Налоговые споры. Национальная лига
Банковское и инвестиционное право. Национальная лига
Банковское и инвестиционное право. Национальная лига
Юридическая компания АМБЕР
Юридическая компания
Отзывы клиентов
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Активность на сайте:
Активен

СВІТОВИЙ ДОСВІД GR-МЕНЕДЖМЕНТУ (Ч. 1/2)

21.07.2021, 15:50

СВІТОВИЙ ДОСВІД GR-МЕНЕДЖМЕНТУ (Ч. 1/2)

Технологія GR - це сукупність методів, інструментів, процесів, які використовує бізнес для досягнення своїх цілей, серед яких можна виділити: зниження податкового навантаження на бізнес; реклама; підвищення конкурентоспроможності; можливість впливу на законодавчу ініціативу; вирішення конкретних питань, які зачіпають інтереси бізнесу; розвиток галузі і т.д.

В своїй діяльності GR-фахівці використовують широкий набір інструментів для встановлення контакту з органами державної влади. Налагодження діалогу між владою і бізнесом може відбуватися з використанням таких інструментів як укладення контракту з державою; концесії; аутсорсингу; "fundraising"; "foresight".

Основними етапами GR-менеджменту є інформаційна та аналітична діяльність; налагодження взаємодії з державою; представлення інтересів організації та вирішення питань державного значення на практиці. Інформаційна та аналітична діяльність - один з важливих етапів GR-менеджменту, основним його завданням є аналіз і моніторинг інформації. Налагодження взаємодії з державою полягає в укладанні прямих безпосередніх контактів з державою. Механізми пошуку комунікації різні й залежать від масштабів діяльності, розмірів організації, а так само рангу влади. Чим більше організація, тим легше налагодити контакт з державою, в зв'язку з масштабами її діяльності. Представлення інтересів організації та вирішення питань державного значення на практиці – це інструмент вибудовування рівноправного співробітництва з органами влади, а також інструмент вирішення проблем бізнесу. Держава, в свою чергу, отримує інформацію від першої особи, встановлює постійний контакт з організацією. Розвиток державного партнерства з бізнесом - це одне з найуспішніших рішень, оскільки вигідно для всіх, в тому числі і для суспільства.

 Сам GR як вид діяльності виник ще у другій половині XX століття. Його поява була пов'язана з необхідністю встановити двосторонній діалог для ефективної взаємодії влади і бізнесу. Перші GR-служби почали виникати в США і Західній Європі ще в 1960-1980 роках.

Важливість встановлення міжнародного діалогу серед великих корпорацій і національних урядів в ході глобалізації світової економіки - основна передумова виникнення GR-менеджменту. Бізнесменам великих компаній довелося зважати на національні особливості ведення бізнесу в різних країнах. Вперше GR-підрозділи виникли у великих корпораціях, потім вже і в корпораціях меншого масштабу.

 Відмінною особливістю європейського GR-менеджменту є той факт, що вплив направлено не тільки на внутрішньонаціональні органи, але й на наднаціональні органи влади, які входять до органів управління Євросоюзу. Консультативні комісії, комітети, які діють при будь-яких службах національних держав або органів виконавчої влади - основні інституційні майданчики для взаємодії бізнесу і держави. Друга відмінна риса - існування великих асоціацій підприємців, які сприяють зосередженню і задоволенню інтересів і потреб держави.