кримінальні, господарські, цивільні справи

• Корпоративные споры • Защита обвиняемых • Споры с госорганами • Налоговое планирование для юрлиц
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов

Адвокатское бюро «Мартынюк Евгений»:

• Защита, представительство и оказание правовой помощи в основных отраслях права.

• Профессиональный и практический опыт в области права с 2002 года.

Адвокатское бюро «Мартынюк Евгений» осуществляет независимую профессиональную деятельность по защите, представительству и предоставлению правовой помощи в основных отраслях права на всей территории Украины и за ее пределами, в частности:

 • предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам, правовое сопровождение деятельности юридических и физических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления;
 • составление процессуальных и других документов правового характера;
 • защиту прав, свобод и законных интересов лица в уголовном производстве или при рассмотрении дела об административном правонарушении;
 • представительство интересов физических и юридических лиц в судах при осуществлении гражданского, хозяйственного, административного и конституционного судопроизводства, а также в государственных органах, перед физическими и юридическими лицами;
 • представительство интересов физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления в иностранных, международных судебных органах;
 • оказание правовой помощи при исполнении и отбывании уголовных наказаний.

Деятельность бюро осуществляется на принципах: независимости, законности, приоритета интересов клиента, недопустимости конфликта интересов, конфиденциальности, компетентности и добросовестности.

Работники бюро строго придерживаются обязанности хранить адвокатскую тайну в отношении любой информации, ставшей им известной, в частности: о клиенте, вопросы, по которым клиент обращался в адвокатское бюро, содержание консультаций, а также составленных и полученных бюро документов и тому подобное.

При осуществлении деятельности адвокат и другой работник бюро в обязательном порядке:

 • придерживается присяги адвоката Украины и правил адвокатской этики;
 • по требованию клиента предоставляет отчет о выполнении договора о предоставлении правовой помощи;
 • выполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством и договором об оказании правовой помощи.

Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью: серия ЛВ № 001860

Информация в Едином реестре адвокатов Украины: https://erau.unba.org.ua/profile/75373

Идентификационный код юридического лица: 43523444

• Сопровождение выхода участника из ООО • Извлечение из ЕГР • Сопровождение закрытия бизнеса • Сопровождение создания бизнеса • Корпоративные споры • Акционерные общества • Наследование бизнеса • Споры собственников с топ-менеджментом • Торговые марки • Авторские права • Смежные права • Изобретения, полезные модели • Специфические объекты • Регистрация прав на сорта растений • Агрохимикаты, пестициды • Регулирование деятельности агропредприятий • Прохождение публичной службы • Сопровождение тендерных процедур • Сопровождение приватизационных конкурсов • Сопровождение деятельности бюджетных учреждений • Сопровождение деятельности органов местного самоуправления • Публичные средства • Оформление справок о составе семьи • Оформление брачного контракта • Взыскание алиментов • Усыновление • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Помощь при обысках • Защита обвиняемых • Правовая помощь свидетелям • Земельные споры • Споры о прохождении публичной службы • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • ДТП • Споры с госорганами • Защита прав заемщиков • Защита прав вкладчиков • Защита прав потребителей товаров массового потребления • Защита прав пациентов • Налоговые консультации для физлиц • Налоговое планирование для юрлиц • Консультации частным инвесторам • Сопровождение предоставления финансирования • Сопровождение привлечения финансирования • Ипотечные споры • Судебные споры в сфере строительства • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке • Оформление аренды квартир • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью • Оформление разрешительных документов на строительство • Оформление аренды домов • Оформление дарения квартир • Оформление дарения домов • Оформление обмена недвижимости • Права человека • Помощь беженцам и временно перемещенным лицам • Назначение и расчет пенсий • Защита прав журналистов • Защита персональных данных • Договоры на разработку ПО • Интеллектуальная собственность на ПО • Отмена ограничений в праве выезда за границу • Исполнение решений судов • GR • Избирательное право • Конституционное право • Международная торговля • Сопровождение таможенных процедур • Антидемпинговые расследования • Оформление договоров займа • Сопровождение деятельности кредитных союзов • Сопровождение деятельности НПФ • Сопровождение страховой деятельности • Экологическое право • Операции с ценными бумагами • Сопровождение деятельности участников фондового рынка • Оформление договоров купли-продажи автомобиля • Сопровождение внутренних водных перевозок • Сопровождение деятельности авиаперевозчиков • Сопровождение деятельности автоперевозчиков • Медиация • Представительство интересов спортсменов • Сопровождение деятельности спортивных команд • Сопровождение деятельности спортивных федераций • Банкротство физических лиц • Банкротство юридических лиц • Представительство интересов кредиторов • Сопровождение досудебной санации • Банкротство физлиц-предпринимателей • Проставление апостиля • Оформление предварительных договоров • Оформление доверенностей на представительство в суде • Заверение документов и копий • Услуги госрегистрации • Оформление доверенностей на регистрацию юрлиц • Оформление генеральной доверенности на автомобиль • Оформление доверенностей на распоряжение недвижимостью • Нотариально заверенный перевод • Оформление разрешения на выезд ребенка за границу • Оформление аффидевита • Оформление приглашения в Украину • Оформление доверенностей • Оформление заявлений • Оформление договоров • Оформление аренды земли • Оформление дарения земли • Оформление купли-продажи земли • Привлечение к материальной ответственности • Трудовые договоры, контракты • Трудовые споры • Взаимодействие с профсоюзами • Защита коммерческой тайны • Защита от недобросовестной конкуренции
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов

Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" работает во Львове с 2008 года, и за это время приобрели богатый опыт по предоставлению широкого спектра юридических услуг. Сегодня команда состоит более чем из двадцати специалистов. Основные юридические практики - это ИТ право, иммигация иностранцев в Украине и их полное сопровождение. Это иностранные инвестиции, недвижимость, земельное право и строительство, семейное право. Среди наших клиентов есть как и крупные компании, так и мелкий или средний бизнес. Основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в Украине - это защита своего капитала, который чаще всего выражен в людях и иногда в недвижимости или других объектах. Также защита в работе с публичными государственными органами, урегулирования отношений между самими бизнесменами. Со всеми этими вопросами адвокатское объединение "Бачинький и партнеры" справляется на отлично.

Существенным преимуществом в предоставлении клиентам юридического обслуживания является узкая специализация наших адвокатов. Наши специалисты не смешивают направления работы, а работают каждый в своей области. Благодаря специализации адвокаты "Бачинский и партнеры" за годы работы приобрели большой опыт и отличную квалификацию.

Важными принципами в своей работе мы считаем:

 • оперативность работы - мы высоко ценим время наших клиентов, так как сами прекрасно знаем, что время - это деньги. Мы быстро отвечаем на вопросы клиентов и все дела стараемся решать в кратчайшие сроки;
 • конфиденциальность - это одна из важнейших черт адвоката. Мы строго придерживаемся неразглашении тайн и любых деталей дел наших клиентов. Все наши специалисты подписывают жесткие соглашения, касающиеся соблюдение конфиденциальности;
 • ответственность - еще одна важная черта настоящего специалиста. Мы относимся к делам клиентов и стараемся отстаивать их права так, будто это наши личные дела;
 • приложения максимальных стараний - мы осознаем, что для достижения успеха в деле необходимы усилия, и порой не малые. Мы стараемся приложить все силы для благоприятного решения дел клиентов.
• Сопровождение выхода участника из ООО • Извлечение из ЕГР • Сопровождение закрытия бизнеса • Сопровождение создания бизнеса • Корпоративные споры • M&A • Наследование бизнеса • Споры собственников с топ-менеджментом • Торговые марки • Авторские права • Смежные права • Изобретения, полезные модели • Специфические объекты • Оформление справок о составе семьи • Оформление брачного контракта • Взыскание алиментов • Усыновление • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Помощь при обысках • Защита обвиняемых • Правовая помощь свидетелям • Возмещение ущерба • Представительство в суде • Гражданские дела • Земельные споры • Споры о прохождении публичной службы • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • ДТП • Споры с госорганами • Защита прав потребителей товаров массового потребления • Налоговые консультации для физлиц • Налоговое планирование для юрлиц • Международное налоговое планирование • Налоговая оптимизация • Ипотечные споры • Судебные споры в сфере строительства • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке • Сопровождение строительных проектов • Оформление аренды квартир • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью • Оформление разрешительных документов на строительство • Оформление аренды домов • Оформление дарения квартир • Оформление дарения домов • Оформление обмена недвижимости • Защита от недобросовестной конкуренции • Сопровождение согласованных действий • Договоры на разработку ПО • Интеллектуальная собственность на ПО • Отмена ограничений в праве выезда за границу • Исполнение исполнительных надписей • Исполнение решений судов • Конституционное право • Миграционные дела • Международное частное право • Международная торговля • Сопровождение таможенных процедур • Оформление договоров займа • Сопровождение деятельности кредитных союзов • Сопровождение деятельности НПФ • Сопровождение страховой деятельности • Сопровождение тендерных процедур • Публичные средства • Операции с ценными бумагами • Сопровождение деятельности участников фондового рынка • Медиация • Банкротство физических лиц • Банкротство юридических лиц • Представительство интересов кредиторов • Сопровождение досудебной санации • Банкротство физлиц-предпринимателей • Взыскание задолженности • Оформление аренды земли • Оформление дарения земли • Оформление купли-продажи земли • Привлечение к материальной ответственности • Трудовые договоры, контракты • Трудовые споры • Взаимодействие с профсоюзами • Защита коммерческой тайны • Оформление договоров купли-продажи автомобиля • Консультации частным инвесторам
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов

