Налоговые споры. Национальная лига
Банковское и инвестиционное право. Национальная лига
Банковское и инвестиционное право. Национальная лига
Юридическая компания АМБЕР
Юридическая компания
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активность на сайте:
Активен

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ - ДОЗВОЛЕНО? (ч. 2/3)

4.10.2021, 15:20

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ - ДОЗВОЛЕНО?

Правилами подолання ієрархічних колізій встановлено, що при суперечності нормативно-правових актів застосовуються норми, що встановлюються в нормативно-правових актах, які мають більш вищу юридичну силу.

Конституція України, як акт найвищої юридичної сили встановлює, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Відтак, у випадку суперечності між нормами підзаконного акта, до якого відноситься постанова  Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 89 "Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок", та нормами закону, слід застосовувати саме норми закону, оскільки вони мають вищу юридичну силу.

Таким чином, норми Закону України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" мають вищу юридичну силу над нормами, встановленими в постанові Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 89 "Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок", а тому при вирішенні питання щодо призначення податкової перевірки, контролюючі органи зобов’язані керуватися саме положеннями Закону України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ ", а не постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 89.

Безпідставним буде також посилання фіскальних органів у питанні щодо призначення податкових перевірок на положення Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", якими законодавець фактично делегував Кабінету Міністрів України повноваження щодо скорочення дії мораторію на проведення податкових перевірок, встановленого Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Конституція України не встановлює пріоритету застосування того чи іншого закону, в тому числі залежно від предмета правового регулювання. Немає також закону України, який би регулював питання подолання колізії норм законів, що мають однакову юридичну силу.

Однак, за загальним правилом, у разі якщо норми нормативних актів рівної юридичної сили містять різні правила правового регулювання, перевагу при застосуванні необхідно надавати тій нормі, яка регулює більш вужче коло суспільних відносин, тобто є спеціальною. При цьому, "закон загальний пізніший не має переваги над спеціальним давнішим" (lex posterior generalis non derogat priori speciali).  

Враховуючи те, що норми встановлені в Податковому кодексі України є спеціальними по відношенню до норм, встановлених в Законі України від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ, оскільки саме нормами Податкового кодексу України врегульовані відносини, зокрема щодо адміністрування податків, в тому числі порядку призначення та проведення податкових перевірок, та приймаючи до уваги вказані вище правила подолання колізії між нормами законів, які мають рівну юридичну силу, можна дійти висновку, що пріоритет при застосуванні повинні мати саме норми Податкового кодексу України, а не норми Закону України від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ.

Наведене також підтверджується і самими положеннями Податкового кодексу України. Так, податкове законодавство України складається, зокрема з Конституції України, Податкового кодексу України, чинних міжнародних договорів, якими регулюються питання оподаткування та нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання Податкового кодексу України.

Податковим кодексом України також визначено, що будь-які питання щодо оподаткування, в тому числі адміністрування податків, регулюються виключно Податковим кодексом України і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, якими безпосередньо вносяться зміни до положень Податкового кодексу України.

Крім цього, Податковий кодекс України визначає правила співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами, згідно з якими, при суперечності понять, правил, термінів, правил та положень між Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України, у відносинах оподаткування пріоритет повинні мати саме норми Податкового кодексу України.