EQUITY Law Firm
Адвокатське об'єднання
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Стан неправосудності

30.06.2020, 09:33

Неконституційність статті 375 КК України, була відстрочена на півроку, що спричинило чимало професійних дискусій. Дмитро Бондарчук, старший юрист EQUITY, який брав участь у підготовці конституційного подання у цій справі, приєднався до дискусійного клубу правників та висловив свою позицію, щодо таких дій законодавця

Відтермінування втрати конститу­ційності спірними нормами непокоїть не тільки суддівський корпус. Так, Дмитро Бондарчук, старший юрист, адвокат EQUITY, який брав участь у підготовці конституційного подання у цій справі, за­уважив, що таке відтермінування означає, що на підставі неконституційної норми ще шість місяців будуть продовжуватись розслідування, реєструватись нові кри­мінальні провадження. Тобто ще пів року слідчі органи зможуть здійснювати тиск на суддів.

«Визнання статті 375 КК Укра­їни неконституційною є беззаперечним кроком до незалежності суддів, проте сум­нівним є відтермінування втрати чинності цією статтею», — зауважує адвокат.

Правник також підкреслює, що навіть в ООН привітали рішення КСУ щодо ска­сування покарання суддів за неправосуд­не рішення. У Моніторинговій місії ООН з прав людини вважають, що рішення КСУ сприятиме зміцненню незалежності судо­вої системи України.

Пояснюючи причини звернення до КСУ, пан Бондарчук акцентує увагу саме на тиску на суддів, який вчинявся, саме завдячуючи нечіткій редакції цієї стат­ті. «Склалась ситуація, коли передбачена статтею 375 КК України можливість при­тягнення до кримінальної відповідаль­ності за кримінальне правопорушення під час здійснення ним судочинства дуже ак­тивно використовується як громадянами, так і правоохоронними органами як засіб тиску на суддю з метою прийняття певно­го рішення у справі. Зазначене в 2017-­му, 2018 роках констатувала Вища рада правосуддя у своїх щорічних доповідях про стан забезпечення незалежності суддів в Укра­їні. У згаданих звітах вказуються непоо­динокі випадки реєстрації кримінальних проваджень слідчими за статтею 375 КК України внаслідок незгоди з прийнятими судовими рішеннями не на їхню користь та викликом суддів на допит. Такі дії є ні­чим іншим, як втручанням у здійснення правосуддя і тиском на суддів», — комен­тує адвокат. Отже, цілком закономірно, що у своєму рішенні КСУ встановив, що стаття 375 КК України не відповідає час­тинам 1, 2 статті 126 Конституції України, які закріплюють положення про незалеж­ність та недоторканність суддів, заборону впливу на суддів у будь-­який спосіб.