Адвокат в объединении из 8 адвокатов, каждый из адвокатов специализируется в определенной области права. Специализация: дела по ДТП, возмещение причиненного ущерба, взыскании убытков, гражданское право, уголовное право (защита подозреваемых, представительство потерпевших). При необходимости работаем с выездом к клиенту.

Комплексная защита бизнеса, которая включает правовую помощь и проверку персонала на полиграфе. Представляем интересы клиента в контролирующих и правоохранительных органах, других органах государственной власти и местного самоуправления.

Осуществляем проверки на полиграфе (детекторе лжи) в г. Львове и по территории Украины.

• Корпоративные споры • Оформление брачного контракта • Взыскание алиментов • Усыновление • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Помощь при обысках • Защита обвиняемых • Правовая помощь свидетелям • Земельные споры • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • ДТП • Споры с госорганами • Защита прав заемщиков • Защита прав вкладчиков • Защита прав потребителей товаров массового потребления • Защита прав пациентов • Ипотечные споры • Судебные споры в сфере строительства • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке • Сопровождение строительных проектов • Оформление аренды квартир • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью • Оформление разрешительных документов на строительство • Оформление аренды домов • Оформление дарения квартир • Оформление дарения домов • Оформление обмена недвижимости • Исполнение решений судов • Сопровождение таможенных процедур • Энергетика • Сопровождение тендерных процедур • Медиация • Банкротство физических лиц • Представительство интересов кредиторов • Оформление договоров • Оформление аренды земли • Оформление дарения земли • Оформление купли-продажи земли • Привлечение к материальной ответственности • Трудовые договоры, контракты • Трудовые споры • Взаимодействие с профсоюзами • Защита коммерческой тайны • Представительство интересов спортсменов • Сопровождение деятельности спортивных команд
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов

Я практикуючий юрист з 2012 р. та здійснюю свою діяльність у формі Адвокатського бюро “Уляни Вовк”.

Серед послуг, які я надаю на ринку - договірна робота, претензійно-позовна робота, надання консультацій з цивільного, господарського, корпоративного, сімейного, трудового та інших галузей права, представництво інтересів клієнта в судах тощо.

Also I can provide legal services in English. My core areas of practice as an independent attorney are civil law, litigation, taxes, family and labor law, consumer law. I’m highly specialized in debt collection litigation, family law & private clients’ practices, real estate agreements, service agreements.

• Сопровождение выхода участника из ООО • Извлечение из ЕГР • Сопровождение закрытия бизнеса • Сопровождение создания бизнеса • Корпоративные споры • Наследование бизнеса • Споры собственников с топ-менеджментом • Авторские права • Сопровождение тендерных процедур • Сопровождение деятельности бюджетных учреждений • Публичные средства • Оформление справок о составе семьи • Оформление брачного контракта • Взыскание алиментов • Усыновление • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • Споры с госорганами • Налоговые консультации для физлиц • Налоговое планирование для юрлиц • Отмена ограничений в праве выезда за границу • Исполнение исполнительных надписей • Исполнение решений судов • Ипотечные споры • Оформление аренды квартир • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью • Оформление аренды домов • Оформление дарения квартир • Оформление дарения домов • Оформление обмена недвижимости • Привлечение к материальной ответственности • Трудовые договоры, контракты • Трудовые споры • Защита коммерческой тайны • Договоры на разработку ПО
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активный
Львов

7 років юридичного досвіду (в тому числі ведення судових справ). 

Основні цілі моєї діяльності:

- допомогти Вам вирішити юридичні питання із дотриманням вимог чинного законодавства;

- захищати Ваші порушені права, свободи і законні інтереси та відстоювати і забезпечувати їх дотримання. 

Надаю наступні види правової (правничої) допомоги:

- Консультації і роз’яснення з правових питань;

- Правовий супровід діяльності юридичних та фізичних осіб;

- Ведення земельних, цивільних, житлових, сімейних, трудових, адміністративних (в тому числі справ про адміністративні правопорушення) та господарських справ, а також ведення справ, що стосуються нерухомості і будівництва;

- Складення заяв, звернень, скарг, претензій, запитів, договорів, позовних заяв, клопотань, відзивів, пояснень, апеляційних і касаційних скарг та інших документів правового характеру;

- Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у судах, а також в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами.

