Копчук Руслан Николаевич

Адвокат
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активность на сайте:
Активен
Описание

Адвокат Копчук Руслан Миколайович надає більшість видів правової допомоги, зокрема:

У кримінальних справах

- захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого під час досудового розслідування та судового провадження;
- представництво під час досудового розслідування та в суді потерпілого, цивільних позивачів, відповідачів;
- правова допомога для свідка під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій;

 

У справах про адміністративні правопорушення

- захист осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності;
- оскарження штрафів та інших адміністративних стягнень;

 

У цивільних справах

- складання позовних заяв, відзивів, заперечень, пояснень, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, інших процесуальних документів;
- представництво позивачів, відповідачів, третіх осіб в суді, оскарження рішень суду; 
- ведення судових справ: спори з банками; спори із страховими компаніями; про визнання правочину недійсним та застосування наслідків його недійсності; про захист прав споживачів; стягнення боргу, відшкодування шкоди та збитків; про визнання права власності, витребування майна із чужого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні майном; про надання права на шлюб, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ спільного майна подружжя; про позбавлення та поновлення батьківських прав, встановлення батьківства, визначення місця проживання дитини та побачення з дитиною; надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків; про визнання права власності на спадщину, усунення від спадкування, встановлення додаткового строку для прийняття спадщини; поновлення на роботі; про захист честі, гідності та ділової репутації; ведення справ в земельних та житлових спорах;

- представництво в суді у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення (проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу; родинних відносин; належності правовстановллючих документів особі, та ін.);

- правова допомога в усіх інших цивільних справах;

 

Правова допомога у спорах з органами державної влади та місцевого самоврядування

- оскарження вимог, рішень, дій та бездіяльності органів державної влади, їх посадових та службових осіб, у тому числі, податкових органів, пенсійного фонду, фінансової інспекції, і т.ін;
- правова допомога при перевірках та в оскарженні рішень і вимог контролюючих органів;
- представництво в суді в спорах з органами виконавчої влади (із місцевими державними адміністраціями, інспекціями, службами);

- спори з органами місцевого самоврядування (із сільськими, селищними міськими радами і їх органами та посадовими особами); 
- спори в сфері публічної служби.

 

Інші послуги


- правова допомога в оформленні права власності на об'єкти самочинного будівництва - житлові будинки, будівлі, споруди, інше нерухоме майно; допомога в оформленні права власності на об'єкти будівництва у випадку відсутності достатніх документів для реєстрації права власності;

- складання договорів, угод, протоколів розбіжностей, претензій;

- представництво стягувачів та боржників при виконанні судових рішень, супровід виконавчого провадження;
- консультації та роз'яснення з усіх правових питань;
- інші види правової допомоги. 

Читать дальше
Сферы практик
Корпоративное право
Сопровождение выхода участника из ООО
Извлечение из ЕГР
Споры собственников с топ-менеджментом
Сопровождение закрытия бизнеса
Сопровождение создания бизнеса
Наследование бизнеса
Корпоративные споры
Акционерные общества
M&A
Интеллектуальная собственность
Специфические объекты
Изобретения, полезные модели
Смежные права
Торговые марки
Авторские права
Агробизнес
Регистрация прав на сорта растений
Агрохимикаты, пестициды
Сопровождение управления земельными банками
Регулирование деятельности агропредприятий
Бюджет. Госзакупки. Приватизация
Прохождение публичной службы
Сопровождение тендерных процедур
Сопровождение приватизационных конкурсов
Сопровождение деятельности бюджетных учреждений
Сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Публичные средства
Семейное право
Оформление брачного контракта
Оформление наследства
Разводы и раздел имущества
Усыновление
Взыскание алиментов
Оформление справок о составе семьи
Уголовная практика
Правовая помощь свидетелям
Защита обвиняемых
Помощь при обысках
Судебная практика
Земельные споры
Споры о прохождении публичной службы
Договорные споры с участием физлиц
Споры о праве собственности
Хозяйственные споры
Трудовые споры
Споры с госорганами
ДТП
Семейные споры
Защита прав потребителей
Защита прав заемщиков
Защита прав вкладчиков
Защита прав потребителей товаров массового потребления
Защита прав пациентов
Налоги
Налоговые консультации для физлиц
Международное налоговое планирование
Налоговое планирование для юрлиц
Недвижимость и строительство
Оформление обмена недвижимости
Оформление дарения домов
Оформление дарения квартир
Оформление аренды домов
Ипотечные споры
Оформление разрешительных документов на строительство
Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью
Сопровождение купли-продажи квартир
Сопровождение купли-продажи жилых домов
Судебные споры в сфере строительства
Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке
Сопровождение строительных проектов
Оформление аренды квартир
Банковское и инвестиционное право
Консультации частным инвесторам
Сопровождение предоставления финансирования
Сопровождение привлечения финансирования
Взыскание активов
Отмена ограничений в праве выезда за границу
Исполнение исполнительных надписей
Исполнение решений судов
Государство. Органы власти
Законотворчество
GR
Избирательное право
Конституционное право
Финансовые услуги. Частное финансирование
Оформление договоров займа
Сопровождение деятельности кредитных союзов
Сопровождение деятельности НПФ
Сопровождение страховой деятельности
Транспорт
Оформление договоров купли-продажи автомобиля
Сопровождение внутренних водных перевозок
Международное морское право
Сопровождение деятельности авиаперевозчиков
Сопровождение деятельности автоперевозчиков
Банкротство
Представительство интересов кредиторов
Банкротство юридических лиц
Банкротство физических лиц
Сопровождение досудебной санации
Банкротство физлиц-предпринимателей
Нотариальные услуги
Проставление апостиля
Оформление предварительных договоров
Оформление доверенностей на представительство в суде
Заверение документов и копий
Услуги госрегистрации
Оформление доверенностей на регистрацию юрлиц
Оформление генеральной доверенности на автомобиль
Оформление доверенностей на распоряжение недвижимостью
Нотариально заверенный перевод
Оформление разрешения на выезд ребенка за границу
Оформление аффидевита
Оформление приглашения в Украину
Оформление доверенностей
Оформление заявлений
Оформление договоров
Трудовое право
Привлечение к материальной ответственности
Защита коммерческой тайны
Трудовые договоры, контракты
Взаимодействие с профсоюзами
Трудовые споры
Больше специализаций
Юрисдикции
Украина