Налоговые споры. Национальная лига
Банковское и инвестиционное право. Национальная лига
Банковское и инвестиционное право. Национальная лига
Юридическая компания АМБЕР
Юридическая компания
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активность на сайте:
Активен

Погляд на ст. 219, 294 КПК чистим оком ( ч 3/3)

12.01.2022, 10:37

Погляд на ст. 219, 294 КПК чистим оком ( ч 3/3)

I.                   КОЛІЗІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

 

Слід також зазначити, що усі юридичні колізії тлумачяться на користь особи. Це випливає по-перше з практики ЄСПЛ. Так ЄСПЛ у справі «Щокін проти України» (заяви № 23759/03 та № 37943/06, п. 50−56) зазначив, зокрема, «що верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції; відсутність в національному законодавстві необхідної чіткості та точності, які передбачали можливість різного тлумачення…, порушує вимогу «якості закону», передбачену Конвенцією»… Крім того, п.6 ст. 9 КПК каже: «У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу». П.1 ч.1 ст.7 КПК каже, що «зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права…»

 

 

II.                БАЧЕННЯ ЄСПЛ

 

Відповідно до позиції ЄСПЛ у кримінальних справах «розумний» строк, про який ідеться у ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може починати відлік з дати початку досудового слідства. (справи «Вемхов проти ФРН від 25.06.1968, «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968, «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971). Тому саме законодавець заклав наступну логіку в ч.4 ст.294, що відсутність підозри на досудовому слідству ще сильніше зачіпає права особи, яка потім таки отримала підозру. Тому, чим більше було використане строку досудового слідства до повідомлення про підозру, тим менше можливості продовжити строк після спливу двох місяців з дня повідомлення про підозру.    

 

III.             ВИСНОВОК

 

Ч.4 ст.294 Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

СТРОК ВСЬОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ може бути продовжений МАКСИМУМ до 12 місяців (внаслідок виняткової складності)  І НЕ БІЛЬШЕ. «Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань» ст.219 КПК.

Семен Ханін, Керуючий партнер
юридичної компанії «АМБЕР»,

к.е.н., заслужений юрист України,

член правління Асоціації адвокатів України