- Захист порушених прав територіальних громад у зв'язку із прийняттям Кабінетом Міністрів України розпоряджень про затвердження перспективних планів формування територій громад областей та визначення адміністративних центрів і затвердження територій територіальних громад областей.

 

При потребі звертайтесь, буду радий допомогти!

 

З повагою,

адвокат - Олег Лосин

• Сопровождение создания бизнеса • Сопровождение деятельности бюджетных учреждений • Сопровождение деятельности органов местного самоуправления • Взыскание алиментов • Разводы и раздел имущества • Оформление наследства • Возмещение ущерба • Представительство в суде • Гражданские дела • Земельные споры • Споры о прохождении публичной службы • Договорные споры с участием физлиц • Споры о праве собственности • Хозяйственные споры • Трудовые споры • Семейные споры • ДТП • Споры с госорганами • Ипотечные споры • Судебные споры в сфере строительства • Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке • Сопровождение строительных проектов • Оформление аренды квартир • Сопровождение купли-продажи жилых домов • Сопровождение купли-продажи квартир • Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью • Оформление разрешительных документов на строительство • Оформление аренды домов • Назначение и расчет пенсий • Оформление договоров купли-продажи автомобиля • Сопровождение деятельности автоперевозчиков • Медиация • Оформление аренды земли • Оформление дарения земли • Оформление купли-продажи земли • Трудовые договоры, контракты • Трудовые споры • Оформление договоров займа • Взыскание задолженности
Arzinger
Адвокатское объдинение
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев

Независимая юридическая компания Arzinger с главным офисом в Киеве и региональными филиалами в Западной и Южной Украине является одним из лидеров рынка юридических услуг в Украине и уже 15 лет обеспечивает своих клиентов высококачественной юридической поддержкой по всей территории страны. Среди клиентов компании - ведущие представители международного и локального бизнеса.

Компания Arzinger следует высоким стандартам предоставления юридических услуг и является выгодным партнером с учетом огромного опыта работы в различных секторах бизнеса и сферах юридической практики, таких как: M&A, корпоративное право, недвижимость и строительство, антимонопольное и конкурентное право, судебное и арбитражное представительство, интеллектуальная собственность, налоговое право, банковское и финансовое право, ГЧП, государственные закупки, трудовое право, отношения с государственными органами, частный капитал / инвестиции, рынки капитала и IPO. Мы обслуживаем клиентов, занятых в сферах финансовых услуг, энергетики, горнодобывающей промышленности и природных ресурсов, фармацевтики, пищевой промышленности, инвестиционно-банковской деятельности и корпоративных финансов, телекоммуникаций, розничной торговли и развлечений, отельного бизнеса, авиации и автомобилестроения, сельского хозяйства, страхования, инфраструктуры и транспорта.

В Arzinger работают высококвалифицированные специалисты, владеющие глубокими знаниями, с огромным практическим опытом в широком круге юридических вопросов и пониманием местного рынка. Многие из них получили образование за рубежом и имеют опыт международной работы. Наша команда, возглавляемая 8 партнерами, насчитывает более 90 опытных юристов. Все партнеры компании признаны одними из лидеров на украинском рынке юридических услуг и рекомендованы авторитетными международными и национальными рейтингами. Именно поэтому Arzinger может предложить полноценную юридическую помощь и эффективную поддержку в различных сложных сделках, включая вопросы транснационального характера.

Arzinger ведет тесное сотрудничество с юридическими консультантами из многочисленных юрисдикций и является членом международных профессиональных организаций, что позволяет компании привлекать коллег-юристов из различных юрисдикций при проведении трансграничных сделок и предоставлять клиентам высокопрофессиональные юридические консультации.

С целью предоставления клиентам услуг высокого качества Arzinger создала успешно работающие отдел German Desk, который эффективно обслуживает немецкоязычных клиентов в Украине, а также оказывают юридическую поддержку украинским и российским компаниям, представленным на международных рынках.

• Корпоративные споры • M&A • Авторские права • Сопровождение управления земельными банками • Договорные споры с участием физлиц • Трудовые споры • Защита прав пациентов • Налоговое планирование для юрлиц • Сопровождение строительных проектов • Сопровождение привлечения финансирования • Сопровождение согласованных действий • Сопровождение таможенных процедур • Энергетика • Сопровождение деятельности участников фондового рынка • Международный коммерческий арбитраж
Награды