АВСТРІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ

Адвокатское объдинение
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активность на сайте:
Активен
Описание

 «Австрійсько–українське об’єднання адвокатів» — Адвокатське об’єднання із позитивним репутаційним капіталом та рядом убезпечених та задоволених клієнтів.

Наші висококваліфіковані спеціалісти відрізняючись широким стратегічним кругозором та інноваційними креативними підходами, беруть на себе весь тягар вирішення як рутинних питань так і складних юридичних проектів, допомагаючи зосередитися клієнту виключно на результатах своєї роботи.

Незмінними та такими, що рухаються вперед з нашою допомогою залишаються наступні великі «акули» українського бізнесу: ТОВ «Енергетична компанія «Енолл», ТОВ «ДОМІО ПАБЛІШІНГ» (Журнал «ELLE» в Україні), DOMIO GROUP SP. Z O.O, ТОВ «ТВІН ЕКСПЕРТ», ТОВ «Технологія здоров'я і краси», ТОВ «ЕКСИМГАЗ», ТОВ «ІНСАЙТ-КОНСАЛТИНГ».

Захист своїх прав нам також довірила ГАТНЕНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА.

Наша унікальність полягає у можливості забезпечення ефективної підтримки та успішного захисту інтересів клієнтів у взаємовідносинах з владною системою держави на всіх рівнях, оскільки саме наші професіонали володіють «нюансами» досвіду роботи з «державною машиною».

Наш авторитет забезпечується повною мобільністю та готовністю врегулювання будь-яких питань 24 години на добу 7 днів на тиждень.

 

                Наші ключові спеціалізації та практики:

1.     Кримінальне право та процес;

- захист у кримінальному провадженні клієнта на будь-якій стадії незалежно від складності справи;

- виявлення та попередження кримінально-правових ризиків, пов’язаних із господарською діяльністю чи окремих бізнес-процесів;

2.     Фінансове право та оподаткування:

- прогнозування податкових обов’язків та свідомого проведення податкового планування (оцінка податкових ризиків );

- розробка багатоваріантних раціональних способів застосування мінімізації податкових платежів, отримання в результаті цього економії, додаткових податкових доходів та ефективне їх вкладення в розвиток підприємства.

- представництво в податкових та митних органах, отримання офіційних індивідуальних податкових / митних роз’яснень.

- супроводження податкових та митних перевірок.

3.     Інтелектуальна власність:

- Реєстрація та захист (охорону) об’єктів прав інтелектуальної власності, включаючи винаходи, торгові марки, патенти, корисні моделі, промислові зразки, кондиційну інформацію, авторські права на твори літератури, мистецтва, науки та комп’ютерні програми;

- представлення  інтересів клієнтів в Укрпатенті та в Центрі арбітражу та медіації при Всесвітній організації інтелектуальної власності (WIPO Mediation and Arbitration Centre);

4. Нерухомість:

- Супровід та структурування договорів купівлі-продажу нерухомості.

- Юридичний аудит (Due diligence) об’єктів нерухомого майна

- Мінімізація ризиків в операціях з нерухомим майном

- Управління активами

- Розробка схем інвестування в нерухомість і будівництво

- Представництво інтересів в держорганах з питань землі та нерухомості

- Реєстрація прав на нерухоме майно.

5.     Корпоративне право:

- розробка корпоративних структур для організації бізнесу, у тому числі за участі іноземного представника;

- супровід операцій з іноземного інвестування;

- участь від імені клієнта у проведенні переговорів в інтересах клієнта про умови придбання або продажу бізнесу, корпоративних прав, акцій і часток у компаніях;

- структурування угод, включаючи, за необхідності, їх реалізацію в іноземних юрисдикціях.

5. Судова практика:

Накопичений досвід дозволяє швидко орієнтуватися в будь-якій ситуації, знаходити оптимальні рішення захисту прав в суді, використовувати норми процесуального права в інтересах нашого клієнта при врегулювання спорів будь-якого рівня судової системи України та Європи, практикуємо у галузі арбітражного та судового розгляду спорів з питань господарського, цивільного, податкового, адміністративного та фінансового права тощо. 

Читать дальше
Сферы практик
Корпоративное право
M&A
Акционерные общества
Корпоративные споры
Наследование бизнеса
Сопровождение создания бизнеса
Сопровождение закрытия бизнеса
Споры собственников с топ-менеджментом
Сопровождение выхода участника из ООО
Интеллектуальная собственность
Авторские права
Торговые марки
Смежные права
Агробизнес
Регулирование деятельности агропредприятий
Сопровождение управления земельными банками
Агрохимикаты, пестициды
Уголовная практика
Защита обвиняемых
Правовая помощь свидетелям
Помощь при обысках
Судебная практика
Споры с госорганами
Трудовые споры
Хозяйственные споры
Споры о праве собственности
Договорные споры с участием физлиц
Земельные споры
Представительство в суде
Возмещение ущерба
Налоги
Налоговое планирование для юрлиц
Международное налоговое планирование
Налоговые консультации для физлиц
Налоговая оптимизация
Недвижимость и строительство
Сопровождение строительных проектов
Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке
Судебные споры в сфере строительства
Оформление аренды квартир
Сопровождение купли-продажи жилых домов
Сопровождение купли-продажи квартир
Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью
Оформление разрешительных документов на строительство
Ипотечные споры
Оформление аренды домов
Оформление дарения квартир
Оформление дарения домов
Оформление обмена недвижимости
Банковское и инвестиционное право
Сопровождение привлечения финансирования
Сопровождение предоставления финансирования
Консультации частным инвесторам
Информация. Масс-медиа
Защита персональных данных
Защита прав журналистов
ИТ-сфера
Интеллектуальная собственность на ПО
Договоры на разработку ПО
Взыскание активов
Исполнение решений судов
Исполнение исполнительных надписей
Отмена ограничений в праве выезда за границу
ВЭД и таможня
Международная торговля
Сопровождение таможенных процедур
Антидемпинговые расследования
Финансовые услуги. Частное финансирование
Сопровождение страховой деятельности
Сопровождение деятельности НПФ
Сопровождение деятельности кредитных союзов
Оформление договоров займа
ТЭК и недра. Экология
Энергетика
Добыча полезных ископаемых
Экологическое право
Банкротство
Банкротство юридических лиц
Банкротство физических лиц
Представительство интересов кредиторов
Сопровождение досудебной санации
Банкротство физлиц-предпринимателей
Взыскание задолженности
Нотариальные услуги
Оформление договоров
Оформление заявлений
Оформление доверенностей
Оформление приглашения в Украину
Оформление аффидевита
Оформление разрешения на выезд ребенка за границу
Нотариально заверенный перевод
Оформление доверенностей на распоряжение недвижимостью
Оформление генеральной доверенности на автомобиль
Оформление доверенностей на регистрацию юрлиц
Услуги госрегистрации
Заверение документов и копий
Оформление доверенностей на представительство в суде
Оформление предварительных договоров
Проставление апостиля
Земельное право
Оформление купли-продажи земли
Оформление дарения земли
Оформление аренды земли
Трудовое право
Трудовые договоры, контракты
Защита коммерческой тайны
Привлечение к материальной ответственности
Больше специализаций
Рабочие языки
украинский, английский, немецкий
Юрисдикции
Украина