Корпоративное право. Премьер-лига
Налоговый консалтинг. Премьер-лига
Налоговый консалтинг. Премьер-лига
Юридическая группа EUCON
Юридическая компания
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активность на сайте:
Активен

Оглядовий аналіз індивідуальних податкових консультацій (18-22 січня)

27.01.2021, 10:31

Пропонуємо ознайомитись з новим оглядовим аналізом роз’яснень ДПС України за період з 18 до 22 січня, наданих в індивідуальних податкових консультаціях на запити платників податків, від аудитора, радника Юридичної групи EUCON Жанни Білобловської.

До платників податків, які подали звіт про контрольовані операції за податковий (звітний) 2019 рік в термін по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції, передбачені п. 120.3 та п. 120.6 ст. ПКУ щодо неподання/ несвоєчасного подання Звіту про контрольовані операції,  не застосовуються (ІПК від 18.01.2021 р. № 216/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

З урахуванням змін, внесених до ПКУ Законом України від 16.01.20  № 466-IX: при проведенні реорганізації від’ємне значення об’єкта оподаткування податкового (звітного) періоду, що обліковувалося у платника податку, що припиняється, на дату затвердження передавального акта або розподільчого балансу, зменшує фінансовий результат до оподаткування платника податку правонаступника в сумі, що не перевищує суму власного капіталу платника податку, що припиняється, станом на кінець попереднього податкового (звітного) року та за умови, що платник податку, що припиняється, та платник податку – правонаступник були пов’язаними особами більше ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання (злиття) (ІПК від 19.01.2021 р. № 222/ІПК/07-16-04-03-10). 

У разі отримання фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку коштів від надання послуг, виконання робіт за договорами комісії, у Книзі відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами, зокрема, у графі 2 Книги зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, а у графі 3 – сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

Разом з тим, при заповненні податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця до доходу включається лише сума отриманої винагороди комісіонера (ІПК  від 20.01.2021 р. № 229/ІПК/20-40-33-02-10). 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно є найманими працівниками не звільняються від сплати за себе єдиного внеску.

Додатково повідомляємо, що Законом України від 13.05.2020 № 592-IX доповнено ст. 4 Закону № 2464 частиною шостою такого змісту: особи, зазначені у пунктах 4 і 5 частини першої ст. 4, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Ці зміни набувають чинності з 01.01.2021 року (ІПК від 20.01.2021 р. № 230/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Фізична особа – підприємець не може здійснювати адвокатську діяльність, а до доходів, отриманих від провадження адвокатської діяльності, не може бути застосовано спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Законом України від 13 травня 2020 року № 592-IX внесено зміни до Закону № 2464, які набирають чинності з 01 січня 2021 року, зокрема, ст. 4 Закону № 2464 доповнено частиною п’ятою, відповідно до якої особи, зазначені у п. 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік як фізичних осіб –підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464.  (ІПК від 20.01.2021 р. № 231/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Сума винагороди, виплачена фізичній особі – іноземцю, який працює на умовах  договору цивільно-правового характеру, укладеного відповідно до  законодавства України,  є базою нарахування єдиного внеску (ІПК від 20.01.2021 р. № 233/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Фізична особа – підприємець, яка є пенсіонером за віком звільняється від обов’язку нарахування та сплати за себе єдиного внеску (ІПК від 20.01.2021 р. № 238/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Винагорода за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, виплачена фізичним особам, що не є працівниками юридичної особи не є базою нарахування єдиного внеску (ІПК від 20.01.2021 р. № 242/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Більше іформації за посиланням: https://eucon.ua/oglyadovy-j-analiz-indy-vidual-ny-h-podatkovy-h-konsul-tatsij-18-22-sichnya/