Копчук Руслан Николаевич

Адвокат
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активность на сайте:
Активен
Описание

Адвокат Копчук Руслан Миколайович надає більшість видів правової допомоги, зокрема:

У кримінальних справах

- захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого під час досудового розслідування та судового провадження;
- представництво під час досудового розслідування та в суді потерпілого, цивільних позивачів, відповідачів;
- правова допомога для свідка під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій;

 

У справах про адміністративні правопорушення

- захист осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності;
- оскарження штрафів та інших адміністративних стягнень;

 

У цивільних справах

- складання позовних заяв, відзивів, заперечень, пояснень, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, інших процесуальних документів;
- представництво позивачів, відповідачів, третіх осіб в суді, оскарження рішень суду; 
- ведення судових справ: спори з банками; спори із страховими компаніями; про визнання правочину недійсним та застосування наслідків його недійсності; про захист прав споживачів; стягнення боргу, відшкодування шкоди та збитків; про визнання права власності, витребування майна із чужого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні майном; про надання права на шлюб, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ спільного майна подружжя; про позбавлення та поновлення батьківських прав, встановлення батьківства, визначення місця проживання дитини та побачення з дитиною; надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків; про визнання права власності на спадщину, усунення від спадкування, встановлення додаткового строку для прийняття спадщини; поновлення на роботі; про захист честі, гідності та ділової репутації; ведення справ в земельних та житлових спорах;

- представництво в суді у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення (проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу; родинних відносин; належності правовстановллючих документів особі, та ін.);

- правова допомога в усіх інших цивільних справах;

 

Правова допомога у спорах з органами державної влади та місцевого самоврядування

- оскарження вимог, рішень, дій та бездіяльності органів державної влади, їх посадових та службових осіб, у тому числі, податкових органів, пенсійного фонду, фінансової інспекції, і т.ін;
- правова допомога при перевірках та в оскарженні рішень і вимог контролюючих органів;
- представництво в суді в спорах з органами виконавчої влади (із місцевими державними адміністраціями, інспекціями, службами);

- спори з органами місцевого самоврядування (із сільськими, селищними міськими радами і їх органами та посадовими особами); 
- спори в сфері публічної служби.

 

Інші послуги


- правова допомога в оформленні права власності на об'єкти самочинного будівництва - житлові будинки, будівлі, споруди, інше нерухоме майно; допомога в оформленні права власності на об'єкти будівництва у випадку відсутності достатніх документів для реєстрації права власності;

- складання договорів, угод, протоколів розбіжностей, претензій;

- представництво стягувачів та боржників при виконанні судових рішень, супровід виконавчого провадження;
- консультації та роз'яснення з усіх правових питань;
- інші види правової допомоги. 

Читать дальше
Сферы практик
Корпоративное право
M&A
Акционерные общества
Корпоративные споры
Наследование бизнеса
Сопровождение создания бизнеса
Сопровождение закрытия бизнеса
Споры собственников с топ-менеджментом
Извлечение из ЕГР
Сопровождение выхода участника из ООО
Интеллектуальная собственность
Авторские права
Торговые марки
Смежные права
Изобретения, полезные модели
Специфические объекты
Агробизнес
Регулирование деятельности агропредприятий
Сопровождение управления земельными банками
Агрохимикаты, пестициды
Регистрация прав на сорта растений
Бюджет. Госзакупки. Приватизация
Сопровождение деятельности бюджетных учреждений
Сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Сопровождение приватизационных конкурсов
Публичные средства
Сопровождение тендерных процедур
Прохождение публичной службы
Семейное право
Оформление наследства
Разводы и раздел имущества
Усыновление
Взыскание алиментов
Оформление брачного контракта
Оформление справок о составе семьи
Уголовная практика
Защита обвиняемых
Правовая помощь свидетелям
Помощь при обысках
Судебная практика
Споры с госорганами
ДТП
Семейные споры
Трудовые споры
Хозяйственные споры
Споры о праве собственности
Договорные споры с участием физлиц
Споры о прохождении публичной службы
Земельные споры
Защита прав потребителей
Защита прав пациентов
Защита прав потребителей товаров массового потребления
Защита прав вкладчиков
Защита прав заемщиков
Налоги
Налоговое планирование для юрлиц
Международное налоговое планирование
Налоговые консультации для физлиц
Недвижимость и строительство
Сопровождение строительных проектов
Сопровождение сделок с жильем на первичном рынке
Судебные споры в сфере строительства
Оформление аренды квартир
Сопровождение купли-продажи жилых домов
Сопровождение купли-продажи квартир
Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью
Оформление разрешительных документов на строительство
Ипотечные споры
Оформление аренды домов
Оформление дарения квартир
Оформление дарения домов
Оформление обмена недвижимости
Банковское и инвестиционное право
Сопровождение привлечения финансирования
Сопровождение предоставления финансирования
Консультации частным инвесторам
Взыскание активов
Исполнение решений судов
Исполнение исполнительных надписей
Отмена ограничений в праве выезда за границу
Государство. Органы власти
Конституционное право
Избирательное право
GR
Законотворчество
Финансовые услуги. Частное финансирование
Сопровождение страховой деятельности
Сопровождение деятельности НПФ
Сопровождение деятельности кредитных союзов
Оформление договоров займа
Транспорт
Сопровождение деятельности автоперевозчиков
Сопровождение деятельности авиаперевозчиков
Международное морское право
Сопровождение внутренних водных перевозок
Оформление договоров купли-продажи автомобиля
Банкротство
Банкротство юридических лиц
Банкротство физических лиц
Представительство интересов кредиторов
Сопровождение досудебной санации
Банкротство физлиц-предпринимателей
Нотариальные услуги
Оформление договоров
Оформление заявлений
Оформление доверенностей
Оформление приглашения в Украину
Оформление аффидевита
Оформление разрешения на выезд ребенка за границу
Нотариально заверенный перевод
Оформление доверенностей на распоряжение недвижимостью
Оформление генеральной доверенности на автомобиль
Оформление доверенностей на регистрацию юрлиц
Услуги госрегистрации
Заверение документов и копий
Оформление доверенностей на представительство в суде
Оформление предварительных договоров
Проставление апостиля
Трудовое право
Трудовые споры
Взаимодействие с профсоюзами
Трудовые договоры, контракты
Защита коммерческой тайны
Привлечение к материальной ответственности
Больше специализаций
Юрисдикции
Украина